Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Deklaracja Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej Drukuj

POSTANOWIENIE DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie. Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę: - odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca,

  • podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników,
  • ze wszystkich swoich sił dbać o czystość serca,
  • nie używać alkoholu, papierosów i innych środków, które zniewalają i poniżają człowieka,
  • swoim przykładem zachęcać innych do wstrzemięźliwości i skromności. Pragnę również, w miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać zniewagi wyrządzone Twemu Niepokalanemu Sercu. Ponadto pragnę obecnie i w przyszłości należeć do jakieś wspólnoty, która pod opieką Kościoła będzie szerzyć cześć Niepokalanej. Matko Najświętsza, przyjmij te moje postanowienia i dopomóż mi zawsze prowadzić piękne i czyste życie Dziecka Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Zgłoszenie przystąpienia do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej

Zgłaszam, że pragnę należeć do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i postanawiam, że będę codziennie odmawiać przynajmniej jedną dziesiątkę różańca, podejmować ofiarę w intencji nawrócenia grzeszników, a także zachowywać wstrzemięźliwość i skromność. W miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca pragnę wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Imię i nazwisko: ................................................... Rok urodzenia: ............ Klasa/szkoła ................... Adres: .......................................................................... ......................................................................................... Parafia: ..................................................................... Diecezja: ....................................................................

Data: .................. Podpis: ................................

Zgłoszenie oddajemy osobom odpowiedzialnym za szerzenie Dziecięcej Krucjaty, np. w czasie rekolekcji Ruchu Światło-Życie; w parafiach, w sanktuariach albo przesyłamy na adres: Sekretariat Krucjaty Niepokalanej, ul. Dworek 12, 44-200 Rybnik.

Prośba do rodziców

Z radością pragnę poinformować Mamę i Tatę, że należę do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, której członkowie zobowiązują się do: - odmawiania codziennie przynajmniej jednej dziesiątki różańca,

  • podejmowania codziennej ofiary w intencji nawrócenia grzeszników,
  • zachowywania wstrzemięźliwości i skromności w swoim życiu,
  • uczęszczania, w miarę możliwości, w pierwsze soboty miesiąca na Msze św., aby przyjąć Komunię św. jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Kochani Rodzice! Proszę Was, pomóżcie mi w wypełnianiu moich zobowiązań. Pragnę wzrastać duchowo pod opieką Matki Bożej oraz być Jej i Waszą radością.
........................................... (Prośbę należy podpisać i oddać rodzicom)

Pobierz druk Deklaracji

Ceremonioał przyjęcia