Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Dziecięca Krucjata Niepokalanej

DZIECIĘCA KRUCJATA NIEPOKALANEJ jest ruchem profilaktycznym wobec różnych zagrożeń, maryjnym i ewangelizacyjnym. Program Dziecięcej Krucjaty można wprowadzać do istniejących grup parafialnych lub tworzyć nowe. Dla wdrożenia programu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej pomocne są cztery katechezy dla dzieci od „0" do II klasy szkoły podstawowej, pod nazwą: Niepokalana przytula nas do Serca i prowadzi do Jezusa oraz cztery katechezy dla klas od II do VI szkoły podstawowej. Opracowane są materiały i katechezy dla animatorów, które otrzymuje się po kursie „Hosanna".

 1. Czym jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej? (opis syntetyczny)
 2. Prezentacja podstawowa (dla zaprezentowania dorosłym i dzieciom)
  1. w wersji multimedialnej (film WMV, 7 min 27 s)
  2. w wersji multimedialnej (w formacie PowerPoint, 22 slajdy)
  3. w wersji dźwiękowej (MP3, 8 min)
 3. Prezentacja dla dzieci ­- (wiersz)
  1. w wersji multimedialnej (film w formacie AVI, 6 min 50 s)
  2. w wersji dźwiękowej (MP3, 6 min 49 s)
 4. Deklaracja
  1. tekst (PDF, 1 strona A4)
  2. wersja do druku (PDF, dwustronne dwie deklaracje)
 5. Ceremoniał przyjęcia do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej wraz z objaśnieniem (PDF, 3 strony A4)
 6. Hymn Dziecięcej Krucjaty - Rycerz Maryi
  1. śpiew w wykonaniu dzieci (MP3, 2 min 17s)
  2. podkład muzyczny (MP3, 2 min 3 s)
  3. nuty wraz z tekstem (PDF)
 7. Cztery katechezy dla klas od „0" do II szkoły podstawowej (PDF, 23 strony A4)
 8. Cztery katechezy dla klas od III do VI szkoły podstawowej
 9. Prezentacja dźwiękowa „Promyka Jutrzenki" (MP3, 2 min, 6 s)
 10. Nabożeństwa
  1. Droga krzyżowa
  2. Niepokalana wzywa
  3. Niepokalane Serce schronieniem
 11. Synteza orędzia fatimskiego
 12. Wykład o Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej


Katecheza 4 - Nie lękajcie się! Niepokalana zwycięża! Drukuj

Cel dydaktyczny: ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako ruchu realizującego wezwanie Matki Bożej do naśladowania Pana Jezusa.

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie poprzednich katechez, dotyczącej Matki Bożej zatroskanej o ludzi, wzywającej ich do poprawy, poświęcenia się swemu Niepokalanemu Sercu i do naśladowania Pana Jezusa.
 • Przypomnienie wybranych fragmentów Pisma św., dobieranych do słów - kluczy w czasie katechezy omawiającej deklarację Dziecięcej Krucjaty.
 • Nauka hymnu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Cel wychowawczy: Zachęta do wypełniania próśb Matki Bożej, głównie przez odmawianie różańca i składanie codziennych ofiar oraz poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zmotywowanie dzieci do realizacji postanowień Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i do włączenia się do tego ruchu, aby we wspólnocie realizować wezwanie Niepokalanej.

Więcej…
 
Niepokalane Serce Maryi schronieniem, Rozważania, Różaniec Drukuj
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Witam Cię, witam

„Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą. Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują". Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za grzechy, które Go obrażają. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego, i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników."

(modlitwa Anioła - Fatima)

Więcej…
 
Droga Krzyżowa Drukuj
Temat: Dziecięca Krucjata Niepokalanej

Przygotowanie

Z miłości do Ciebie, Panie Jezu, pragnę odprawić tę Drogę Krzyżową. Żałuję za wszystkie moje grzechy, które tak boleśnie zraniły Twoje Serce i były przyczyną cierpienia Niepokalanego Serca Twojej Matki. Dziękuję Ci za Twoją Miłość i Miłosierdzie, których nieustannie doświadczam w życiu. Ufam, że dzięki Twej męce i śmierci na krzyżu osiągnę zbawienie. Chcę też modlić się w intencji nawrócenia wszystkich grzeszników, a zwłaszcza tych, którzy znajdują się w niewoli różnych uzależnień.

Więcej…
 
Rozważania - Niepokalana wzywa Drukuj
NIEPOKALANA WZYWA

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Kłaniam się Tobie

MODLITWA WPROWADZAJĄCA

Panie Jezu Chryste, witamy Cię, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Witamy Ciebie, naszego Pana i Odkupiciela. Ty, Panie, znasz każdego z nas po imieniu i nas kochasz. Pragniesz, aby nikt nie zginąłi żył w obfitości Twoim życiem. W Swej nieskończonej miłości dałeś nam swoją Matkę, aby była naszą Matką. Klękamy przed Tobą wraz z Nią, Niewiastą Eucharystii. Pragniemy w schronieniu Jej Matczynego, Niepokalanego Serca, trwać przed Tobą Panie. Prosimy Cię, nasz Zbawicielu, za wszystkie dzieła Niepokalanej, które powstały w Kościele. W czasie tej modlitwy powierzamy Ci szczególnie Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej.

Pieśń: Chrystus Pan, karmi nas

Więcej…
 
Formacja dzieci i rodziców w Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej Drukuj

Wykład wygłoszony podczas Forum nauczycieli i wychowawców w Siedlcach 26 września 2009 r.

 Wstęp

 Formacja jest kształtowaniem osoby ludzkiej według jakiegoś wzoru, formy lub ideału. Proces ten powinien przebiegać w pełnym poszanowaniu wszystkich jej praw. Skoro człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, to właściwą formą i ideałem, do którego powinien dążyć i dopasować się, jest sam Bóg. Jedynym doskonałym wzorem podobieństwa Bożego jest Jezus Chrystus i Jego Niepokalana Matka.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3