Katecheza dla klas od 0 do I - Jestem trzeźwy, bo kocham Jezusa Drukuj
Cel dydaktyczny:
  • ukazanie cnoty trzeźwości jako odpowiedzi na dar miłości Jezusa, który pragnie szczęścia każdego człowieka;
  • pogłębienie zrozumienia pojęcia „trzeźwość".

Cel wychowawczy:

  • wzbudzenie pragnienia odpowiedzenia miłością na miłość Jezusa;
  • zachęta do naśladowania św. Dominika Savio;
  • zachęta do praktykowania cnoty trzeźwości.

Pomoce:

  • świeca, figurka Matki Bożej, obrazki przedstawiające św. Dominika Savio, karteczki z postanowieniami św. Dominika: „Wolę umrzeć niż zgrzeszyć", „Moimi przyjaciółmi będą zawsze Jezus i Maryja", kolorowanki „Kocham Jezusa", płyta z muzyką chrześcijańską, wskazana gitara lub inny instrument muzyczny (piosenka „Sercem kocham Jezusa...").

Przebieg katechezy:

Przywitanie dzieci, modlitwa:

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

- Na wieki wieków. Amen!

- Drogie Dzieci, za chwilę zapalimy świecę i zaprosimy Pana Jezusa i Matkę Bożą, aby byli obecni wśród nas.

Katecheta zapala świecę i mówi:

Witamy Cię Panie Jezu i Ciebie Najlepsza Mamo Jezusa i nasza! Prosimy Was o pomoc, abyśmy dobrze zrozumieli i całym sercem przyjęli prawdę, że trzeźwość jest dla nas wielkim darem.

Zdrowaś Maryjo...

Wprowadzenie do katechezy:

Jestem trzeźwy, bo kocham Jezusa - taki jest temat dzisiejszej katechezy. Postaramy się zrozumieć, czym jest cnota trzeźwości dla każdego z nas. Porozmawiamy też o tym, co powinniśmy robić, aby nie grzeszyć przeciwko tej cnocie i trwać w przyjaźni z Jezusem i Maryją.

Rozwinięcie tematu:

Katecheta rozdaje dzieciom obrazeczki ze św. Dominikiem Savio i mówi o jego świętym życiu:

Moi Drodzy, przyjrzyjcie się uważnie twarzy św. Dominika Savio. Jest to twarz chłopca, który żył niespełna piętnaście lat, a został wielkim świętym. Możemy z niej wyczytać szczęście, radość. Co sprawiło, że ten ubogi chłopiec stał się znany w całym chrześcijańskim świecie? Posłuchajcie o jego życiu...

Dominik urodził się w ubogiej rodzinie we Włoszech w 1842 roku. Miał siedem lat, kiedy po raz pierwszy przyjął Pana Jezusa w Komunii świętej. Bardzo mocno przeżył to wydarzenie. Postanowił wtedy między innymi: „wolę umrzeć niż zgrzeszyć", a także: „moimi przyjaciółmi będą zawsze Jezus i Maryja".

W szkole Dominik był bardzo dobrym uczniem, a jednocześnie wspaniałym kolegą dla swoich rówieśników. Pod koniec szkoły podstawowej opuścił dom rodzinny i zamieszkał w oratorium dla chłopców, które prowadził św. Jan Bosko. To właśnie temu świętemu kapłanowi Dominik powierzył swoje najgłębsze pragnienie zostania świętym. Dominik nigdy nie zapomniał o swoim postanowieniu z Pierwszej Komunii świętej. Był prawdziwym apostołem wśród kolegów, których zawsze starał się odciągać od zła i zbliżać do Boga. Z tego powodu spotykały go liczne cierpienia, ale Dominik się nie zrażał. Wiedział, że największym szczęściem człowieka jest sam Bóg. Gdy w 1857 roku umierał, patrzył w niebo i radośnie wołał: „O, jak piękne rzeczy widzę!".

Katecheta zadaje pytania pogłębiające usłyszane treści, np.:

- Jak rozumiecie postanowienie św. Dominika: „wolę umrzeć niż zgrzeszyć"?

- Kto powinien być największym przyjacielem człowieka?

- Jak powinniśmy się odnosić do swoich kolegów i koleżanek?

Katecheta podsumowuje wypowiedzi dzieci i przechodzi do omówienia tematu trzeźwości jako daru kochającego Jezusa.

Moi Drodzy, święty Dominik Savio jest przykładem dla każdego dziecka, ale także dla wszystkich dorosłych, jak zostać świętym. Miał zaledwie siedem lat, a już wiedział, że największą tragedią człowieka jest odejście od Boga. Wiemy, że grzech ciężki zrywa przyjaźń z Bogiem. Popełnia go ten, kto świadomie, dobrowolnie i w rzeczy ważnej przekracza Boże przykazania. Taki człowiek naraża się na wieczne potępienie, na niewymowne cierpienie przez całą wieczność. Dlatego ważne jest, aby nieustannie odrzucać zło, a wybierać dobro. Takim złem jest picie alkoholu przez dzieci i młodzież, palenie papierosów, używanie narkotyków, oglądanie nieodpowiednich filmów, programów, nadmierne poświęcanie czasu na gry komputerowe. Wszystko to zaciemnia umysł dziecka, osłabia jego dobrą wolę, czyni nieczystym jego serce. Takie dziecko nie jest już prawdziwym dzieckiem, które Pan Jezus dał za przykład swoim uczniom, mówiąc: „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jako dziecko, ten nie wejdzie do Niego" (Łk 18,17).

Co robić, aby być prawdziwym dzieckiem Bożym?

Odpowiedź jest prosta - postanowić sobie, że „moimi przyjaciółmi będą zawsze Jezus i Maryja". Oni nigdy nie opuszczą tego, kto się do Nich ucieka. Jezus tak bardzo ukochał każdego człowieka, że oddał swoje życie na krzyżu. Na krzyżu dał nam także Maryję za Matkę. Możemy więc być pewni, że Jezusowi i Maryi zależy na naszym szczęściu. Z Ich pomocą możemy i musimy być trzeźwi, czyli jasno, zdecydowanie odrzucać zło, a wybierać dobra. Czy tego pragnę?

Odpowiedź na to pytanie każdy z nas musi Mu dać osobiście. Za chwilę otrzymacie kolorowankę. W czasie, gdy będziecie pokrywać kolorami rysunek przedstawiający Pana Jezusa i dzieci, zastanówcie się, czy tak samo jak św. Dominik pragniecie być zawsze blisko Pana Jezusa.

Katecheta rozdaje kartki z kolorowanką i troszczy się, aby praca wykonana była przez dzieci w skupieniu. Może w tym czasie włączyć płytę z muzyką chrześcijańską.

Gdy dzieci skończą malować, katecheta śpiewa z nimi piosenkę „Sercem kocham Jezusa (bis), zawsze pragnę Go kochać, bo On pierwszy ukochał mnie". Jeśli czas pozwoli,  włącza do śpiewu wszystkie dzieci śpiewając wersję dialogowaną, np: „Czy Ania kocha Jezusa? Tak, ja kocham Jezusa..."

Podsumowanie:

Drogie Dzieci, w domu przyklejcie obrazek ze św. Dominikiem Savio i karteczki z jego postanowieniami z dnia Pierwszej Komunii świętej. Chciejmy i my ofiarować kochającemu Jezusowi dar pięknego, trzeźwego i świętego życia. Pamiętajmy też o tych, którzy grzeszą przeciwko cnocie trzeźwości. Pomódlmy się dzisiaj w ich intencji.

Załączniki:

1.      Obrazki św. Dominika (9 szt.) - format A4

2.      Teksty do rozdania dzieciom

3.      Kolorowanka - format A4