Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Synteza orędzia fatimskiego Drukuj
W orędziu fatimskim można wyodrębnić trzy podstawowe elementy: pokuta(umartwienie, ofiara), modlitwa i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Te trzy najistotniejsze elementy orędzia fatimskiego powiązane są ściśle z wezwaniem do codziennego odmawiania różańca. Orędzie fatimskie zawiera wiele treści, niektóre są symboliczne lub prorocze.

1. Matka Boża

Przepiękna Pani ubrana na biało, bardziej błyszcząca niż słońce, promieniejąca światłem czystszym i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi. Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się w nie wbijać. 13 października przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa.

2.Wezwanie do modlitwy i ofiary

„Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników?"

„Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie - zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę

-„O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".

„Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".

3. Wezwanie do codziennej modlitwy różańcowej

„Odmawiajcie codziennie różaniec, abyście uprosili pokój dla świata."

„Gdy odmawiacie różaniec, powtarzajcie po każdej tajemnicy: "O mój Jezu, przebacz nam grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej tego potrzebują".

  1. Wezwanie do przyjęcia macierzyńskiej pomocy Matki Najświętszej w naszym powrocie do źródła odkupienia i korzystania z Jej przywileju Pośredniczki wszystkich Łask wysłużonych przez Pana Jezusa Matka Boża przemawia matczynym głosem i sercem: wzywa do ofiary zadośćuczynienia za grzechy drugich. Obiecuje doprowadzić ich bezpiecznie do Boga. Z Jej macierzyńskich dłoni promieniuje światłość, która przenika do głębi, jest to zanurzenie w „pełni łask" czyli w Bogu. Wówczas człowiek przegląda się w lustrze.
  2. Wezwanie do nawrócenia i ostrzeżenie, aby ludzie nie stawali po stronie diabła, który «ogonem zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzuca je na ziemię» (por. Ap 12, 4). Ostatecznym celem człowieka jest niebo, jego prawdziwy dom, gdzie Ojciec niebieski oczekuje wszystkich z miłosierną miłością.

Trzeba, aby ludzie się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów. Niech nie obrażają więcej Boga Naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany.(13 X 1917 rok)

6. Wezwanie do czci Niepokalanego Serca Maryi i poświęcenia się Jemu

Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron".

Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga".

Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się w nie wbijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.

„Widziałyście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca."

7. Wezwanie do poświęcenia Kościoła, świata i Rosji Niepokalanemu Sercu przez Ojca Świętego w łączności ze wszystkimi biskupami.

„Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię św. wynagradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój.

8. Wezwanie do praktyki Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

Jest to nabożeństwo, które według woli Bożej Niepokalana zapowiedziała w Fatimie a objawiła Łucji w 1925 r. Polega na wynagradzaniu pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, którymi są:

  1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
  2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
  3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
  4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
  5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny"

Chcąc dobrze odprawić nabożeństwo, trzeba w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty miesiąca, wyspowiadać się i przyjąć Komunię św w duchu wynagrodzenia., odmówić jedną część różańca i towarzyszyć Niepokalnej przez kwadrans, prowadząc rozważanie na podstawie 15 tajemnic różańcowych. Nabożeństwo w pierwsze soboty odprawiamy jako zadośćuczynienie Sercu Niepokalanej i w tym dniu nie prosimy o żadne łaski.

9. Wizja piekła

10. Prorocze wizje: groźby kary, która wisi nad światem, wielkiej katastrofy oraz powrotu dusz do Boga

11. Symboliczne wizje Obok słońca pojawili się św. Józef z Dzieciątkiem Jezus na ręku i Matką Boską Różańcową. To była Święta Rodzina. Najświętsza Panna była ubrana na biało, w niebieskim płaszczu, a Dzieciątko Jezus było w jasnoczerwonej sukience. Św. Józef pobłogosławił tłum, czyniąc trzy razy znak krzyża. Dzieciątko Jezus uczyniło to samo. Następną sceną była wizja Matki Boskiej Bolesnej i Pana Jezusa zgnębionego bólem, w drodze na Kalwarię. Wydawało się, że Pan Jezus pobłogosławił świat. Łucja widziała tylko górną część ciała Pana Jezusa.Na zakończenie pojawiła się, w chwalebnej wizji, Matka Boska Karmelitańska, ukoronowana na Królową nieba i ziemi, z Dzieciątkiem Jezus na rękach.

12. Siostra Łucja, która jako świadek objawień stwierdza, interpretując między innymi symboliczne elementy orędzia, że zawiera oprócz wymienionych powyżej: wezwanie do wiary, do adoracji, do nadziei, do miłowania Boga, do przebaczenia, do uczestnictwa w Eucharystii, do zażyłości z Trójcą Przenajświętszą, do rozważania życia wiecznego, do apostolstwa, do wytrwania w dobrym, do uświęcenia rodziny, do doskonałości życia chrześcijańskiego, do życia w pełnym poświęceniu się Bogu, do świętości, do kroczenia drogą do nieba, do poznawania Boga, do przestrzegania przykazań Bożych.