45. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj
19-25 lutego 2012 r.

Niedziela, 19 lutego 2012 r. - VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa. Modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i Kościołowi, umacniały się w trzeźwości i służyły Ojczyźnie.

Poniedziałek, 20 lutego 2012 r. - Modlitwa za młodzież, aby zachowując abstynencję od alkoholu i innych środków toksycznych, kroczyła drogą prawdziwej wolności.

Wtorek, 21 lutego 2012 r. - Modlitwa za dzieci, aby nie uległy pijackim zwyczajom i nałogom, lecz stały się apostołami trzeźwości w swoich środowiskach.

Środa, 22 lutego 2012 r. (Popielec) - Modlitwa za rodziców, aby przykładem praktykowania wspólnej modlitwy i trwania w trzeźwości, pociągali innych do życia w zjednoczeniu z Chrystusem.

Czwartek, 23 lutego 2012 r. - Modlitwa się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby poprzez podjętą abstynencję podtrzymywali innych w trzeźwości.

Piątek, 24 lutego 2012 r. - Modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży prawa Bożego, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków.

Sobota, 25 lutego 2012 r. - Modlitwa za osoby pracujące w urzędach i w szkołach, aby dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów.