Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości” Drukuj

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu.

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

11.30 – 12.00 – Przerwa na kawę

12.00 – Dyskusja po referatach.

Debata: Jak przedstawiać wartość trzeźwości i abstynencji w mediach. (Promocja marki „Trzeźwość”.  Wprowadzenie: 15 min. p. Maciej Zdziarski

12.30

– Co powinni i mogą zrobić parlamentarzyści, rządzący i samorządowcy. Wystąpienie: minister p. Henryk Kowalczyk, poseł p. Małgorzata Zwiercan i poseł p. Krystyna Wróblewska

– Co zrobiono, co będzie zrobione w diecezjach  i w zgromadzeniach zakonnych w związku z Kongresem. Wystąpienia duszpasterzy i przedstawicieli wspólnot zakonnych.

– Co można zrobić wspólnie z organizacjami i ruchami dla trzeźwości Narodu. Wystąpienia liderów.

 

14.00 Zakończenie

14.00 Obiad.

 

Email: recepcja@hotel-akademicki.pl