Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Katecheza 4 - Nie lękajcie się! Niepokalana zwycięża! Drukuj

Cel dydaktyczny: ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako ruchu realizującego wezwanie Matki Bożej do naśladowania Pana Jezusa.

  • Pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie poprzednich katechez, dotyczącej Matki Bożej zatroskanej o ludzi, wzywającej ich do poprawy, poświęcenia się swemu Niepokalanemu Sercu i do naśladowania Pana Jezusa.
  • Przypomnienie wybranych fragmentów Pisma św., dobieranych do słów - kluczy w czasie katechezy omawiającej deklarację Dziecięcej Krucjaty.
  • Nauka hymnu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Cel wychowawczy: Zachęta do wypełniania próśb Matki Bożej, głównie przez odmawianie różańca i składanie codziennych ofiar oraz poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zmotywowanie dzieci do realizacji postanowień Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i do włączenia się do tego ruchu, aby we wspólnocie realizować wezwanie Niepokalanej.

Pomoce:

Pismo Święte, świeca i figura Niepokalanej, ilustracja: Matka Boża depcząca głowę węża (jeżeli figura obok świecy nie zawiera tych elementów), tekst z hymnem Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej dla każdego ucznia, wypisane na osobnych kartkach słowa klucze i fragmenty z Pisma św., które omawiane były na katechezie pt. Z krzyżem i różańcem w rękach.

 

Metody:

Analiza tekstów biblijnych i objaśnienia katechety.

 

Formy pracy:

Wspólnotowa z całą grupą.

PRZEBIEG KATECHEZY

Powitanie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...

Wstęp do zapalenia świecy i modlitwy: Na znak naszej wiary w obecność Pana Jezusa zapalimy świecę, gdyż On jest Światłem świata. Niepokalana jest nieustannie zjednoczona ze swym Synem i z Jego dziełem, którym jest Kościół Święty. Dlatego stawiamy Jej figurę obok świecy. Odmówimy teraz modlitwę, której nauczył Dzieci Fatimskie Anioł.

Modlitwa: „Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują".

 

I. Wprowadzenie do katechezy.

Każdy uczestnik otrzymuje „indywidualną kartę pracy".

W czasie tej katechezy możecie zadecydować, czy włączycie się do Dziecięcej Krucjaty. Nie musimy się bać dobrych rzeczy, czyli modlitwy różańcowej i podejmowania codziennych ofiar w intencji nawrócenia grzeszników, szczególnie tych, którzy upijają się. Mamy przy sobie Matkę Bożą. Trzeba tylko powiedzieć, że całkowicie chcemy do Niej należeć i prosić, aby schroniła nas w swoim Niepokalanym Sercu przed atakami szatana.

 

II. Nauka hymnu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej

III. Praca z Indywidualną Kartą Pracy.

Na „indywidualnych kartach pracy" znajdują się „słowa - klucze" i teksty z Pisma św., z którymi zapoznaliście się, gdy omawialiśmy „modlitwę - postanowienie" Dziecięcej Krucjaty.

Poniższe teksty można przeczytać z Indywidualnych Kart Pracy. Katecheta nawiązuje do „modlitwy - postanowienia" Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. W młodszych klasach sam wyjaśnia teksty biblijne.

 

Królowa - Matka; wynagrodzenie zniewag Matce Bożej i pocieszenie Jej

J 19, 26-27; Łk 1, 43; Łk 1, 48; Ps 45, 10

 

Opieka Matki Bożej

J 19, 26-27; Dz 1, 14

 

Poświęcenie i oddanie Matce Bożej; bycie Jej własnością i narzędziem

Łk 2, 51

 

Serce Matki Najświętszej

Łk 2, 19; Łk 2, 51

 

Modlitwa różańcowa - Ewangelia

Łk 21, 36

 

Apostolstwo i wytrwałość

Mk 16, 15; Mk 13, 13

 

IV. Pokaz ilustracji: Matka Boża depcząca węża. Zapoznanie uczniów z tekstem.

Wiele obrazów, figur przedstawia Matkę Bożą, jak depcze głowę węża. Jest on wyobrażeniem i symbolem zbuntowanego anioła, którego zwiemy szatanem lub diabłem. W Piśmie świętym w Księdze Rodzaju zapisane są słowa Pana Boga: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo Jej; ono zmiażdży ci głowę..." (Rdz 3, 15). Ludzie są włączani do potomstwa Matki Najświętszej przez chrzest święty. Maryja, Matka wierzących, miażdży łeb szatana, czyli niweczy wszelkie jego kłamstwa, zakusy i plany.

Gdy Matka Najświętsza objawiała św. Katarzynie Labouré Cudowny Medalik, ukazała się jako depcząca swymi stopami węża.

W Lourdes, w czasie jednego z objawień, Bernadetta odczuła coś dziwnego, jakby niepokój i lęk, usłyszała też głosy: „Uciekaj, uciekaj stąd!" Matka Najświętsza zmarszczyła wówczas brwi i nastała cisza. Bernadetta zrozumiała, że to szatan chciał wywołać lęk, a Matka Najświętsza odpędziła go.

Szatan próbuje wywołać lęk, który uniemożliwia nam zwyczajne myślenie i działanie. Zły duch chce, abyśmy stali się bezradni i nie podejmowali dla Pana Boga żadnych dobrych czynów, abyśmy z lęku nic nie robili. Dobrą jest rzeczą postanowić, że będzie się odmawiać codziennie różaniec, podejmować ofiary za grzeszników, że nie będzie się próbować pić alkoholu i palić papierosów oraz że będzie się dawać przykład skromności w mówieniu, w patrzeniu i ubieraniu się. Szatan chce w nas wzbudzić lęk przed takimi zobowiązaniami, abyśmy uznali, że jest niemożliwością je wypełnić. Szatan, gdy widzi, że ktoś chce oddać się Niepokalanej, być Jej dzieckiem i dla Niej pracować, aby w ten sposób ratować niewolników grzechu, wścieka się i próbuje wzbudzić lęk w człowieku. Przecież chciał wystraszyć Bernadettę w czasie objawień, bo wiedział, że to miejsce przyniesie wiele chwały Panu Bogu.

Jeśli zdecydowaliście się należeć do Dziecięcej Krucjaty, to sprawiliście Niepokalanej i Jej Aniołom w niebie wiele radości. Ona od tego czasu użyje was do walki z szatanem i waszymi słabymi rękami i ustami, będzie odnosić zwycięstwo nad złem. Będzie dokonywać się dużo dobra w świecie i w ten sposób Pan Bóg będzie uwielbiony. Pomimo, że diabeł „jak lew ryczący będzie krążył, szukając, kogo by pożreć" (1 P 5, 8), to nie stanie się wam nic złego, bo Niepokalana jest potęgą, która go zniszczy. Tak od dawna zapowiedział Pan Bóg, że „Ona zmiażdży mu głowę". Maryja jest naszą Matką, która pragnie nas przytulić do swego Serca, ale decyzja o oddaniu się Jej należy do nas. Warto jednak poświęcić się Niepokalanej, aby uchronić się od wpływu szatana, aby go zwyciężyć Jej mocą.

W Dziecięcej Krucjacie zawołaniem i pozdrowieniem jest: „Nie lękajcie się!" „Niepokalana zwycięża!". Powtarzajmy często te słowa, pozdrawiając się wzajemnie, wymawiając je jako akt strzelisty i jako egzorcyzm odpędzający złego ducha.

Wytrwajmy przy Maryi, pomagając Jej w misji ratowania ludzi przed wiecznym potępieniem, a świata przed złem.

 

V. Praca domowa.

W „indywidualnych kartach pracy" znajduje się zadanie domowe. Należy przypomnieć o deklaracjach Dziecięcej Krucjaty oraz przemyśleć i zorganizować uroczyste przyjęcie do Dziecięcej Krucjaty wraz z wręczeniem Cudownego Medalika. Jeżeli Dziecięca Krucjata będzie zorganizowana w szkole, to należy poprosić kapłana o opiekę nad grupą.

VI. Modlitwa na zakończenie katechezy.

Pan Jezus powiedział: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie" (Mt 18, 19). Prośmy więc wspólnie Pana Boga, abyśmy kochali Jezusa i Matkę Najświętszą oraz byśmy wytrwali w dobrych zamiarach.

Prosimy Cię Panie, aby Twoje Królestwo zapanowało na ziemi, aby zwyciężyła dobroć i miłość. Niech pełne miłości Niepokalane Serce Maryi odniesie zwycięstwo nad lodowatą nienawiścią i złem, a Dziecięca Krucjata rozwija się w Polsce i na całym świecie. Niech szatan zostanie pokonany podniesionymi do nieba rękami dzieci.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1

INDYWIDUALNA KARTA PRACY

Temat katechezy: Nie lękajcie się! Niepokalana zwycięża!

1. Imię i nazwisko, klasa, szkoła

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1.  Królowa - Matka; wynagrodzenie zniewag Matce Bożej i pocieszenie Jej

Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26-27).

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" Łk (1, 43).

„Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48).

„Królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy" (Ps 45, 10).

 

2. Opieka Matki Bożej

„Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26-27).

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).

 

3. Poświęcenie i oddanie Matce Bożej; bycie Jej własnością i narzędziem

„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany" (Łk 2, 51).

 

4. Serce Matki Najświętszej

„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim serc." (Łk 2, 19).

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu" (Łk 2, 51).

 

5. Modlitwa różańcowa - Ewangelia

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym" (Łk 21, 36).

 

6. Apostolstwo i wytrwałość

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16, 15).

„I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mk 13, 13).

 

7.  Zadanie domowe

Dziś, w czasie wieczornej modlitwy, swoimi słowami powiem Matce Bożej, że chcę całkowicie do Niej należeć i poproszę Ją, aby Jej Serce było dla mnie przez całe życie schronieniem i drogą do Jej Syna, Jezusa Chrystusa.

 

 

Załącznik 2

HYMN DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ

 

 

1. Jestem rycerzem Maryi Panienki.

Dla Niej chcę walczyć z każdym grzechem, złem.

Ona mi sama daje broń do ręki,

Broń, której szatan bardzo boi się.

 

Refren:

Bronią prostą, bronią piękną chcę pokonać zło.

Trzeba tylko, by Różaniec był modlitwą mą.

Muszę wszędzie swoim życiem i przykładem lśnić,

By Maryja mogła ze mnie zawsze dumna być.

 

2. Rycerz Maryi jak promyczek świeci.

Krzyż mu przewodzi, więc nie lęka się.

Dobrym przykładem jest dla wszystkich dzieci.

Swym życiem uczy, jak zwyciężać grzech.

 

3. Krucjata dzieci szeregi już zwiera.

Sztandar powiewa, do walki już czas!

Niepokalana Serce swe otwiera,

Wroga oślepia, lecz ochrania nas.

 

4. Prosta to droga trzeźwości, ofiary

I krzyż codzienny na ramionach nieść,

By Bogu zawsze miłe składać dary,

Grzech wynagradzać, Panu oddać cześć.

 

5. Wpatrzeni w Serce Pani i Królowej

Trwamy w Jej blasku, co też Bogiem jest.

Ona przemienia, serce czyni nowe,

Skromność i miłość ozdabiają je.

 

6. Cały Twój jestem - każdy ufnie woła,

Jak Wielki Papież, co Jej oddał świat.

O Matko Boga, ludzi i Kościoła,

Prowadź, zwyciężaj, pokój ludziom daj.