Archiwum
Zaproszenie na Pielgrzymkę Drukuj

plakatnapielgrz-mW tym roku Kościół Polski trwa w radosnym dziękczynieniu za dar beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II. Ojciec święty z ojcowską troską dostrzegał problemy z trzeźwością w Polsce. Dlatego tak często poruszał ten temat podczas pielgrzymek do Ojczyzny i zachęcał do podejmowania aktywności w tej dziedzinie.

Zachowując w sercach przesłanie bł. Jana Pawła II zapraszam na jubileuszową, XXX Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego. Na to wyjątkowe wydarzenie najserdeczniej zapraszamy wszystkich duszpasterzy, kapłanów, rodziny, stowarzyszenia i grupy działające na polu trzeźwościowym.

Pielgrzymkę rozpoczniemy w sobotę 18 czerwca br. o godz. 17.00,

Zakończymy nasze pielgrzymowanie uroczystą Mszą św. w niedzielę 19 czerwca br. o godz. 9.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Spotkajmy się wszyscy w Jasnogórskim domu naszej matki, aby wspólnie modlić się o trzeźwość, która jest niezbędnym warunkiem troski o zbawienie oraz godne i szczęśliwe życie.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości

 
XXX Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę Drukuj
XXX Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego 18–19 czerwca 2011 r.

SOBOTA, 18 czerwca 2011 r.


16.00 – Informacja Pielgrzymki w sali o. Augustyna Kordeckiego – wejście od strony Placu Jasnogórskiego.

17.00 – Rozpoczęcie Pielgrzymki – bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEPds. Apostolstwa Trzeźwości (Sala o. Augustyna Kordeckiego).

17.15–18.15 – Prezentacje grup i świadectwa.

18.15 – 19.00 Wykład dr Teresy Kobrzyńskiej: Jak docierać z przesłaniem trzeźwości i abstynencji do ludzi młodych. 21.00 –Apel Jasnogórski – prowadzi bp Tadeusz Bronakowski

21.30 – Msza św. w Bazylice – przewodniczy bp Tadeusz Bronakowski. Po Mszy św. Różaniec i czuwanie w intencji trzeźwości, z modlitwą o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych uzależnień, a także jako wynagrodzenie za grzechypijaństwa.

NIEDZIELA, 19 czerwca 2011 r. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

7.00 – Informacja Pielgrzymki – wejście od strony Placu Jasnogórskiego.

7.30–8.30 – Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie).

9.30 – Uroczysta Msza św. pielgrzymkowa w Kaplicy Cudownego Obrazu – przewodniczy bp Tadeusz Bronakowski.

11. 00 – Spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości z bp Tadeuszem Bronakowskim w Sali Różańcowej.
 
Niewyobrażalna ignorancja czy zła wola? Drukuj

Artykuł bp Tadeusza Bronakowskiego

Przed kilkoma miesiącami w Polsce odbyły się wybory samorządowe, które stanowiły niejako ukoronowanie jubileuszu 20 lat samorządu terytorialnego w naszym kraju. Przy tej okazji bardzo często powtarzano, że samorząd to nasz wielki sukces, bo udało się stworzyć sprawne struktury administracyjne bliższe człowiekowi, a przez to lepiej dbające o dobro obywateli, rodzin oraz rozwój małych wspólnot. Decyzje Rad Gmin i  Miast o zwiększaniu liczby punktów sprzedaży alkoholu przynoszą nam jednak inne wnioski. Są to bowiem decyzje naganne moralnie, sprzeczne z duchem obowiązującego w Polsce prawa, a także anachroniczne wobec zmian proponowanych przez Światową Organizację Zdrowia, organy Unii Europejskiej oraz rządy wielu państw, w tym także Rząd Rzeczpospolitej.

Zacznijmy od warstwy prawnej. W podręczniku dla samorządowców, autorstwa Katarzyny Łukowskiej, zastępcy dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czytamy: „Rada gminy, podejmując decyzje zarówno o liczbie punktów sprzedaży, jak i ich usytuowaniu, powinna mieć na uwadze przede wszystkim zapisy art. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którymi „organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania" (K. Łukawska, Co każdy radny powinien wiedzieć o rozwiązywaniu problemów alkoholowych w swojej gminie, s. 45). Jednocześnie Autorka przywołuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w sposób jednoznaczny określa, iż działania organów samorządowych w tym zakresie „muszą być podporządkowane realizacji celu ustawy, tj. m.in. ograniczenia dostępności alkoholu i tworzenia warunków motywujących powstrzymywanie się od spożywania alkoholu."

Więcej…
 
Sympozjum Duszpasterstwa Trzeźwości, Zakroczym 2011 Drukuj

W dniu 1 marca 2011 r. w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyło się Sympozjum Duszpasterstwa Trzeźwości na temat KOMUNIA Z BOGIEM ŹRÓDŁEM I OWOCEM TRZEŹWOŚCI. Do Zakroczymia przybyli głównie Diecezjalni Duszpasterze Trzeźwości i Zakonni Referenci Trzeźwości oraz osoby świeckie zaangażowane w apostolstwo trzeźwości i terapię uzależnień. Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski wraz z uczestniczącymi w sympozjum kapłanami o godz. 9.00 celebrował Mszę świętą. W czasie homilii powiedział, że "ludzie zaangażowani w duszpasterstwo i apostolstwo trzeźwości również powinni podjąć trud przygotowań do nadchodzącej beatyfikacji. W tym kontekście warto dzisiaj wspólnie przypomnieć sobie najważniejsze punkty papieskiego nauczania kierowanego do Polaków i dotyczącego troski o trzeźwość". (Czytaj cały tekst)

W pierwszym wykładzie dr Bohdan Woronowicz przypomniał uczestnikom sympozjum pojęcie uzależnienia od alkoholu i metody jego leczenia. W drugim wykładzie dr Piotr Szczukiewicz podkreślił znaczenie sfery duchowej człowieka w procesie zdrowienia z uzależnienia od alkoholu. Prof. dr hab. Jacek Kurzępa podzielił się wnioskami z badań na temat dialogu wychowawczego, który prowadzi z młodzieżą. O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap w wykładzie "Komunia z Bogiem a trzeźwość" nawiązał do tegorocznego hasła roku Apostolstwa Trzeźwości, wyjaśniając jego teologiczny sens.

W końcowym przemówieniu bp Tadeusz Bronakowski podziękował wykładowcom i uczestnikom Sympozjum za zaangażowanie w działalność trzeźwościową, a także zachęcił do zaangażowania się w nagłośnienie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu i zaprosił do udziału w 30. Pielgrzymce Trzeźwości na Jasną Górę.

symp4symp2symp3

symp1symp5

 
Apostoł Trzeźwości Drukuj
okladka2011"Apostoł Trzeźwości" to pomoce dla duszpasterstwa trzeźwości, wydawane corocznie przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Vademecum dociera do wszystkich parafii w Polsce. W tym roku materiały wydane są w formacie A5 o objętości 184 stron, w pełnym kolorze. Indywidualnie można zamówić poprzez email: sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl .
We wstępie do "Apostoła Trzeźwości" bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, napisał m. in.: "Duszpasterstwo trzeźwości stawia sobie za cel pełne wyzwolenie bliźnich od tego, co oddziela od Boga i nie pozwala na wolne, świadome i celowe prowadzenie swojego życia ku coraz dojrzalszej więzi z Bogiem Ojcem." (więcej)
Tegoroczne logo nawiązując do hasła roku, ukazuje trzy serca stopione jakby w jedno. To Serca Jezusa i Maryi, a w Nich serca każdego z nas. (czytaj cały opis)th_logo-komunia-2011
W dalszej części znajdują się artykuły pogłębiające temat hasła roku. Najistotniejszą część pozycji stanowią pomoce liturgiczne na 44. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz Modlitewnik. "Apostoł Trzeźwości" zawiera także podstawowe, potrzebne informacje takie jak: kalendarium apostolstwa trzeźwości, a także adresy osób i instytucji, zajmujących się apostolstwem lub problematyką trzeźwościową.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 10

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.