Konferencja - Abstynencja Dzieci, Troską Rodziny, Kościoła i Narodu Drukuj

15 kwietnia 2015 r. w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu. Została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej wraz z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, w ramach Wiosennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości. Przed jej rozpoczęciem, o godz. 13.00, odprawiono uroczystą Mszę świętą.

Konferencję otworzył rektor WSKSiM, o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Mówił między innymi o celu przyświecającym organizatorom konferencji: „Chcemy w czasie tej sesji budzić sumienia, czynić wszystkich Polaków odpowiedzialnymi za wychowywanie młodzieży, dzieci, w duchu odpowiedzialności, z myślą o przyszłości. Do cnoty trzeźwości trzeba wychowywać od najmłodszych lat”.

Jednym z prelegentów był ks. bp Tadeusz Bronakowski. Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości podkreślił, że główną szkołą trzeźwości jest rodzina. „Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości opracował 9-letni program pt. Rodzina szkołą trzeźwości. Zwracaliśmy już uwagę na ojca, jako świadka wiary i trzeźwości. Mówiliśmy w ubiegłym roku – kochająca matka zawsze trzeźwa. W tym roku zajęliśmy się sprawą dzieci. Wiemy dobrze, że jedyną formą trzeźwości dla dziecka do osiemnastego roku życia jest całkowita abstynencja”. Biskup powiedział również, że „trudno jest angażować media w działalność trzeźwościową, jednak media z Torunia – Radio Maryja i Telewizja Trwam oraz Nasz Dziennik stanowią piękny wyjątek w swojej konsekwentnej trosce o trzeźwość. Gdyby inne media robiły to, co Radio Maryja i Telewizja Trwam, moglibyśmy z większą nadzieją patrzeć w przyszłość”.

Europoseł Marek Jurek mówił o trzeźwości i abstynencji dzieci i młodzieży, która jest zadaniem rodziny, Kościoła i państwa. Dał świadectwo mówiąc, że od 23 lat z żoną żyją oboje w abstynencji. Podkreślił, że abstynencja niektórych ma służyć trzeźwości wszystkich. „Pijaństwo niszczy charakter i umysł młodego człowieka, utrudnia założenie rodziny i ułatwia przestępczość. Ludzie z problemem alkoholowym popełniają przestępstwa cztery razy częściej” – zaznaczył prelegent.

W czasie toruńskiej konferencji wystąpił również dr Piotr Szczukiewicz z UMCS w Lublinie, mówiąc o nadużywaniu alkoholu jako źródle przemocy w rodzinie. Małgorzata Sojka przybliżyła maryjny ruch abstynencki Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej, który założył Sługa Boży Franciszek Blachnicki. Natomiast ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski mówił o abstynencji jako wyrazie wolności wewnętrznej i drodze do prawdziwego szczęścia.

Patronat medialny nad konferencją objął „Nasz Dziennik”.

audytorium
audytorium
bp_Tadeusz_Bronakowski
Eucharystia
ks_Ireneusz_Mroczkowski
Malgorzata_Sojka
o._ZdzislawKlafka
p.Marek_Jurek
Referenci
RozmowyTVtrwam
 
48. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

48. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

15–21 lutego 2015 r.

W niedzielę 15 lutego 2015 roku rozpoczyna się 48. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.

W nawiązaniu do tradycji chrześcijańskiej, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału. Głównym motywem jest wynagradzanie za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych, włączenie wiernych w  nurt przebłagania za pijaństwo i inne nałogi, a także wypraszanie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

W każdej dobrze funkcjonującej parafii powinien to być tydzień zintensyfikowanej pracy trzeźwościowej, próba stworzenia zespołów apostolstwa trzeźwości, grup modlitewnych, włączenia dzieci i młodzieży do różnych wspólnot formacyjnych, w tym Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

W Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu duszpasterze powinni zachęcać miejscową wspólnotę do podjęcia konkretnych czynów miłości, przejawiających się głównie w podejmowaniu decyzji abstynencji okresowej lub na całe życie. Dlatego w parafii powinny być wyłożone na widocznym miejscu Księgi Trzeźwości.

Niedziela, 15 lutego 2015 r. – dzień ekspiacji za grzechy pijaństwa

• Modlitwa o miłość i trzeźwość dla wszystkich polskich rodzin, aby były domowymi Kościołami.Posłuchaj (MP3)

Poniedziałek, 16 lutego 2015 r.

• Modlitwa za rodziców, aby wychowywali swoje dzieci w duchu wiary, miłości i trzeźwości. Posłuchaj (MP3)

Wtorek, 17 lutego 2015 r.

• Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby w swojej pracy kierowali się zawsze dobrem dzieci i wychowywali do wolności od uzależnień.Posłuchaj (MP3)

Środa, 18 lutego 2015 r.

• Modlitwa za stanowiących prawo i rządzących, aby chronili dzieci przed rozpijaniem i demoralizacją. Posłuchaj (MP3)

Czwartek, 19 lutego 2015 r.

• Modlitwa za kapłanów, aby poprzez gorliwą pracę duszpasterską, pomagali dzieciom zachować abstynencję od alkoholu. Posłuchaj (MP3)

Piątek, 20 lutego 2015 r.

• Modlitwa za młodzież, aby trwając w trzeźwości, przygotowywała się do pełnienia odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie.Posłuchaj (MP3)

Sobota, 21 lutego 2015 r.

• Modlitwa za dzieci, aby otoczone troską rodziny, Kościoła i narodu, zachowywały abstynencję od alkoholu.Posłuchaj (MP3)

 
Apostoł Trzeźwości 2015 Drukuj
Na początku roku 2015 ukazał się kolejny rocznik Apostoła Trzeźwości. Jest on pomocą do prowadzenia działalności abstynenckiej i trzeźwościowej w parafiach. Jest pomocny również osobom i organizacjom, zajmującym się tą sprawą. Każdego roku pojawiają się nowe materiały duszpasterskie, artykuły nawiązujące do hasła roku. W tym numerze Apostoła Trzeźwości Bp. Tadeuszu Bronakowski napisał:

"Z nadzieją przekazujemy kolejną edycję Vademecum Apostolstwa Trzeźwości. Kontynuujemy wieloletni program duszpasterski „Rodzina szkołą trzeźwości”. W tym roku naszą uwagę kierujemy ku dzieciom, polecając wszystkim refleksję nad hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.

Jest to temat niezwykle ważny i aktualny. Dzieci są przyszłością Kościoła i narodu. Niestety, widzimy zjawiska, które każą nam sądzić, że coraz mniej osób rozumie tę oczywistą prawdę. W naszej ojczyźnie rodzi się coraz mniej dzieci. Z jednego z najmłodszych krajów europejskich wkrótce staniemy się jednym z najstarszych. Dodatkowo obserwujemy szerzące się procesy demoralizacji i anty-ewangelizacji, przed którymi ostrzegał nas św. Jan Paweł II." Jeśli chcesz przeczytać całóść kliknij tutaj
 
Kochająca matka zawsze trzeźwa Drukuj

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014

Miesiąc abstynencji – piękna tradycja i zadanie na nowe czasy

Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Podejmujemy osobisty i narodowy rachunek sumienia z wierności słowom naszego nowego Świętego. Dlatego na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, przypominamy wezwanie skierowane do Polaków na początku pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać  jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. O jakich zagrożeniach mówił papież Polak? Mówił o braku poszanowania godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o niegodnych postawach i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także o nadużywaniu alkoholu.

Te problemy istnieją w Polsce od dawna, jednak obecnie przybierają przerażające rozmiary. Widzimy to w alarmujących statystykach pokazujących ogromne społeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu.  Tysiące Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Prawie milion osób jest uzależnionych, kilka milionów pije ryzykownie i szkodliwie. Na ulicach widzimy tak wielu ludzi, także młodych, trzymających w ręku alkohol, będący przyczyną przyszłych rozczarowań, dramatów, a często i śmierci. Pijani kierowcy zagrażają zdrowiu i życiu innych  użytkowników dróg. Media, poprzez atrakcyjne, a jednocześnie oszukańcze reklamy alkoholu, nieustannie gorszą dzieci i młodzież.  Samorządy często ulegając grupom nacisku,  nieodpowiedzialnie zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, w tym  czynnych całą dobę.  A przecież tych najbardziej bolesnych strat moralnych i duchowych nie widać, nie można wyrazić ich liczbami.  Mimo wielu szumnych zapowiedzi rozwiązania przez władze państwowe tego trudnego problemu, nadal trwa wstydliwa cisza i wielka bezczynność.

Wszyscy musimy chronić i umacniać trzeźwość. Dlatego ponownie z nadzieją rozpoczynamy sierpień – miesiąc abstynencji. Sierpniowy dar abstynencji składany przez wielu Polaków to błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową. Prosimy usilnie: Siostry i Bracia, podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że nie jesteście zakładnikami chwytliwych, lecz nieprawdziwych sloganów reklamowych i szkodliwych nawyków. Pokażcie, że jesteście mądrzy, wolni, odpowiedzialni i odważni.

Od lat przypominamy, że rodzina jest najważniejszą szkołą trzeźwości, jest ostoją w budowaniu trzeźwego społeczeństwa. Przed rokiem mówiliśmy o ojcach. Podkreślaliśmy, że powinni być świadkami wiary i trzeźwości. W tym roku naszą uwagę poświęcamy matkom. Mówimy: Kochająca matka jest zawsze trzeźwa! Kochająca matka dba o trzeźwość rodziny i dzieci! Kochająca matka pomaga budować trzeźwe społeczeństwo!

Troska o życie i zdrowie dziecka od poczęcia

Od pierwszych chwil życia dziecka kobieta staje się strażniczką jego zdrowia. To ona przez pierwszych dziewięć miesięcy istnienia jest dla niego domem i schronieniem. Podczas ciąży nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez matkę może bardzo poważnie zaszkodzić dziecku, zadziałać toksycznie na jego rozwijający się organizm. Im większa ilość alkoholu, tym większe jest ryzyko poważnych uszkodzeń. Szkody wyrządzone przez alkohol znane pod nazwą Alkoholowego Zespołu Płodowego (tzw. Zespołu FAS –Fetal Alcohol Syndrome), mają poważne konsekwencje zarówno w sferze fizycznego, jak i psychicznego  rozwoju dziecka. FAS jest chorobą nieuleczalną, która trwa do końca życia człowieka, a której można całkowicie uniknąć zachowując abstynencję w okresie oczekiwania na narodziny dziecka. Gdyby nienarodzone dzieci mogły mówić, to prosiłyby, wręcz wołałyby z wielką mocą: „Mamo, nigdy nie pij za moje zdrowie!”.

Duchowni, lekarze, pielęgniarki i położne mają obowiązek przestrzegać matki przed skutkami picia alkoholu w ciąży. A zadaniem ojców, najbliższej rodziny i przyjaciół jest wspieranie kobiet w ciąży w zachowywaniu całkowitej abstynencji od alkoholu. Pokażmy wszyscy, że potrafimy być odpowiedzialni za życie i zdrowie innych, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, nienarodzonych.

Misją matki – prowadzenie dzieci do bliskości z Jezusem

Przejawem kobiecego geniuszu jest wielka wrażliwość i gotowość do chronienia dziecka przed wszelkimi zagrożeniami. Matki przez swą obecność, miłość i czułość chronią najmniejsze dzieci przed światem zewnętrznym oraz przed wewnętrznymi niepokojami. One budują poczucie bezpieczeństwa, otwartość na wiarę, nadzieję i miłość. Najlepszą wychowawczynią jest matka dobra, mądra i szczęśliwa, która bardziej swoim przykładem życia niż słowami pozytywnie wpływa na męża i dzieci.

Mądra matka rozumie, że dzieci sięgają po alkohol nie tylko z ciekawości. Czynią tak, ponieważ w jakimś stopniu nie radzą sobie z życiem, z emocjami, z własnymi słabościami. Ona wie, że sięganie po alkohol nawet w najmniejszych ilościach przez dzieci czy młodzież to szybka droga do uzależnienia i zablokowania ich rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, religijnego, moralnego i społecznego. Mądra matka nie ulega nieodpowiedzialnym reklamom, które zachęcają do sięgania po alkohol, które tworzą pro-alkoholową mentalność. Ona uczy, jak pięknie i szczęśliwie żyć bez substancji uzależniających. Daje wraz z ojcem przykład świętowania i dobrej zabawy bez alkoholu. To rodzice uczą dojrzałego radzenia sobie ze stresem i problemami oraz pokazują, na czym polega sens prawdziwej wolności.

To rodzice, a szczególnie matka, stwarzają dziecku klimat serdeczności i bezpieczeństwa. Mądra i kochająca matka wie, że dziecko, które żyje w przyjaźni z Jezusem i które słucha Boga bardziej niż samego siebie, potrafi trzeźwo myśleć i ma siłę potrzebną do wypełnienia zobowiązań i pokonywania trudności, jakie niesie codzienne życie. Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, że dziecko wychowywane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem bez szukania alkoholu. Taka wspaniała matka pomaga synom odkryć w Jezusie wzór uczciwości i wierności w postępowaniu, przykład odwagi w obronie słabszych oraz zdolność do podejmowania decyzji na zawsze. Córkom pomaga odkryć w Jezusie przyjaciela i obrońcę przed tymi mężczyznami, którzy nie potrafią kochać.

Kochająca i odpowiedzialna matka zdaje sobie sprawę, że głęboko religijne wychowanie to najpewniejszy sposób ochrony dzieci i ich przyszłych rodzin przed nadużywaniem alkoholu,  przed chorobą alkoholową. Jezus uczy nas bowiem życia w miłości, prawdzie i odpowiedzialności, czyli w wolności dzieci Bożych. W wolności od wszelkiego zła i od wszelkich uzależnień. Badania pokazują, że osoby wierzące i praktykujące, świadome swojej chrześcijańskiej misji, są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienia.

Prawdziwa miłość i osobiste świadectwo matki

Odpowiedzialna matka nie myli miłości z rozpieszczaniem czy nadopiekuńczością. Potrafi stawiać dziecku właściwe wymagania, potrafi wytłumaczyć, dać właściwe argumenty, a gdy trzeba - także nakazać lub zakazać. Wspiera dziecko, które się rozwija, chętnie nagradza, ale też stanowczo upomina, gdy błądzi. Pozwala ponosić konsekwencje popełnianych błędów. Dzięki tej mądrze okazywanej miłości, dziecko nie tylko wie, że jest kochane, ale też stopniowo uczy się odpowiedzialnej miłości wobec siebie i innych.

W obliczu poważnych zagrożeń młodego pokolenia kochająca matka rezygnuje z alkoholu, by dać swoim bliskim – mężowi, dzieciom, rodzicom, krewnym i znajomym – przykład radosnego życia w abstynencji. Modli się o abstynencję swoich dzieci i o trzeźwość dorosłych w rodzinie. Potrafi też stanowczo upominać tych, którzy krzywdzą samych siebie sięganiem po alkohol. Potrafi zaprotestować, gdy nieodpowiedzialni i nierozważni ludzie próbują w imię fałszywej wolności wprowadzać alkohol do szkół, na studniówki, obozy młodzieżowe, juwenalia, festyny czy stadiony. Potrafi zachęcić, by wybierano takich radnych, którzy nie będą mnożyć pozwoleń na handel alkoholem w imię fałszywej troski o rozwój gospodarczy. Taka matka odważnie protestuje, gdy innym dzieciom sprzedawany jest alkohol. Takich wspaniałych matek potrzebuje nasza ojczyzna.

Apelujemy do osób odpowiedzialnych za stanowienie i egzekwowanie prawa, aby swoimi decyzjami i działaniami pomagali matkom w ich wzniosłej, a zarazem trudnej roli wychowywania dzieci w całkowitej abstynencji przynajmniej do osiemnastego roku życia.

Wszyscy musimy się włączyć w troskę o trzeźwość 

Trzeźwe i  kochające matki, dziękujemy za waszą odpowiedzialną miłość! Dziękujemy za wasze piękne świadectwo. Wiemy, że bez trzeźwych matek,  matek abstynentek, nie będzie trzeźwej Polski. Jednocześnie modlimy się w intencji matek skrzywdzonych, płaczących, cierpiących przez nałogi mężów i dzieci, opłakujących przegrane życie najbliższych. Modlimy się w intencji tych matek, które same stały się więźniami poniżającego i wyniszczającego nałogu. Wasze dramaty, wasze łzy są głośnym wołaniem do osób sprawujących władzę: nie pozwalajcie rozpijać rodzin i narodu! Nie troszczcie się o interesy bogatych, najczęściej zagranicznych koncernów, lecz o przyszłość swoich obywateli, o przyszłość polskich rodzin. Nie udawajcie, że nie wiecie o szkodliwości reklamy alkoholu oraz nadmiernej fizycznej i ekonomicznej jego dostępności.

Nie będziemy się rozwijać jako naród, nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu. Musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych. Dlatego z odwagą podejmijmy abstynencję, rozpoczynając od sierpnia – miesiąca abstynencji. Uczyńmy to w  imię wiary i miłości, w imię odpowiedzialności za nasze rodziny, za ojczyznę. Święty Jan Paweł II prosił nas o wyobraźnię miłosierdzia. Z tej prośby wynika też wołanie o nową wyobraźnię abstynencji i trzeźwości. Tego potrzebują nasze rodziny, nasz naród i Kościół. Niech na tej drodze prowadzi nas i wspiera Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła. Jej Niepokalanemu Sercu z ufnością zawierzamy zwłaszcza wszystkie polskie matki, aby wpatrzone w Maryję wzrastały w miłości i były odważnymi świadkami  oraz nauczycielkami  abstynencji i trzeźwości.

+ Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący

Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

 

Łomża, dnia  26 maja 2014 r.

 

 

 
33. Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji trzeźwości rodzin - Relacja Drukuj

Pielgrz201433. Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji trzeźwości rodzin odbyła się na Jasnej Górze w dniach 14 do 15 czerwca 2014 roku. Hasło pielgrzymki brzmiało: „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.
W sobotę, 14 czerwca, niektóre grupy pielgrzymkowe już przed południem przybyły na Jasną Górę. Od 16.00 w Sali Św. Józefa uruchomiono punkt informacyjny i zapisywano grupy pielgrzymkowe. W tym czasie zespół muzyczny „Gloria” z Miejsca Piastowego, pod przewodnictwem ks. Jana Seremaka ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła, włączał przybyłych pielgrzymów do śpiewu. O godz. 17.00 bp Tadeusz Bronakowski rozpoczął Pielgrzymkę od przywitania obecnych i modlitwy do Matki Najświętszej. Następnie dr Teresa Kobrzyńska poprowadziła wykład na temat: "Kochająca matka zawsze trzeźwa". Podkreśliła między innymi, że każda ilość alkoholu wypitego przez matkę w czasie ciąży jest szkodliwa dla dziecka w jej łonie. Po wykładzie miało miejsce przedstawienie poszczególnych grup pielgrzymkowych z Apostolstwa Trzeźwości, Bractw Trzeźwości, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Maksymiliańskiego Ruchu Trzeźwości, różnych stowarzyszeń i fundacji abstynenckich i trzeźwościowych z całej Polski.

O godz. 21.00 wszyscy wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Rozważanie apelowe poprowadził bp Tadeusz Bronakowski. Mówił między innymi:

"Tym śmiertelnie niebezpiecznym zjawiskom związanym z rozpijaniem narodu, towarzyszy niezrozumiałe lekceważenie, zwłaszcza przez osoby rządzące, stanowiące w naszym państwie prawo, przez osoby odpowiadające za kształt i organizację życia wspólnotowego. Słyszymy o samorządach, które nie wiedzą nic o skutecznych formach profilaktyki, o samorządach beztrosko zwiększających fizyczną dostępność alkoholu na ich terenie. Musimy pytać, czy to ignorancja, czy zła wola dyktuje takie decyzje?"

(Czytaj cały tekst)   (Posłuchaj)

Po Apelu w jasnogórskiej Bazylice rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego. W homilii powiedział między innymi:

"Wzorem takiej wspaniałej otwartości na Maryję był dla nas św. Jan Paweł II. Dzisiaj w tym sanktuarium naznaczonym jego obecnością i modlitwą, w sposób szczególny  dziękujemy za jego niedawną kanonizację.

W homilii kanonizacyjnej ojciec święty Franciszek mówił, że święci nie pragną naszych braw, ale pragną, byśmy ich naśladowali.

Dlatego  chcemy się zastanowić, czego nas uczy św. Jan Paweł II w kontekście wyzwań i potrzeb duszpasterstwa i apostolstwa trzeźwości. W Jasnogórskim Sanktuarium, gdzie tyle razy się modlił, gdzie i dzisiaj w tajemnicy świętych obcowania jest z nami, przypomnimy sobie, czego nas uczył papież Polak, jakie kierunki osobistego i społecznego  zaangażowania mamy wybrać, aby chronić trzeźwość narodu.

Na początku pontyfikatu mówił: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać  jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

(Czytaj cały tekst)

Pod koniec Eucharystii zostały wręczone Statuetki Trzeźwości św. Jana Chrzciciela: Siostrze Justynie Papież ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Stanisławie Orzeł z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Zbigniewowi Wojciechowskiemu z Przemyśla, Sanktuarium św. Michała Archanioł i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Do godz. 1.00 o. Jan Seremak wraz z pielgrzymami z Miejsca Piastowego poprowadził czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Pielgrzymi odmawiali różaniec oraz czuwali w intencji trzeźwości. Modlili się o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych uzależnień, wynagradzając Bogu za grzechy pijaństwa.

1.Rozpoczecie_sobota
1.Rozpoczecie_sobota
2.ApelJ
3.Eucharystia_Bp_Tadeusz
4.Eucharystia_sobota
5.Wreczenie_Statuetek
6.sobota_czuwanie

W niedzielę, 15 czerwca, o godz. 7.30 odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Drogę Krzyżową poprowadził ks. Jan Seremak wraz z zespołem z Miejsca Piastowego.

Droga_Krzyzowa
Droga_Krzyzowa
Droga_Krzyzowa01
Droga_Krzyzowa1
Droga_Krzyzowa2
Droga_Krzyzowa3
Droga_Krzyzowa4
Droga_Krzyzowa6

O godz. 9.30 uroczystej Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski. Słowa powitana wypowiedział o. Stanisław Baranowski, paulin: „Pielgrzymujecie do Matki Bożej, która tutaj przez ten szczególny Obraz daje nam odczuć swoją szczególną bliskość. Chcecie w tym roku w szczególny sposób polecać Jej matki rodzin, aby umiały same zachować trzeźwość, i do tej trzeźwości umacniały i wychowywały swoje dzieci. Niech Jasnogórska Matka Kościoła wesprze waszą modlitwę o trzeźwość i wierne Bogu i Kościołowi rodziny”.
Bp. Tadeusz Bronakowski w homilii mówił:

”Tu w Jasnogórskim Sanktuarium mówimy te rzeczy z bólem i smutkiem, ale też z odwagą i nadzieją. Nie tolerujemy milczenia i bezczynności.

Pytamy zatem: Dlaczego rządzący nie podejmują zdecydowanych działań, by chronić zdrowie i  byt narodu? Pytamy: czy nie chcą? czy nie rozumieją? czy nie potrafią? A może są związani szemranymi układami?

Skoro w ostatnich miesiącach tak wiele mówi się o zaostrzaniu kar dla pijanych kierowców, to zapytajmy dlaczego żadna kara nie grozi reklamodawcom, którzy dzień po dniu zachęcają do picia alkoholu? Dlaczego żadna kara nie grozi parlamentarzystom i samorządowcom, którzy nieustannie liberalizują przepisy dotyczące handlu alkoholem? Dlaczego żadna kara nie grozi mediom, które promują rozrywkowy tryb życia i często ośmieszają działania trzeźwościowe?

Dlaczego kolejny raz zakpiono z Polaków obiecując na początku roku rozwiązanie problemu pijanych kierowców, a po sześciu miesiącach znów powtarza się te same puste obietnice bez pokrycia, a w dodatku obietnice oparte jedynie na karaniu pojedynczych osób, a nie poprawie całego systemu związanego z dostępnością i promocją alkoholu?

Dlaczego toleruje się pijaństwo? Dlaczego najlepsza uczelnia w Polsce, która zbliża się do jubileuszu 200 lat istnienia, pozwala, aby w jej sercu, niemal pod budynkiem rektoratu w trakcie juwenaliów ustawiać szpaler z dystrybutorami piwa? Czy profesorowie, władze uczelni kształcą elitę narodu, która bez upijania się nie będzie potrafiła iść na koncert albo wypocząć?”

(Czytaj cały tekst)   (Posłuchaj) 

Na koniec Eucharystii Metropolia Przemyska przekazała Sztandar Apostolstwa Trzeźwości Metropolii Szczecińsko – Kamieńskiej. Bp Tadeusz Bronakowski w imieniu pielgrzymów wypowiedział Akt Zawierzenia Matce Bożej.

(Czytaj cały tekst)   (Posłuchaj)

Po Mszy św. odbyło się spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości z bp Tadeuszem Bronakowskim w Sali Różańcowej.

 
47. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 02–O8 marca 2014 r. Drukuj

W niedzielę 2 marca 2014 roku rozpoczyna się 47. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: Kochająca matka zawsze trzeźwa. Zachęcamy do przeczytania artykułu ks. Marka Dziewieckiego, można go otworzyć klikając tutaj oraz wysłuchać audycji przygotowanej przez niego na każdy dzień.

Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. W wielu parafiach w ostatnie dni karnawału organizuje się czterdziestogodzinne nabożeństwa. Są to eucharystyczne dni błagalne i wynagradzające za popełnione grzechy. Obecnie nabożeństwo to polega zwykle na całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Kościół w Polsce rozpoczyna niedzielą przed Popielcem, aby włączyć wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także by wyprosić łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

Dla każdej parafii powinien to być tydzień zintensyfikowanej pracy nad stworzeniem różnych grup trzeźwościowych lub wzmożonym zachęcaniem do wstępowania w ich szeregi. Warto włożyć wysiłek, aby powstały wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jeśli w parafii nie ma jeszcze Księgi Trzeźwości, powinno się ją założyć.

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowych z ks. Markiem Dziewieckim w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość. W większości katolickich rozgłośni radiowych będzie można je usłyszeć. Można również skorzystać z naszego serwisu, klikając na poszczególne linki. Zapowiedź bp. Tadeusz Bronakowski (mp3) Zapowiedź audycji (mp3)

2 marca 2014 r.

VIII Niedziela Zwykła

posłuchaj nagrania (mp3)

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały w wierze i trzeźwości przeciwstawiając się demoralizacji.

 

3 marca 2014 r., Poniedziałek

posłuchaj nagrania (mp3)

Modlitwa za matki, aby naśladując Maryję tworzyły klimat wiary, miłości i trzeźwości.

 

4 marca 2014 r., Wtorek

posłuchaj nagrania (mp3)

Modlitwa za pracowników nauki i kultury, aby w swej pracy wskazywali na doniosłą rolę matki w budowaniu zdrowej i silnej moralnie rodziny.

 

5 marca 2014 r., Środa

posłuchaj nagrania (mp3)

Modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym i przeciwstawiali się  demoralizacji społeczeństwa.

 

6 marca 2014 r., Czwartek

posłuchaj nagrania (mp3)

Modlitwa za kapłanów, aby pomagali dziewczętom, matkom i kobietom kroczyć drogą wiary i trzeźwości.

 

7 marca 2014 r., Piątek

posłuchaj nagrania (mp3)

Modlitwa za dziewczęta, aby wpatrując się we wzór Maryi,  pielęgnowały cnoty chrześcijańskie, w tym cnotę trzeźwości.


8 marca 2014 r., Sobota

posłuchaj nagrania (mp3)

Modlitwa za dzieci, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu wstrzemięźliwości i skromności.

 
Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości Drukuj

W dniach 16 i 17 września 2013 r. w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyła się Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości. Uczestnikami spotkania byli członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci trzeźwości oraz zaproszeni goście.

Po odmówieniu w kaplicy Koronki do Miłosierdzia Bożego, biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości wprowadził obecnych w tematykę Sesji, której hasło brzmiało: Abstynencja matki ostoją rodziny. Jako pierwszy wystąpił Pan Krzysztof  Brzózka - Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując temat: Diagnoza problemów związanych z używaniem alkoholu w Polsce. Wyraził niepokój zwiększonym spożyciem alkoholu i to przez młodych Polaków. Zwrócił uwagę, że rząd podnosząc akcyzę na alkohole wysokoprocentowe, nie podniósł akcyzy na piwo, co sprawi, że konsumenci będą wypijać więcej alkoholi niskoprocentowych.

Kolejni prelegenci: dr Maria Jankowska i ks. mgr Marcin Marsollek, wprowadzili uczestników w temat roku duszpasterskiego 2013/1014, któremu w Apostolstwie Trzeźwości towarzyszyć będzie hasło: KOCHAJĄCA MATKA ZAWSZE TRZEŹWA.

W drugim dniu Sesji podzielono się doświadczeniami z mijającego roku duszpasterskiego. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu, Pielgrzymką Trzeźwości na Jasną Górę, która powinna stać się narodowym nurtem modlitewnym i pokutnym w intencji trzeźwości Narodu. Szeroko omawiano też wielką rolę sierpnia jako miesiąca abstynencji w życiu osobistym i społecznym Polaków. W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbywać się będą w Polsce w 2016 r., skierowano do kard. Stanisława Dziwisza pismo z postulatem, aby w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek zamieścić prośbę do kapłanów o podjęcie abstynencji jako daru dla polskiej młodzieży.

Eucharystia_Jes_S2013
Eucharystia_Jes_S2013
Wyklad_pBrzozka
 
Miejsce Piastowe - IX Narodowa Modlitwa o Trzeźwość Drukuj

1.MP2013_oltarz2W poniedziałek 29 lipca 2013 r. zgromadziło się kilka tysięcy pielgrzymów w Miejscu Piastowym w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, aby modlić się i ofiarować swój trud w intencji trzeźwości Narodu. Program IX Narodowej Modlitwy o Trzeźwość Narodu był bardzo urozmaicony. Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i młodzież przedstawili Misterium Pasyjne, odbyły się prelekcje na temat: "Odpowiedzialność władzy publicznej za trzeźwość społeczeństwa". Młodzież skupiona w zespole muzycznym "Gloria" przez godzinę prowadziła rozważania i śpiewy na temat trzeźwej rodziny. W tym dniu spotkali się kapłani odpowiedzialni w Metropolii Przemyskiej za Apostolstwo Trzeźwości, aby omówić sprawy organizacyjne w związku z przebywaniem Sztandaru Apostolstwa Trzeźwości w ich diecezjach. Na spotkaniu był obecny bp Tadeusz Bronakowski - przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i członkowie Zespołu: o. Oskar Puszkiewicz i o. Jan Seremak.

Najważniejszym punktem programu była Msza św. transmitowana przez Telewizję Trwam. Kazanie wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, poruszając istotne problemy w naszym społeczeństwie. Kazanie było kilkanaście razy przerywane oklaskami słuchaczy.

Bp Tadeusz powiedział między innymi:

"Jesteśmy tu dzisiaj także dlatego, aby głośno wykrzyczeć nasz sprzeciw, naszą niezgodę na manipulacje, jakie dokonują się w mediach. Chcemy przebić mur medialnej blokady informacji na temat zagrożeń, z którymi mierzy się nasze społeczeństwo.

Dzisiaj jest wśród nas wierna replika figury upamiętniającej objawienie św. Michała Archanioła w grocie na półwyspie Gargano. Bł. Jan Paweł II podczas wizyty w sanktuarium w Monte Sant'Angelo, 24 maja 1987 r., powiedział: „Przybyłem, aby uczcić św. Michała Archanioła, aby błagać go o pomoc dzisiaj, kiedy tak trudno jest dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez popadania w kompromisy i łatwe przystosowania".

Te słowa wyznaczają i nasze duchowe pragnienie, aby w  sanktuarium w Miejscu Piastowym modlić się o siły, aby naprawdę dać autentyczne świadectwo chrześcijańskie, bez kompromisów i godzenia się na zło. Prosimy św. Michała Archanioła, aby wspierał nas w szlachetnej walce o trzeźwość w naszej ojczyźnie."

Przeczytaj całość.

1.MP2013_oltarz
1.MP2013_oltarz
2.MP2013_sympozjum
3.MP2013_narada
4.MP2013_transp
5.MP2013_transp2
6.SztandarAT
 
Katecheza w Radio Maryja, sierpień 2013 Drukuj

logo_RadioDrogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu!

Jest środek lata. Trwają wakacje i urlopy. Rolnicy rozpoczynają  żniwa. Już wkrótce zacznie się sierpień. To wyjątkowy miesiąc w naszej tradycji narodowej i religijnej. Dlatego ten miesiąc jest dobrym czasem do postawienia pytania: czy jesteśmy  ludźmi prawdziwie wolnymi? Ofiara sierpniowych bohaterów 1920, 1944 i 1980 roku pokazuje, że pragnienie wolności wyróżnia Polaków pośród  narodów świata... Tym bardziej wypada zapytać: czy my, współcześni Polacy, jesteśmy naprawdę wolni?

Dziś nasza wolność nie wydaje się być zagrożona  przez obce potęgi, czy zbrodnicze systemy. A jednak są sfery  życia, w których narasta niepokój i pytanie o stan naszej wolności. Nasze codzienne życie jest pełne zachowań, które zniewalają człowieka wewnętrznie, które czynią go niewolnikiem  przeżywania przelotnej przyjemności. Człowieka potrafi zniewolić wiele jego własnych działań. A utrata wolności wewnętrznej wcześniej czy później kończy się również utratą wolności zewnętrznej, zarówno przez jednostki, jak i całe społeczności.

Więcej…
 
Ojciec - świadek wiary i trzeźwości Drukuj

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

na sierpień - miesiąc abstynencji

Sierpniowa abstynencja - potrzebna, cenna i możliwa

Rozpoczyna się sierpień - w polskiej historii miesiąc szczególny. To dobry czas, by przypomnieć, że osoby niepełnoletnie zobowiązane są do całkowitej abstynencji, zaś wszystkich dorosłych obowiązuje umiar w spożywaniu napojów alkoholowych. W sierpniu prosimy o coś więcej, niż zachowanie trzeźwości. Prosimy o szczególny dar, jakim jest abstynencja! Ten apel wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego ponownie przypominamy jego istotę.

Abstynencja - to słowo bardzo sponiewierane w świecie nieograniczonej konsumpcji. Jednak także w XXI w. jest ona potrzebna i cenna, a przede wszystkim - możliwa. Nie jest to smutne ograniczenie, ale szansa, źródło mocy wewnętrznej, źródło życia i radości! Takie świadome i dobrowolne wyrzeczenie bardziej niż nakazy i zakazy pokazuje, co jest w życiu cenne. Warto rozumieć abstynencję jako dzieło duchowe, jako dar miłości, jaki składamy z czegoś, do czego jako dorośli mamy prawo. Takie rozumienie tej postawy przekazali nam wielcy Polacy: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Oazowego i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a wcześniej ks. Jan Kapica - proboszcz w Tychach, gorliwy krzewiciel abstynencji na przełomie XIX i XX wieku. Abstynencja to dążenie ku pełnej wolności, która jest po to, aby kochać Boga, siebie samego i drugiego człowieka.

Dlatego również w tym roku zachęcamy:  bracia i siostry, podejmijcie abstynencję w sierpniu! Zwłaszcza w Roku Wiary ta prośba nabiera szczególnego znaczenia, bowiem wiele osób przez brak trzeźwości traci wiarę. Niech nasza sierpniowa abstynencja będzie ofiarą w intencji ich powrotu do jedności z Bogiem. Podejmijmy ją także z pobudek patriotycznych i społecznych. Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem, w którym przeżywamy wiele ważnych świąt maryjnych i rocznic narodowych - niech abstynencja będzie jedną z form podkreślenia doniosłości tych dni. Nie zamykajmy oczu na zagrożenia, które niszczą życie milionów rodzin, osłabiają Kościół i całą naszą ojczyznę. Nie lekceważmy bólu i cierpienia dzieci, żon i matek, bezmiaru ich smutku, rozpaczy, utraconej nadziei i zaprzepaszczonych marzeń. Nie przechodźmy obojętnie obok tych problemów. Niech abstynencja stanie się odważnym znakiem naszej troski o życie narodu.

Więcej…
 
32. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę Drukuj

1432. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu polskiego rozpoczęła się w sobotę 15 czerwca 2013 r. w kaplicy św. Józefa na Jasnej Górze.  Salę wypełnili przedstawiciele organizacji,  stowarzyszeń, diecezji i gmin. Przybyły też liczne rodziny i osoby indywidualne. Trud pielgrzymowania na Jasną Górę podjęto w intencji trzeźwości rodzin, a szczególnie modlono się, aby ojcowie byli świadkami wiary i trzeźwości. Pielgrzymów przywitał bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Ks. dr Marek Dziewiecki poprowadził wykład na temat: Ojciec - świadek wiary i trzeźwości. Prezentacji wspólnot i bractw trzeźwościowych oraz świadectwom osób indywidualnych towarzyszył śpiew duetu Małgorzaty Pasznickiej i Stanisława Szuflaka, kwartetu wokalnego pod dyrekcją ks. Kazimierza Ostrowskiego oraz grupy wokalno - muzycznej ze Śniadowa.

O godz. 21.00 wszyscy zebrali się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim. Rozważanie poprowadził bp Tadeusz Bronakowski. Powiedział on między innymi:

Modlimy się o siłę dla polskich rodzin. Tylko silne Bogiem, zjednoczone miłością i wiernością rodziny mogą wychowywać do trzeźwości. W tym roku modlimy się o odpowiedzialnych i świadomych swoich obowiązków ojców. Prosimy, aby byli godnymi swojej misji, aby prowadzili swoje dzieci ku Bogu, ku dobru, ku trzeźwości.

Matce Bożej zawierzamy kapłanów, którzy są duchowymi ojcami dla wiernych. Bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. Kapłani, ze względu na swoje powołanie, powinni być liderami troski o trzeźwość. Powinni łączyć osobiste świadectwo z mądrym zaangażowaniem społecznym, z troską o rozwój ruchów trzeźwościowych i abstynenckich wśród dorosłych, a szczególnie wśród dzieci. Mają także czuwać, aby uroczystości kościelne były przeżywane bez alkoholu.

Polecamy naszej Matce polską młodzież. W czasach nachalnej, codziennej promocji alkoholu, w czasach lekceważenia zakazu sprzedaży alkoholu młodym, w czasach narastającej pobłażliwości dla upijania się młodych, musimy przypominać, że abstynencja jest nieodzownym warunkiem prawidłowego wzrastania duchowego, psychicznego i zdrowego dojrzewania. Modlimy się, aby wśród młodych nie zabrakło odważnych świadków. Aby to właśnie w rodzinach młodzi uczyli się, jak pięknie przeżywać młodość, aby dzielili się tym świadectwem z rówieśnikami.

Zawierzamy dzisiaj Maryi także tych, którzy sprawują odpowiedzialne funkcje publiczne. Obecna sytuacja wymaga od nich wielkiej odpowiedzialności. Nie możemy się zgodzić na to, aby władze publiczne bardziej troszczyły się o interesy producentów i handlarzy, niż o dobro narodu.

Dlatego modlimy się dzisiaj w naszym ukochanym sanktuarium o przebudzenie, o zerwanie kajdan, które nie pozwalają odpowiedzialnie zająć się ochroną trzeźwości. Modlimy się o to co najistotniejsze, o wolność duchową Polaków. Modlimy się o duchową wolność, która jest nam potrzebna, aby móc kochać Boga, siebie samego i drugiego człowieka.

(Czytaj cały tekst) (Posłuchaj nagrania)

Po Apelu w jasnogórskiej Bazylice rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego. W swojej homilii przybliżył on rolę sztandaru w życiu społeczeństw i Kościoła, wyjaśnił także symbolikę Sztandaru Apostolstwa Trzeźwości w Polsce. Powiedział, że "Sztandar to znak zjednoczenia. To symbol wartości. Ale sztandar od zawsze niesie też zobowiązanie i wezwanie. Przed wiekami sztandary zagrzewały do walki. Były znakiem prowadzącym zbrojne oddziały do obrony granic ojczystych.

Dzisiaj, wpatrujemy się w nasz sztandar, i widzimy w nim również takie wezwanie do współczesnej walki o obronę tego, co najważniejsze. Do obrony wolności. Jesteśmy wezwani do nowoczesnej, odważnej, twórczej i wytrwałej walki o trzeźwość Polaków. O trzeźwość całej ojczyzny."

(Czytaj cały tekst)

Po homilii nastąpiło uroczyste poświęcenie Sztandaru Apostolstwa Trzeźwości w Polsce. To historyczne wydarzenie uczestnicy pielgrzymki przyjęli z ogromną radością i dumą.

Pod koniec Eucharystii bp Tadeusz Bronakowski po raz pierwszy wręczył Statuetki Trzeźwości św. Jana Chrzciciela osobom  wyróżnionym za wkład w duszpasterstwo trzeźwości: Księdzu prałatowi Henrykowi Korży, ks. prałatowi Janowi Gomółce, o. Apolinaremu Kaźmierakowi, ks. prałatowi Stanisławowi Zarychowi  i Ośrodkowi Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

Po Mszy św. Wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Dębicy poprowadziła czuwanie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Pielgrzymi modlili się gorliwie do godz. 1.30.

16 czerwca 2013 r., w niedzielę rano, liczni uczestnicy Pielgrzymki zgromadzili się na Wałach Jasnogórskich na Drodze Krzyżowej, którą poprowadził ks. Zbigniew Guzy z diecezji tarnowskiej.

O godz. 9.30 została odprawiona uroczysta Msza św. przed Cudownym Obrazem,  w czasie której Sztandar Apostolstwa Trzeźwości przekazano diecezji tarnowskiej. Bp Tadeusz Bronakowski w homilii powiedział: W tym roku hasło pielgrzymki brzmi: „Ojciec świadek wiary i trzeźwości."Dzisiaj potrzeba nam ojców, którzy staną w pierwszym szeregu troski o trzeźwość. Którzy staną się pozytywnymi liderami zmian obyczajowych. Potrzeba ojców odważnych i świadomych, kochających i troszczących się o swoich najbliższych, ale też całe społeczeństwo.

Pamiętajmy, że obraz ojca ziemskiego w wielu wypadkach rzutuje na to, jaki obraz Boga rodzi się w sercu dzieci. To dodatkowo zwiększa odpowiedzialność i doniosłość misji każdego ojca. Tym bardziej trzeba apelować do ojców o rozwagę i mądrość.

(Czytaj cały tekst) (Posłuchaj nagrania)

Po Mszy św. w Kaplicy Różańcowej spotkali się Diecezjalni Duszpasterze i Zakonni Referenci Trzeźwości.

Apel_Jasnogorski
Apel_Jasnogorski
Czuwanie_15_06
Droga_krzyzowa
Droga_Krzyzowa1
Droga_Krzyzowa2
Kapl_Jozefa
Kaplica_swJozefa
Msza_15_06_ Bp_Tadeusz
Msza_15_06_2013
Poswiecenie_Sztandaru
Sztandar_ucalowanie
Wreczenie_Statuetek
Wyklad_ks_Marka_Dziewieckiego
 
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę Drukuj

ProfW dniach 15-17 marca 2013 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Wóycickiego 1/3, odbył się Międzynarodowy Kongres pod nazwą: "Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę". W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślili znaczenie małżeństwa i rodziny w życiu osoby, społeczeństwa i narodu. W sobotę głównymi tematami były: "Rodzina szkołą trzeźwości" i "Ojciec - świadek wiary i trzeźwości".

Jako prelegenci między innymi wystąpili wybitni i zasłużeni specjaliści zajmujący się problematyką rodzinną, między innymi: Ks. Abp. Henryk Hoser, dr Wanda Półtawska, prof. Dorota Kornas-Biela, dr Jacek Pulikowski oraz problematyką trzeźwości i uzależnień: Bp dr Tadeusz Bronakowski, ks. dr Marek Dziewiecki, prof.  Zbigniew Gaś, dr Krzysztof Wojcieszek.

Więcej na temat Kongresu można  przeczytać na stronie internetowej: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres02.html

Pod koniec marca 2013 r. na stronie Fides et Ratio powinny być zamieszczone wszystkie wystąpienia.

kongr01

 
Droga Krzyżowa w obozie koncentracyjnym Drukuj

W sobotę 02 marca 2013 r.  na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau odbyła się Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości naszego narodu. Uczestniczyło w niej kilkunastu kapłanów, głównie duszpasterzy trzeźwości wraz z licznymi grupami AA, w sumie około 1000 osób. Nabożeństwu przewodniczył ks. prał. Władysław Zązel, a rozważania poprowadził ks. Andrzej Woźniak. W czasie Drogi Krzyżowej składane były świadectwa wyzwolenia z nałogu i trwania w abstynencji dzięki Bożej łasce i opiece Niepokalanej.

Więcej…
 
DROGA KRZYŻOWA Drukuj

ze św. Maksymilianem Maria Kolbe

o. Oskar J. Puszkiewicz OFM

Panie Jezu, jako apostołowie trzeźwości pragniemy wyruszyć  Drogą Krzyżową na Golgotę, aby doświadczyć Twojej nieskończonej miłości. Będziemy rozważać słowa kapłana, męczennika, wielkiego apostoła trzeźwości - św. Maksymiliana, który oddał życie za bliźniego. Jego miłość do Ciebie i do drugiego człowieka miała wspaniałe źródło w miłości do Niepokalanej. Naśladując go w całkowitym oddaniu Maryi chcemy wiernie kroczyć za Tobą, niosąc z poddaniem i miłością krzyże naszego codziennego życia.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Życzenia

Molosierny2

Łomża, Zmartwychwstanie Pańskie 2015

Drodzy Apostołowie Trzeźwości!

Liturgia Triduum Paschalnego wprowadza nas w tajemnicę męki i śmierci Chrystusa. Przechodzimy z Nim tę drogę, aby w pełni doświadczyć radości  Zmartwychwstania. Tej radości, która płynie z pustego grobu potrzebujemy dzisiaj tak bardzo. Potrzebuje jej utrudzony współczesny człowiek, potrzebuje jej Kościół i duszpasterze, którzy stają naprzeciwko wielkich współczesnych wyzwań. Dzięki tej radości z nowymi siłami możemy stanąć przed światem i głosić Dobrą Nowinę.

Wielkanocne spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym jest źródłem radości i nadziei. Pozwala nam spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy – wszystkie cierpienia i problemy, wszystkie nasze wątpliwości i słabości, wszystko to zawierzamy Chrystusowi. Wielkanoc daje nam tę pewność – nigdy nie jesteśmy sami, zawsze jest blisko Chrystus. On nas kocha, On dla nas umiera i dla nas zmartwychwstaje!

Tę pewność chcemy też owocnie spożytkować w działalności apostolstwa trzeźwości w Polsce. W tym roku podejmujemy ważny temat „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. Zaangażujmy się w pełni w bogaty program tego roku. Zapraszam chętnych na Konferencję do Torunia, która odbędzie 15 kwietnia br. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej (Droga Starotoruńska 3).

Niech radość i nadzieja wypełnią serca, pomagając nam z większym poświęceniem służyć Zmartwychwstałemu i Jego Świętemu Kościołowi.

Błogosławionych Świąt!

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

 

Logo w roku 2015


W ogólnopolskim Apostolstwie Trzeźwości rok 2015 poświęcony jest dzieciom. Hasło, które towarzyszy podejmowanym inicjatywom abstynenckim i trzeźwościowym, brzmi: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. Wiadomo, że dla pełnego rozwoju dzieci nieodzowna jest wstrzemięźliwość od alkoholu i innych środków toksycznych. Dlatego dorośli muszą być szczerze zatroskani o abstynencję dzieci. Troska ta powinna polegać przede wszystkim na dawaniu przykładu trzeźwego życia. Konieczne jest, aby przejawiała się w realizacji odpowiedniego programu szkolnego oraz w przepisach prawa chroniących abstynencję dzieci, które winny być bezwzględnie respektowane. Hasło „Abstynencja dzieci – wspólną troską”, wpisane w logo, wskazuje, że na wszystkich dorosłych, wszelkich grupach społecznych i władzy państwowej ciąży odpowiedzialność za trwanie dzieci w abstynencji.

Apostolstwo Trzeźwości, które prowadzą poszczególne polskie diecezje, powinno skupiać się na działaniach zapobiegawczych wzgledem pijaństwa i alkoholizmu. Cnotę trzeźwości trzeba pielęgnować od najmłodszych lat. Dla dzieci szkolnych istnieje program wychowawczy Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jego realizacja chroni dzieci przed zjawiskami patologii życia społecznego. Ponadto ujęta jest w nim ważna sprawa modlitwy za innych, głównie za grzeszników, aby się nawrócili. Duszpasterze zachęcając dzieci do codziennej modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości i skromności, będą chronić dzieci przed złem i przygotują je do wyboru drogi według Bożego planu. Wspomniany program jest też pomocny dla rodziców, aby potrafili umiejętnie stawiać dzieciom wymagania i wspierać je w pracy nad sobą.

Audycje ks. Marka Dziewieckiego na 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Do pobrania (całość)

 

OGÓLNOPOLSKIE INICJATYWY TRZEŹWOŚCIOWE KOŚCIOŁA

  • 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 15–21 lutego 2015 r.
  • 34. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego 20–21 czerwca 2015 r.
  • Sierpień Miesiącem Abstynencji

WAŻNE SPOTKANIA

  • 14 kwietnia 2015 r. – Wiosenna Sesja Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości – WSKSiM w Toruniu.
  • 21–22 września 2015 r. – Jesienna Sesja Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości.

OGÓLNOPOLSKIE INICJATYWY TRZEŹWOŚCIOWE KOŚCIOŁA

 

 

• 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 15–21 lutego 2015 r.

 

 

 

• 34. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego 20–21 czerwca 2015 r.

 

 

• Sierpień Miesiącem Abstynencji

 

 

WAŻNE SPOTKANIA

 

14 kwietnia 2015 r. – Wiosenna Sesja Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości – WSKSiM w Toruniu.

 

21–22 września 2015 r. – Jesienna Sesja Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości.

Najbliższe wydarzenia

KWIECIEŃ

07–10. IV. – Rekolekcje trzeźwości dla kapłanów – Rokitno.

07–10. IV. – Kurso–rekolekcje dla osób chcących poznać problem alkoholowy, Zakroczym; www.oatzakroczym.pl

09–12. IV. – Dni skupienia i modlitwy Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA/DDD). Informacje: zapisy@dniskupieniadda.pl; tel.: 792058675 (po 18.00), www.oatzakroczym.pl

10–12. IV. – Rekolekcje ewangelizacyjne KWC w Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy – Niechobrz. Rozpoczęcie w dniu przyjazdu o 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie. Informacje – tel.: 17 8544887 lub 17 8635963.

14. IV. – Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości z udziałem Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – Toruń.

23–26. IV. – Dni modlitwy i skupienia dla alkoholików w OAT – Zakroczym. Informacje: e-mail: zakroczym.zostanznami@wp.pl; tel.: 601680799 lub 797188952.

25. IV. – Trzeźwościowy dzień skupienia w parafii Św. Krzyża – Rzeszów. Rozpoczęcie – 10.00. Eucharystia – 12.00. Zakończenie ok. godz. 15.00.

MAJ

01. V. – XXIV Pielgrzymka KWC do Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy, Niechobrz. Rozpoczęcie o 11.00. Informacje: ks. M. Figura, Dobrzechów 281, 38–100 Strzyżów; tel.: 608559337, e-mail: mfigura@rzeszow.opoka.org.pl

03. V. – Pielgrzymka w intencji Trzeźwości Narodu Polskiego z Rumii do Swarzewa (MB Wspomożenia Wiernych – Sanktuarium MB Swarzewskiej Królowej Polskiego Morza) – arch. gdańska.

03. V. – Diecezjalna Pielgrzymka Duszpasterstwa Trzeźwości – Rokitno. Informacje: ks. Henryk Grządko, tel.: 95 7227105; 600857105; e-mail: hgrzadko@wp.pl

Zobacz pełne kalendarium na 2015 rok

 

KWIECIEŃ

 

07–10. IV. – Rekolekcje trzeźwości dla kapłanów – Rokitno.

 

07–10. IV. – Kurso–rekolekcje dla osób chcących poznać problem alkoholowy, Zakroczym; www.oatzakroczym.pl

 

09–12. IV. – Dni skupienia i modlitwy Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA/DDD). Informacje: zapisy@dniskupieniadda.pl; tel.: 792058675 (po 18.00), www.oatzakroczym.pl

 

10–12. IV. – Rekolekcje ewangelizacyjne KWC w Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy – Niechobrz. Rozpoczęcie w dniu przyjazdu o 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie. Informacje – tel.: 17 8544887 lub 17 8635963.

 

14. IV. – Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości z udziałem Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – Toruń.

 

23–26. IV. – Dni modlitwy i skupienia dla alkoholików w OAT – Zakroczym. Informacje: e-mail: zakroczym.zostanznami@wp.pl; tel.: 601680799 lub 797188952.

 

25. IV. – Trzeźwościowy dzień skupienia w parafii Św. Krzyża – Rzeszów. Rozpoczęcie – 10.00. Eucharystia – 12.00. Zakończenie ok. godz. 15.00.

 

MAJ

 

01. V. – XXIV Pielgrzymka KWC do Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy, Niechobrz. Rozpoczęcie o 11.00. Informacje: ks. M. Figura, Dobrzechów 281, 38–100 Strzyżów; tel.: 608559337, e-mail: mfigura@rzeszow.opoka.org.pl

 

03. V. – Pielgrzymka w intencji Trzeźwości Narodu Polskiego z Rumii do Swarzewa (MB Wspomożenia Wiernych – Sanktuarium MB Swarzewskiej Królowej Polskiego Morza) – arch. gdańska.

 

03. V. – Diecezjalna Pielgrzymka Duszpasterstwa Trzeźwości – Rokitno. Informacje: ks. Henryk Grządko, tel.: 95 7227105; 600857105; e-mail: hgrzadko@wp.pl