Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Dziecięca Krucjata Niepokalanej

DZIECIĘCA KRUCJATA NIEPOKALANEJ jest ruchem profilaktycznym wobec różnych zagrożeń, maryjnym i ewangelizacyjnym. Program Dziecięcej Krucjaty można wprowadzać do istniejących grup parafialnych lub tworzyć nowe. Dla wdrożenia programu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej pomocne są cztery katechezy dla dzieci od „0" do II klasy szkoły podstawowej, pod nazwą: Niepokalana przytula nas do Serca i prowadzi do Jezusa oraz cztery katechezy dla klas od II do VI szkoły podstawowej. Opracowane są materiały i katechezy dla animatorów, które otrzymuje się po kursie „Hosanna".

 1. Czym jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej? (opis syntetyczny)
 2. Prezentacja podstawowa (dla zaprezentowania dorosłym i dzieciom)
  1. w wersji multimedialnej (film WMV, 7 min 27 s)
  2. w wersji multimedialnej (w formacie PowerPoint, 22 slajdy)
  3. w wersji dźwiękowej (MP3, 8 min)
 3. Prezentacja dla dzieci ­- (wiersz)
  1. w wersji multimedialnej (film w formacie AVI, 6 min 50 s)
  2. w wersji dźwiękowej (MP3, 6 min 49 s)
 4. Deklaracja
  1. tekst (PDF, 1 strona A4)
  2. wersja do druku (PDF, dwustronne dwie deklaracje)
 5. Ceremoniał przyjęcia do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej wraz z objaśnieniem (PDF, 3 strony A4)
 6. Hymn Dziecięcej Krucjaty - Rycerz Maryi
  1. śpiew w wykonaniu dzieci (MP3, 2 min 17s)
  2. podkład muzyczny (MP3, 2 min 3 s)
  3. nuty wraz z tekstem (PDF)
 7. Cztery katechezy dla klas od „0" do II szkoły podstawowej (PDF, 23 strony A4)
 8. Cztery katechezy dla klas od III do VI szkoły podstawowej
 9. Prezentacja dźwiękowa „Promyka Jutrzenki" (MP3, 2 min, 6 s)
 10. Nabożeństwa
  1. Droga krzyżowa
  2. Niepokalana wzywa
  3. Niepokalane Serce schronieniem
 11. Synteza orędzia fatimskiego
 12. Wykład o Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej


Czym jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej Drukuj

o. Oskar Puszkiewicz OFMDziecięcą Krucjatę Niepokalanej można ogólnie określić jako ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim. Opiera się na ewangelicznych wartościach, którymi są: modlitwa i ofiara. Właśnie te wartości Niepokalana, jako Matka Kościoła, przypomniała w swoich orędziach w wielu miejscach świata.

Więcej…
 
Deklaracja Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej Drukuj

POSTANOWIENIE DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie. Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę: - odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca,

Więcej…
 
Katecheza 1 - W Chrystusowej szkole Drukuj
Cel dydaktyczny: Wskazanie na podstawie Pisma św. na podstawowe wartości chrześcijańskie, jakimi są: modlitwa i ofiara.
 • Zapoznanie z fragmentami Pisma św., które dotyczą modlitwy i ofiary;
 • Ukazanie Matki Bożej jako zatroskanej o zbawienie ludzi, poprzez przypomnienie Jej próśb, jakie skierowała w Lourdes i w Fatimie.
 • Ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako „Wyższej Szkoły Chrystusowej".

Cel wychowawczy: Zachęcenie uczestników katechezy, aby stali się prawdziwymi uczniami w Szkole Chrystusowej i odpowiedzieli na prośby Matki Bożej. Propozycja włączenia się do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, która jest konkretną odpowiedzią na wezwanie Niepokalanej do modlitwy i ofiary.

Więcej…
 
Katecheza 2 - Z krzyżem i różańcem w rękach Drukuj
Cel dydaktyczny: zapoznanie się z deklaracją Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, w której znajduje się „modlitwa - postanowienie", „zgłoszenie" oraz „prośba do rodziców".
 • Analiza tekstu „modlitwy - postanowienia" Dziecięcej Krucjaty, „zgłoszenia" oraz „prośby do rodziców";
 • Zwrócenie uwagi na występujący w tekstach związek z prośbami Matki Bożej, zawartymi szczególnie w wezwaniach z Lourdes i Fatimy;
 • Nawiązanie do poprzednich katechezy, w celu podkreślenia biblijnych podstaw ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Cel wychowawczy: Zachęta do realizacji postanowień, które występują w „modlitwie - postanowieniu" Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i propozycja włączenia się do tego ruchu, aby stać się pomocnikiem i narzędziem Niepokalanej.

Więcej…
 
Katecheza 3 - Wstrzemięźliwość i skromność Drukuj

Cel dydaktyczny: Ukazanie wstrzemięźliwości i skromności jako wartości - cnót koniecznych w życiu chrześcijanina.

 • Wykorzystanie wiedzy zdobytej na poprzedniej katechezie;
 • Zapoznanie z fragmentami Pisma św. mówiącymi o grzechach, wstrzemięźliwości i czystości serca.
 • Zapoznanie z terminami - wstrzemięźliwość i skromność; uzasadnienie konieczności praktykowania ich w życiu chrześcijanina.

Cel wychowawczy: Zachęta do praktykowania wstrzemięźliwości i skromności, szczególnie poprzez uczestnictwo w ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3