Katecheza dla klas II - Przyrzeczenie pierwszokomunijne Drukuj
Cel dydaktyczny:
 • przygotowanie dzieci do złożenia przyrzeczenia abstynenckiego z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii świętej poprzez analizę treści przyrzeczenia;
 • zrozumienie wartości aktu składania Bogu przyrzeczeń poprzez odniesienie do Jasnogórskich Ślubów Narodu;
 • pogłębienie zrozumienia konieczności praktykowania cnoty trzeźwości w codziennym życiu.

Cel wychowawczy:

 • rozbudzenie pragnienia złożenia Jezusowi konkretnego daru w postaci przyrzeczenia abstynenckiego - za Jego dar Eucharystii;
 • wobec lęków i niepewności, jakie mogą powstać w sercach dzieci, wskazanie na Maryję jako na kochającą każdego człowieka Matkę, u Której w każdej chwili można uzyskać skuteczną pomoc.

 

Pomoce:

 • świeca, figurka Matki Bożej, tekst przyrzeczenia pierwszokomunijnego dla każdego dziecka, obrazeczki z Matką Bożą Częstochowską.

Przebieg katechezy:

Przywitanie dzieci, modlitwa:

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

- Na wieki wieków. Amen!

- Drogie Dzieci, Pan Jezus obiecał, że w szczególny sposób będzie obecny wśród tych, którzy zgromadzą się w Jego Imię. I my tutaj jesteśmy, aby się modlić, aby coraz lepiej poznawać Jezusa i Jego Matkę. Możemy więc mieć pewność, że Jezus jest wśród nas, a tam, gdzie On, tam i Jego Matka, Maryja. Zapalmy więc świecę na znak Ich obecności i odmówmy modlitwę „Zdrowaś Maryjo...".

Wprowadzenie do katechezy:

Dzisiaj na katechezie omówimy niezwykle ważny temat, jakim jest złożenie przez was przyrzeczeń pierwszokomunijnych. Musicie się do tego dobrze przygotować, aby potem - przy Bożej pomocy - spełnić gorliwie każde słowo przyrzeczenia.

Rozwinięcie tematu:

Katecheta rozdaje dzieciom obrazeczki z Matką Bożą Częstochowską, a także tekst przyrzeczenia pierwszokomunijnego.

Moi Drodzy, czy ktoś wie, Kogo przedstawia obrazek, który otrzymaliście?

Gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Jasnogórskiej?

Kto z Was był na Jasnej Górze?

Po udzieleniu przez dzieci odpowiedzi na pytania katecheta kontynuuje.

Każde państwo ma swoją stolicę. Dla Polski jest to Warszawa, ale dla wierzących Polaków taką duchową stolicą jest Jasna Góra z Cudownym Obrazem Maryi. To właśnie Matkę Bożą nasi przodkowie obrali za Królową narodu polskiego. Jej przyrzekli wierność i miłość. Jeśli te przyrzeczenia spełniali, wtedy panował pokój, a gdy było zagrożenie z zewnątrz, to Maryja prowadziła ich do pokonania wrogów. W 1956 roku Polacy odnowili śluby, jakie kiedyś przed wiekami złożył król Jan Kazimierz. Wielki Prymas - sługa Boży ks. kardynał Stefan Wyszyński napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu. Był wtedy więziony przez komunistów. Nie mógł więc być na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Tego dnia przybyły tam niezliczone rzesze Polaków, którzy z miłością wielokrotnie powtórzyli: „Królowo Polski, przyrzekamy!" Dlaczego o tym wydarzeniu dzisiaj mówimy?

Moi Drodzy, jednym z przyrzeczeń, jacy nasi przodkowie złożyli wtedy Maryi, było wypowiedzenie walki pijaństwu. Naród polski od stuleci ma trudności z zachowaniem trzeźwości. Spotykają go z tego powodu liczne nieszczęścia. I tak jest do czasów obecnych. Dzisiaj coraz młodsi sięgają po alkohol niszcząc swoje zdrowie, krzywdząc siebie i innych, odchodząc od Boga. Jest to ogromna tragedia, wobec której nikt z nas nie może pozostać obojętny.

Przed kilku laty rodzice przynieśli was do kościoła i prosili dla was o chrzest święty. W waszym imieniu wyrzekli się wtedy szatana i wszelkiego zła, a także przyrzekli wierność Bogu. Te przyrzeczenia obowiązują każdego ochrzczonego do końca życia. Przygotowujecie się teraz do Pierwszej Komunii świętej. W waszych czystych sercach zamieszka Pan Jezus. Jeśli pozostaniecie Mu wierni, wtedy będziecie wolni i szczęśliwi. Jednak musicie przygotować się do walki. Szatan bowiem nigdy nie zrezygnuje z walki, aby zniszczyć człowieka. Będzie go kusił do złego, także do pijaństwa. Człowiek może zwyciężyć, ale tylko z Bogiem. Dlatego tak ważnym momentem jest złożenie Bogu przyrzeczenia. Dajemy w ten sposób wyraz naszej dobrej woli, pragnienia dobra i ufności, że z Bożą pomocą możemy wykonać to, co przyrzekamy.

Przeczytajmy teraz i rozważmy tekst przyrzeczenia pierwszokomunijnego:

Katecheta czyta powoli tekst przyrzeczenia, które każde dziecko wcześniej otrzymało. Następnie przeprowadza rozmowę z dziećmi mającą na celu pełne zrozumienie treści przyrzeczenia.

„Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski! Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie Matko, dla dobra wszystkich ludzi, przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie. Dobra Matko pomóż mi zachować moje przyrzeczenie."

Przykładowe pytania:

 • Dlaczego składam przyrzeczenie pierwszokomunijne?
 • Komu oddaję się na własność?
 • Do którego roku życia będą mnie obowiązywać przyrzeczenia pierwszokomunijne?
 • Dlaczego nie mogę używać narkotyków przez całe życie?
 • Czy dziecko, które nie złożyło przyrzeczeń, może pić alkohol i palić papierosy?
 • Kogo wzywam na pomoc składając przyrzeczenie pierwszokomunijne?

Podsumowanie:

Moi Drodzy, to wielkie szczęście być dzieckiem Bożym i oddać się na własność najlepszej Matce - Maryi. Z Nią pokonamy każdą trudność. Dlatego w naszych sercach nie może być lęku. Jeśli kochamy Jezusa i Maryję, to z radością złożymy przyrzeczenie pierwszokomunijne. Gdy będziemy wiernie je wypełniać, wtedy będziemy prawdziwie wolni i szczęśliwi.

Zadanie domowe:

Wkleję do zeszytu obrazeczek z Matką Bożą Częstochowską i karteczkę z tekstem przyrzeczenia pierwszokomunijnego. Poproszę rodziców, aby pomogli mi dobrze przygotować się do złożenia przyrzeczenia. W czasie wspólnej modlitwy wieczornej poprosimy Matkę Bożą o trzeźwość dla naszej rodziny i całego polskiego narodu.

Załączniki:

1.      Obrazki do rozdania (9 szt. na formacie A4)

2.      Tekst przyrzeczenia (6 szt. na formacie A4)