KALENDARIUM – Grudzień 2021

Planowane inicjatywy w diecezjach:
10-11 XII
„Droga do wolności 2021”– warsztaty połączone z rekolekcjami przy parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich. Temat: „Trzeźwe i świadome rodzicielstwo”. Kontakt: Renata Ciemała-Sojka, Pełnomocnik Wójta ds. GPPiRPA oraz GPPN; 666 609 438, 33/853 62 22, wew. 234; r.ciemala-sojka@brenna.org.pl; www.brenna.org.pl
10-12 XII
Rekolekcje KWC – Przemyśl, Plac Konst. 3-go Maja 8. Rozpoczęcie 10 XII o 18.00. Zakończenie 12 XII ok. 13.00. Odpowiedzialny: Ks. St. Czenczek. Zgłoszenia: Animatorzy Stanicy, 514 62 60 01.