Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Drukuj

plakat 52TMoTN_small

Hasło roku 2019

 

MŁODZI TRZEŹWI I WOLNI

52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

3-9 marca 2019

Cykl niedzielnych czytań „C”, cykl powszedni czytań „I”

 

3 marca 2019 r. - VIII NIEDZIELA ZWYKŁA Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

INTENCJA: Modlitwa za wszystkich Polaków, aby w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę realizowali Narodowy Program Trzeźwości.

 

4 marca 2019 r. - Poniedziałek

INTENCJA: Modlitwa za młodych, aby pielęgnując cnotę trzeźwości kroczyli drogą świętości.

5 marca 2019 r. - Wtorek

INTENCJA: Modlitwa za rodziny, aby trwając w jedności i miłości były bezpiecznym miejscem duchowego wzrostu młodego pokolenia.

6 marca 2019 r. – Środa Popielcowa

INTENCJA: Modlitwa o nawrócenie demoralizatorów młodego pokolenia, zwłaszcza za tych, którzy rozpijają dzieci i młodzież.

 

7 marca 2019 r. – Czwartek po Popielcu

INTENCJA: Modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne do pracy apostolskiej na niwie trzeźwości.

 

8 marca 2019 r. – Piątek po Popielcu

INTENCJA: Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby dla młodych ludzi byli przykładem życia w prawdziwej wolności.

 

9 marca 2019 r. – Sobota po Popielcu

INTENCJA: Modlitwa za stanowiących prawo, aby w duchu odpowiedzialności za przyszłość Narodu, troszczyli się o wychowanie młodego pokolenia w trzeźwości i wolności od wszelkich uzależnień.

Materiały do pobrania:


52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (3-9 marzec 2019)
 
MŁODZI TRZEŹWI I WOLNI Drukuj

LOGO_MTW_2019_smallZespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na rok 2019 przyjął hasło: „Młodzi trzeźwi i wolni”. Inspiracją był między innymi Synod Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, który odwołuje się do trudnej sytuacji, w jakiej żyją młodzi. Jest to też ważny etap w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości. Odpowiedzialność za trzeźwość młodych, czyli za ich trzeźwe myślenie, za ich bycie wolnymi od wszelkich uzależnień spoczywa na wszystkich dorosłych, zwłaszcza na rodzicach, kapłanach, nauczycielach i wychowawcach. W Przesłaniu Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 2017 r., delegaci ze wszystkich polskich diecezji zwrócili się z prośbą do duszpasterzy i wiernych świeckich o wzmożoną modlitwę o trzeźwość, a także aktywizację grup i środowisk troszczących się o wychowanie dzieci i młodzieży w abstynencji.

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przygotował Vademecum na rok 2019. Jego głównym tematem jest właśnie wychowanie młodzieży w wolności od wszystkiego, co szkodzi i co oddala od szczęścia. Wsparcie i pomoc wychowawcza, jakiej młodzi ludzie potrzebują, by wzrastać w miłości i wolności dzieci Bożych, wymaga współdziałania wielu środowisk, w tym wspólnot Kościoła.

Fragment z artykułu ks. dra Marka Dziewieckiego:

Zespół Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych zdecydował, że punktem wyjścia w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości będzie troska o wychowanie dzieci i młodzieży w wolności. Nie zmniejszymy w radykalny sposób braku trzeźwości w naszym społeczeństwie i nie przeciwstawimy się skutecznie złej obyczajowości dopóty, dopóki nie zadbamy o to, by młode pokolenie miało trzeźwy start w dorosłe życie. Gdy w zintegrowanym działaniu wszystkich form duszpasterstwa i wszystkich ludzi dobrej woli w naszej Ojczyźnie podejmiemy trud wychowania młodego pokolenia w wolności do prawdy, miłości i odpowiedzialności, wtedy zaczniemy skutecznie chronić dzieci i młodzież przed wszystkimi wypaczonymi i nieszczęsnymi sposobami korzystania z daru wolności, w tym także przed takimi sposobami myślenia, przeżywania i postępowania, które prowadzą do nietrzeźwości i jej katastrofalnych skutków. Rozmiary zagrożeń w tej dziedzinie przyjęły już rozmiary epidemii i klęski społecznej. Badania potwierdzają, że około 90% piętnastolatków ma już za sobą inicjację alkoholową. Co trzeci piętnastoletni chłopak i co czwarta piętnastoletnia dziewczyna przyznaje się w anonimowych ankietach do upicia przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca.
Wychowanie dzieci i młodzieży w wolności od zła i w cnocie trzeźwości nie jest jakimś mile brzmiącym sloganem czy ogólnikiem, którego nie dałoby się rozpisać na szczegółowe zadania i programy. Przeciwnie, to zadanie bardzo konkretne, które można i należy rozpisać na szczegółowe scenariusze pracy z dziećmi i nastolatkami. Wychowanie młodego pokolenia w odpowiedzialnej wolności, która owocuje trzeźwą postawą w każdej dziedzinie życia, wymaga tego, by dorośli pomagali wychowankowi w zajęciu dojrzałej postawy wobec ciała, płci i seksualności, wobec myślenia, emocji i uczuć, wobec norm moralnych i podstawowych wartości, wobec własnej wolności, a także wobec Boga, samego siebie i innych ludzi.

„Apostoł Trzeźwości 2019” można zamawiać poprzez emaila: promyk.jutrzenki@gmail.com. Cena - 12 zł i koszt wysyłki.

 

"Apostoł Trzeźwości"

Okladka_Vademecum2019_12_small