Rodzina szkołą trzeźwości Drukuj

swieta_rodzina

 

Apostolstwu Trzeźwości w Polsce od Adwentu 2011 roku, przez 9 kolejnych lat, towarzyszy hasło: Rodzina szkołą trzeźwości. W pierwszym roku realizacji programu apostolstwa trzeźwości pomocniczy zwrot do hasła brzmi - Miłość jest trzeźwa, a patronem roku jest Święta Rodzina.

 

 

logo_szkola_trzezwosciLogo na rok 2012 nawiązuje do hasła „Rodzina szkołą trzeźwości". Widoczny jest dom z mocnym fundamentem, którym jest trzeźwa miłość. Pijaństwo, alkoholizm jest zawsze złem, które niszczy więzi międzyludzkie. „Pijana miłość" to zaprzeczenie prawdziwej miłości, która jest trzeźwa i wyraża się w czułej trosce i odpowiedzialności za rodzinę.

Rodzice i dzieci trzymają się za ręce i w ten sposób rysują obraz podobny do zapisu fal wytwarzanych przez bijące serce.

Rodzina, w której praktykowana jest trzeźwa miłość, tworzy prawdziwą wspólnotę życia dla wszystkich jej członków - od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. Stanowi bezpieczne miejsce życia na ziemi, wśród różnych niebezpieczeństw współczesnego świata.

Trzeźwi rodzice są doskonałymi nauczycielami dla swoich dzieci. Uczą je czujności, wdrażają do praktykowania cnoty wstrzemięźliwości i czystości.

Trzeźwa rodzina jest miejscem harmonijnego rozwoju osobowości jej członków i szczęśliwego życia w wolności dzieci Bożych.

plakat_tmW Tygodniu Modlitw o Trzeźwość, który rozpoczyna się niedzielą przed Popielcem, wszyscy wierni powinni się włączyć w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także wypraszać  łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych. Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. Na tegoroczny 45. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU, rozpoczynający się 19 lutego, zostały przygotowane materiały graficzne i radiowe. Na naszej stronie prezentujemy: okładkę Vademecum 2012, plakat na Tydzień Modlitw oraz banner. Wszyscy, którzy chcą te materiały wykorzystać dla propagowania trzeźwości, mogą je pobierać i wykorzystywać w publikatorach łącznie z witrynami internetowymi. Poniżej znajduje się program 45. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

vademekum_2012Zachęcamy naszych Czytelników do zaangażowania się w krzewienie trzeźwości w rodzinach. Sprawa trzeźwości jest pilna i zawsze na czasie, bo jest to sprawa normalnego życia chrześcijańskiego. Trzeźwość to normalność i postęp w każdej dziedzinie życia. Biskup Tadeusz Bronakowski we wstępie do Vademecum pisze:

"(...) jako „szkoła bogatszego człowieczeństwa" (Familiaris Consortio 21), rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym powinno się wychowywać do trzeźwości. Temu celowi powinny być podporządkowane mądre działania rodziców, ale przede wszystkim osobiste świadectwo trzeźwości i abstynencji, która jest darem miłości. Niezwykle cenne i potrzebne jest również wsparcie dalszych członków rodziny i wspólne organizowanie bezalkoholowych przyjęć z okazji najważniejszych świąt i uroczystości. Trzeba także wytrwale budować kulturę spędzania wolnego czasu bez alkoholu.

Musimy także pamiętać o tym, że rodzina, która powinna być podstawowym środowiskiem kształtowania trzeźwości, jest jednocześnie wyjątkowo wrażliwa na skutki nadużywania alkoholu. Tak wiele małżeństw rozpada się z tego powodu. Wzrastanie w rodzinie z problemem alkoholowym odciska piętno na dzieciach, które są narażone nie tylko na powtórzenie szkodliwych zachowań rodziców, ale również na głębokie konsekwencje, które oddziałują na całe dorosłe życie. Rozumiemy zatem, że nie można pozostawić rodzin osamotnionych. Należy je otoczyć dojrzałą i kompleksową opieką, zwłaszcza duszpasterską. Tylko rodzina zakorzeniona we wspólnocie parafialnej, rodzina współpracująca ze szkołą i mogąca liczyć na przyjazną politykę władz samorządowych i państwowych, ma szanse dobrze wypełniać swoją misję."

Usilnie więc prosimy o zaangażowanie się w szerzenie trzeźwości w swoich środowiskach. Jest to forma czynienia miłosierdzia względem bliźniego. Dzisiaj to najpilniejsza sprawa, gdyż po różne środki odurzające sięga coraz większa liczba nastolatków i dzieci, a liczba uzależnionych od gier, telewizji, Internetu ciągle rośnie.  Zagrożona jest więc wolność dzieci Bożych. Katolicy nie mogą więc nie reagować i nie podejmować inicjatywa chroniących przed uzależnieniem.

Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, na której znajdują się interesujące materiały. Po wszelkie materiały, w tym graficzne, a także po Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2012, które jest wydane w formie książki formatu A5 (stron 216) proszę się zwracać poprzez skrzynkę mailową: sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl.

baner