35. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin i narodu 18–19 czerwca 2016 r. Drukuj

SOBOTA, 18 czerwca 2016 r.

14.30 – Informacja Pielgrzymki, zapisywanie grup pielgrzymkowych i materiały (kaplica św. Józefa przy Halach Jasnogórskich).

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. Kaplica św. Józefa

15.15 – Spotkanie w  czterech grupach tematycznych w kontekście przygotowywanego Kongresu Apostolstwa Trzeźwości.

17.00 – Słowo skierowanie do pielgrzymów – bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości (kaplica św. Józefa przy Halach Jasnogórskich).

17.15–18.00 – Wykład: Młodzi, nie dajcie się zniewolić!  – ks. dr Marek Dziewiecki

18.00–19.00 Podsumowanie pracy w grupach.

21.00– Apel Jasnogórski – prowadzi bp Tadeusz Bronakowski

21.30 – Msza św. w Bazylice – przewodniczy bp Tadeusz Bronakowski.

Na zakończenie Mszy św. wręczenie Statuetek Trzeźwości nominowanym osobom i wspólnotom.

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego  Sakramentu do godz.  24.00.

Różaniec i czuwanie w intencji trzeźwości narodu z modlitwą o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych uzależnień, a także jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa (prowadzi Archidiecezja poznańska).


NIEDZIELA, 19 czerwca 2016 r.

7.30–8.30 – Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie). Prowadzi Archidiecezja poznańska

9.30 – Uroczysta Msza św. pielgrzymkowa w Kaplicy Cudownego Obrazu – przewodniczy i homilię głosi bp Tadeusz Bronakowski.

Przekazanie Sztandaru. Metropolia poznańska przekazuje sztandar Metropolii gdańskiej.

Akt oddania się Niepokalanej.

 
49. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

plak_TM_Mil_small

7 lutego rozpoczynamy 49.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, jak zwykle, w ostatnią niedzielę karnawału, aby przypomnieć, że nie tylko możliwa, ale w obecnej, tragicznej sytuacji, konieczna jest zabawa bez kieliszka. Że można być szczęśliwym bez chemicznych przyjaciół, bez odurzania się alkoholem i innymi używkami.

W Apostolstwie Trzeźwości realizujemy wieloletni program poświęcony roli rodziny w budowaniu nowej kultury trzeźwości. Nasze tegoroczne hasło niemal wprost odwołuje się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie – „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”.

Św Jan Paweł II przestrzegał młodzież w Poznaniu:  „Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.

To z tych słów zaczerpnęliśmy motto tego roku w Apostolstwie Trzeźwości. Najbliższe miesiące będą szczególną okazją, by wymagać od siebie jeszcze więcej, by szukać nowych dróg ochrony trzeźwości. Musimy pracować z młodymi, ale trzeba także z otwartością kontynuować pracę z dziećmi i rodzinami, a także odważnie oddziaływać na rzeczywistość społeczną, w tym także prawną. Nie lękajmy się być odważnymi świadkami abstynencji, nie lękajmy się promować trzeźwości w naszym najbliższym otoczeniu, ale nie lękajmy się także wymagać od innych, by trzeźwość szanowali i chronili.

49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu przeżywamy w roku 1050 rocznicy chrześcijaństwa na polskich ziemiach. Przypominamy sobie, że nasz naród i nasza państwowość wyrastają z chrześcijańskich korzeni, które pozwoliły naszym przodkom włączyć się w europejską rodzinę wartości ewangelicznych. Przeżywamy ten tydzień z wdzięcznością za wielką pracę Kościoła, który zawsze był w naszej ojczyźnie promotorem posługi trzeźwościowej. W wielu przypadkach, zwłaszcza w czasach zaborów, to kapłani i osoby zakonne byli głównymi obrońcami ludności przed systematycznym rozpijaniem narodu, które miało służyć wrogom Ojczyzny do łatwiejszego sprawowania kontroli nad zniewolonym społeczeństwem.

Przeżywamy więc kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu z wdzięcznością, dumą, ale także z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za to wielopokoleniowe dziedzictwo. Towarzyszy nam także niepokój, lęk, aby tego dziedzictwa nie zatracić, gdyż coraz trudniej w naszej ojczyźnie bronić trzeźwości.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Posłuchaj (mp3, zip)

 
49. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

Młodzi, nie dajcie się zniewolić!

7 lutego 2016 r., V Niedziela zwykła, Rok C, II

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

• Modlitwa o miłość i trzeźwość dla polskich rodzin, aby były silne wiarą i z Bożą mocą przeciwstawiały się współczesnej demoralizacji.

Posłuchaj audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

8 lutego 2016 r., Poniedziałek

• Modlitwa za młodzież, aby trwając w abstynencji, wzrastała do prawdziwej miłości, wolności i szczęścia.

Posłuchaj drugiej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

9 lutego 2016 r., Wtorek

• Modlitwa za rodziców, aby poprzez przykład chrześcijańskiego życia wychowywali swoje dzieci i młodzież w duchu wiary, miłości i trzeźwości.

Posłuchaj trzeciej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

10 lutego 2016 r., Środa Popielcowa

• Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby wskazywali wychowankom drogi prawdziwej wolności i szczęścia oraz wzniosłe cele, w tym cenny dar abstynencji.

Posłuchajczwartejj audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

11 lutego 2016 r., Czwartek

• Modlitwa za kapłanów, aby w pracy duszpasterskiej byli świadkami radosnego daru abstynencji i pomagali młodym w zdobywaniu cnoty trzeźwości.

Posłuchaj piątej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

12 lutego 2016 r., Piątek

• Modlitwa za stanowiących prawo i rządzących, aby byli ludźmi sumienia i chronili młodzież przed rozpijaniem i demoralizacją.

Posłuchaj szóstej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

13 lutego 2016 r., Sobota

• Modlitwa za organizacje abstynenckie i trzeźwościowe, aby rozwijały się w naszym Narodzie, wspierane przez władze państwowe i samorządowe.

Posłuchaj siódmej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 
Kościół jest zawsze młody Drukuj

AdwentOd Adwentu 2015 w Apostolstwie Trzeźwości wysiłki duszpasterskie skierowane są szczególnie na młodzież. Działalności trzeźwościowej przyświeca hasło: Młodzi nie dajcie się zniewolić.

Kościół jest zawsze młody

Z nadzieją oczekujemy na spotkanie Ojca Świętego Franciszka z młodymi ludźmi całego świata. W wielu miejscach na mapie Polski i całego ziemskiego globu ludzie modlą się o błogosławione owoce tego radosnego święta młodości, które w rozpoczętym roku kościelnym będzie miało miejsce w królewskim Krakowie. Powoli oczy całego świata zaczynają zwracać się w kierunku naszej Ojczyzny, wiążąc pewne nadzieje, przede wszystkim, że bogactwo Kościoła polskiego, który nieprzerwanie trwa nad Wisłą od 1050 lat, stanie się bodźcem do nowego otwarcia na Boga, który jest Miłością miłosierną. Wśród wielu inicjatyw, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, należy zauważyć ideę młodzieży krakowskiej. Duszpasterstwo trzeźwości zaproponowało akcję „Młodzi dla młodych”, która to inicjatywa jest osobistym darem dla Ojca Świętego Franciszka przed Światowymi Dniami Młodzieży. Ogólnopolska akcja polega na przystąpieniu do wielkiej rzeszy ludzi, którzy dobrowolnie przyjmują abstynencję od napojów alkoholowych w celu dobrego przygotowania i przeżycia lipcowego spotkania w Krakowie. Czas Adwentu może być ofiarowaniem Panu Bogu swojej trzeźwości w konkretnej intencji. Tegoroczny Adwent to trzy tygodnie i pięć dni, ale można ten czas oczekiwania i trwania w abstynencji przedłużyć przynajmniej do lipca, aby dar naszego serca był szczególną ofiarą miłą Panu Bogu. Na stronie internetowej http://www.mdm2016.org/ możemy odnaleźć specjalny formularz i włączyć się do wielkiej modlitwy o trzeźwość młodych ludzi z całego świata.

Ojcem idei Światowych Dni Młodzieży jest św. Jan Paweł II, który ciągle nam towarzyszy, błogosławiąc z okna Domu Ojca w niebie. W Jubileuszowym Roku 2000, podczas spotkania z młodymi ludźmi całego świata w Rzymie, powiedział: „Droga młodzieży! Czy trudno jest wierzyć w takim świecie? Czy trudno jest wierzyć w roku dwutysięcznym? Tak! Jest trudno. Nie należy tego ukrywać. Jest to trudne, ale z pomocą łaski jest to możliwe.” Możemy zapytać dzisiaj, parafrazując słowa Świętego, czy trudno jest być abstynentem dzisiaj w takim świecie? Tak, jest to bardzo trudne, ale możliwe. Ważne jest, abyśmy, bez względu na PESEL, byli świadomi, że Kościół jest ciągle młody, młodością naszej duszy. Dla Chrystusa nasz wiek nie ma znaczenia, dla Niego znaczenie ma fakt, czy nasza dusza jest żarliwa, czy jest młoda, bo wypełniona łaską. Czytamy wszak w Księdze Psalmów: Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni (Ps 92. 13-15).

Ks. Piotr Zieliński

 
Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu Drukuj

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r.

(do odczytania wiernym w niedzielę 2 sierpnia br. )

Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!

Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się w piękny cykl nauczania Chrystusa o Eucharystii, Chlebie Życia. Zbawiciel mówi: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”(J 6, 35). Karmiąc się Eucharystią, możemy „porzucić dawnego człowieka, (…) odnawiać się duchem (…) i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (…)” (Ef 4, 22-24).

Takiej przemiany potrzebujemy jako chrześcijanie. Głębokiej przemiany moralnej potrzebuje także nasz Naród. Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich trosk jest brak trzeźwości. Mówią o tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, apelujemy o dobrowolny dar abstynencji. W poprzednich latach przypominaliśmy, że rodzina jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek i ojców. W tym roku prosimy o zaangażowanie w ochronę trzeźwości najmłodszych Polaków. Przypominamy, że jedyną formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia jest abstynencja.

 

Więcej…
 
Ojciec - świadek wiary i trzeźwości Drukuj

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

na sierpień - miesiąc abstynencji

Sierpniowa abstynencja - potrzebna, cenna i możliwa

Rozpoczyna się sierpień - w polskiej historii miesiąc szczególny. To dobry czas, by przypomnieć, że osoby niepełnoletnie zobowiązane są do całkowitej abstynencji, zaś wszystkich dorosłych obowiązuje umiar w spożywaniu napojów alkoholowych. W sierpniu prosimy o coś więcej, niż zachowanie trzeźwości. Prosimy o szczególny dar, jakim jest abstynencja! Ten apel wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego ponownie przypominamy jego istotę.

Abstynencja - to słowo bardzo sponiewierane w świecie nieograniczonej konsumpcji. Jednak także w XXI w. jest ona potrzebna i cenna, a przede wszystkim - możliwa. Nie jest to smutne ograniczenie, ale szansa, źródło mocy wewnętrznej, źródło życia i radości! Takie świadome i dobrowolne wyrzeczenie bardziej niż nakazy i zakazy pokazuje, co jest w życiu cenne. Warto rozumieć abstynencję jako dzieło duchowe, jako dar miłości, jaki składamy z czegoś, do czego jako dorośli mamy prawo. Takie rozumienie tej postawy przekazali nam wielcy Polacy: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Oazowego i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a wcześniej ks. Jan Kapica - proboszcz w Tychach, gorliwy krzewiciel abstynencji na przełomie XIX i XX wieku. Abstynencja to dążenie ku pełnej wolności, która jest po to, aby kochać Boga, siebie samego i drugiego człowieka.

Dlatego również w tym roku zachęcamy:  bracia i siostry, podejmijcie abstynencję w sierpniu! Zwłaszcza w Roku Wiary ta prośba nabiera szczególnego znaczenia, bowiem wiele osób przez brak trzeźwości traci wiarę. Niech nasza sierpniowa abstynencja będzie ofiarą w intencji ich powrotu do jedności z Bogiem. Podejmijmy ją także z pobudek patriotycznych i społecznych. Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem, w którym przeżywamy wiele ważnych świąt maryjnych i rocznic narodowych - niech abstynencja będzie jedną z form podkreślenia doniosłości tych dni. Nie zamykajmy oczu na zagrożenia, które niszczą życie milionów rodzin, osłabiają Kościół i całą naszą ojczyznę. Nie lekceważmy bólu i cierpienia dzieci, żon i matek, bezmiaru ich smutku, rozpaczy, utraconej nadziei i zaprzepaszczonych marzeń. Nie przechodźmy obojętnie obok tych problemów. Niech abstynencja stanie się odważnym znakiem naszej troski o życie narodu.

Więcej…
 

Apostolstwo Trzeźwości 2016

Logo2016_small

Od Adwentu 2015 r. w Apostolstwie Trzeźwości wysiłki duszpasterskie skierowane są szczególnie na młodzież. Działalności trzeźwościowej przyświeca hasło: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”.

Hasło nawiązuje do apelu św. Jana Pawła II skierowanego do młodzieży w Poznaniu (1997). Te słowa powtórzył także podczas homilii w Sandomierzu (1999): „Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia!”. To ojcowskie upomnienie i zarazem prośbę wielkiego naszego Rodaka, zatroskanego o przyszłość Ojczyzny, pragniemy rozważać i wprowadzać w życie.

Rodzina jest podstawowym i najważniejszym środowiskiem życia, rozwoju, dzieci
i młodzieży. Dlatego przez wiele lat towarzyszy nam hasło „Rodzina szkołą trzeźwości”. To kochający rodzice są świadkami życia wartościami i wierności Bogu. Kochający rodzice są zatroskani o dobro swoich dzieci. Troska o trzeźwość i abstynencję w rodzinie wypływa z miłości. W społeczeństwie jest wiele rodzin dysfunkcyjnych, dlatego nieodzowna jest pomoc duszpasterzy, nauczycieli, świeckich apostołów trzeźwości. Młodzi szukają wzorców wśród dorosłych. Szukają mistrzów i kierowników. Czasami zdarza się, że w swoim środowisku młodzi nie potrafią znaleźć oparcia wśród dorosłych. Stąd Papież apelował: „Moi drodzy przyjaciele! Do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji. (...) Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się
o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie!”
(Częstochowa, 1983).

Apostolstwo Trzeźwości w Polsce, które prowadzą poszczególne diecezje, powinno się skupiać na działaniach zapobiegawczych wobec pijaństwa i alkoholizmu. Dlatego główną troską duszpasterze powinni otoczyć dzieci i młodzież. Spotykamy się z opinią, że jeśli chcemy wokół siebie mieć młodzież i z nimi pracować, to najpierw musimy pracować z dziećmi. Dlatego Apostolstwo Trzeźwości proponuje duszpasterzom, katechetom
i nauczycielom program wychowawczy Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jest to program, który zapewnia realizującym go dzieciom ochronę przed negatywnymi zjawiskami życia społecznego. Ponadto w programie jest ujęta ważna sprawa modlitwy za innych, głównie za grzeszników, aby się nawrócili. Duszpasterze zachęcając dzieci do realizacji modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości i skromności ochronią dzieci przed współczesnym złem i przygotują je do wybierania drogi według zamiaru Bożego.

Zachęcamy, aby szczególną troską otoczyć młodzieżowe grupy parafialne, które
w swoim programie podkreślają znaczenie abstynencji, tak jak to czyni Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czy Ruch Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego. Uczestnictwo młodych ludzi w takich wspólnotach, realizacja przez nich pięknych, mądrych programów, to skuteczna profilaktyka wobec różnorakich zjawisk patologii życia społecznego.

oklad_przod2016_small

Najbliższe wydarzenia

MAJ

26–29. V. – Spotkania osób współuzależnionych w Zakroczymiu. Informacje: e-mail:alanonki@wp.pl

CZERWIEC

03–05. VI. – Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Przemyskiej – zgłoszenia tel.: 506 733 149.

09–12. VI. – Dni modlitwy i skupienia dla alkoholików, OAT – Zakroczym. Informacje: e-mail: zakroczym-torun@o2.pl; tel.: 607675341.

11. VI. – II Diecezjalna Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości do Sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce (diec. łomżyńska).

11–12. VI. – XVIII Piesza Międzydiecezjalna Pielgrzymka w intencji Trzeźwości Narodu Diec. Legnickiej i Diec. Świdnickiej do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Kowary – Krzeszów;  Kontakt i informacje:  http: trzezwosc.diecezja.legnica.pl

16–19. VI. – Dni modlitwy i skupienia dla alkoholików, OAT – Zakroczym. Informacje: 663673342.

18–19. VI. – XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. Informacje: O. Oskar Puszkiewicz, tel.: 601595910; e-mail:sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl; lub signumm@gmail.com

23–26. VI. – Dni skupienia i modlitwy Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA/DDD). Informacje: zapisy@dniskupieniadda.pl; tel.: 792058675 (po 18.00), przez stronę OAT www.oatzakroczym.pl

24–26. VI. – XXVIII Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej (arch. przemyska).

25–26. VI. – XXVI Kamesznickie Dni Trzeźwości. Rozpoczęcie o 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Informacje: ks. Wł. Zązel, 34–383 Kamesznica, tel.: 33 8624822; 502740472.

25–30. VI. – XXVII Piesza Pielgrzymka w intencji Trzeźwości Narodu z Radomia do Niepokalanowa. Kierownik Pielgrzymki: ks. Konrad Wójcik, tel.: 604214773.

26. VI. – IX Diecezjalne „Wesele Wesel” oraz Święto Rady Rycerzy Kolumba 16100, działającej przy Wydziale Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych – Szczepanów (diec. tarnowska). Informacje: ks. Zbigniew Guzy, Plac Katedralny 6, 33–100 Tarnów, e-mail: guzy@petrus.opoka.org.pl; tel.: 604265879; 14 6560718.

30. VI – 03. VII. – Zakroczymskie spotkania rodzin z problemem alkoholowym.

LIPIEC

01–13. VIII. – Piesza Pielgrzymka Młodzieży z Warszawy – Strugi do Miejsca Piastowego. Informacje: Księża Michalici, Al. J. Piłsudskiego 248/252; 05–261 Marki–Struga; tel./fax: 22 7811490. Ks. Paweł Wojakiewicz – kontakt: 72 8859006; www.michalici.trzezwosciowa.pl

05–11. VII. – XIX Piesza Pielgrzymka w intencji Trzeźwości Narodu Diecezji Łomżyńskiej z Ostrołęki do Niepokalanowa. Kierownik Pielgrzymki: ks. Tomasz Wilga, tel.: 601317323, e-mail: twilga@lomza.opoka.org.pl

kaniecki@plock.opoka.org.pl

07–10. VII. – Dni modlitwy i skupienia dla alkoholików, OAT – Zakroczym. Informacje:jozefaa@wp.pl; tel.: 601208165; e-mail: pawlus13@op.pl; tel.: 509714613.

08. VII. – „Trzeźwymi bądźcie” – 5-ty dzień XXXVI Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (animuje KWC).

25. VII. – XII Narodowa Modlitwa o Trzeźwość z udziałem Telewizji Trwam – Sanktuarium w Miejscu Piastowym; www.sanktuariummiejscepiastowe.pl

30–31. VII. – Ogólnopolskie Spotkanie Wspólnot Trzeźwościowych. Licheń, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

28– 31. VII. – XXII Ogólnopolskie Spotkanie „Wesele Wesel” w Krakowie – spotkanie małżeństw, które miały przyjęcia weselne bezalkoholowe. Zakwaterowanie w parafii Św. Józefa w Pogórzu. Kontakt: Anna Bartłomiej, tel.: 501712563, e-mail: Stello@op.pl; www.weselewesel.pl

Pełne Kalendarium 2016

Audycje ks. Marka Dziewieckiego na 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Do pobrania (całość)