Archiwum
45. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj
19-25 lutego 2012 r.

Niedziela, 19 lutego 2012 r. - VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa. Modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i Kościołowi, umacniały się w trzeźwości i służyły Ojczyźnie.

Poniedziałek, 20 lutego 2012 r. - Modlitwa za młodzież, aby zachowując abstynencję od alkoholu i innych środków toksycznych, kroczyła drogą prawdziwej wolności.

Wtorek, 21 lutego 2012 r. - Modlitwa za dzieci, aby nie uległy pijackim zwyczajom i nałogom, lecz stały się apostołami trzeźwości w swoich środowiskach.

Środa, 22 lutego 2012 r. (Popielec) - Modlitwa za rodziców, aby przykładem praktykowania wspólnej modlitwy i trwania w trzeźwości, pociągali innych do życia w zjednoczeniu z Chrystusem.

Czwartek, 23 lutego 2012 r. - Modlitwa się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby poprzez podjętą abstynencję podtrzymywali innych w trzeźwości.

Piątek, 24 lutego 2012 r. - Modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży prawa Bożego, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków.

Sobota, 25 lutego 2012 r. - Modlitwa za osoby pracujące w urzędach i w szkołach, aby dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów.

 
Rodzina szkołą trzeźwości Drukuj

swieta_rodzina

 

Apostolstwu Trzeźwości w Polsce od Adwentu 2011 roku, przez 9 kolejnych lat, towarzyszy hasło: Rodzina szkołą trzeźwości. W pierwszym roku realizacji programu apostolstwa trzeźwości pomocniczy zwrot do hasła brzmi - Miłość jest trzeźwa, a patronem roku jest Święta Rodzina.

 

 

logo_szkola_trzezwosciLogo na rok 2012 nawiązuje do hasła „Rodzina szkołą trzeźwości". Widoczny jest dom z mocnym fundamentem, którym jest trzeźwa miłość. Pijaństwo, alkoholizm jest zawsze złem, które niszczy więzi międzyludzkie. „Pijana miłość" to zaprzeczenie prawdziwej miłości, która jest trzeźwa i wyraża się w czułej trosce i odpowiedzialności za rodzinę.

Rodzice i dzieci trzymają się za ręce i w ten sposób rysują obraz podobny do zapisu fal wytwarzanych przez bijące serce.

Rodzina, w której praktykowana jest trzeźwa miłość, tworzy prawdziwą wspólnotę życia dla wszystkich jej członków - od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. Stanowi bezpieczne miejsce życia na ziemi, wśród różnych niebezpieczeństw współczesnego świata.

Trzeźwi rodzice są doskonałymi nauczycielami dla swoich dzieci. Uczą je czujności, wdrażają do praktykowania cnoty wstrzemięźliwości i czystości.

Trzeźwa rodzina jest miejscem harmonijnego rozwoju osobowości jej członków i szczęśliwego życia w wolności dzieci Bożych.

plakat_tmW Tygodniu Modlitw o Trzeźwość, który rozpoczyna się niedzielą przed Popielcem, wszyscy wierni powinni się włączyć w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także wypraszać  łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych. Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. Na tegoroczny 45. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU, rozpoczynający się 19 lutego, zostały przygotowane materiały graficzne i radiowe. Na naszej stronie prezentujemy: okładkę Vademecum 2012, plakat na Tydzień Modlitw oraz banner. Wszyscy, którzy chcą te materiały wykorzystać dla propagowania trzeźwości, mogą je pobierać i wykorzystywać w publikatorach łącznie z witrynami internetowymi. Poniżej znajduje się program 45. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

vademekum_2012Zachęcamy naszych Czytelników do zaangażowania się w krzewienie trzeźwości w rodzinach. Sprawa trzeźwości jest pilna i zawsze na czasie, bo jest to sprawa normalnego życia chrześcijańskiego. Trzeźwość to normalność i postęp w każdej dziedzinie życia. Biskup Tadeusz Bronakowski we wstępie do Vademecum pisze:

"(...) jako „szkoła bogatszego człowieczeństwa" (Familiaris Consortio 21), rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym powinno się wychowywać do trzeźwości. Temu celowi powinny być podporządkowane mądre działania rodziców, ale przede wszystkim osobiste świadectwo trzeźwości i abstynencji, która jest darem miłości. Niezwykle cenne i potrzebne jest również wsparcie dalszych członków rodziny i wspólne organizowanie bezalkoholowych przyjęć z okazji najważniejszych świąt i uroczystości. Trzeba także wytrwale budować kulturę spędzania wolnego czasu bez alkoholu.

Musimy także pamiętać o tym, że rodzina, która powinna być podstawowym środowiskiem kształtowania trzeźwości, jest jednocześnie wyjątkowo wrażliwa na skutki nadużywania alkoholu. Tak wiele małżeństw rozpada się z tego powodu. Wzrastanie w rodzinie z problemem alkoholowym odciska piętno na dzieciach, które są narażone nie tylko na powtórzenie szkodliwych zachowań rodziców, ale również na głębokie konsekwencje, które oddziałują na całe dorosłe życie. Rozumiemy zatem, że nie można pozostawić rodzin osamotnionych. Należy je otoczyć dojrzałą i kompleksową opieką, zwłaszcza duszpasterską. Tylko rodzina zakorzeniona we wspólnocie parafialnej, rodzina współpracująca ze szkołą i mogąca liczyć na przyjazną politykę władz samorządowych i państwowych, ma szanse dobrze wypełniać swoją misję."

Usilnie więc prosimy o zaangażowanie się w szerzenie trzeźwości w swoich środowiskach. Jest to forma czynienia miłosierdzia względem bliźniego. Dzisiaj to najpilniejsza sprawa, gdyż po różne środki odurzające sięga coraz większa liczba nastolatków i dzieci, a liczba uzależnionych od gier, telewizji, Internetu ciągle rośnie.  Zagrożona jest więc wolność dzieci Bożych. Katolicy nie mogą więc nie reagować i nie podejmować inicjatywa chroniących przed uzależnieniem.

Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, na której znajdują się interesujące materiały. Po wszelkie materiały, w tym graficzne, a także po Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2012, które jest wydane w formie książki formatu A5 (stron 216) proszę się zwracać poprzez skrzynkę mailową: sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl.

baner


 
Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości Drukuj

Obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

Obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

 

Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości

W dniach 12 i 13 września 2011 roku w Rokitnie w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej zgromadzili się Diecezjalni Duszpasterze i Zakonni Referenci Trzeźwości oraz działacze z całej Polski. Okazją do spotkania były setne Rekolekcje Trzeźwości w Rokitnie. Obradował też Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. O godz. 15.00  Koronką do Miłosierdzia  rozpoczęła się Jesienna Sesja Duszpasterstwa Trzeźwości. Pierwszy wykład dotyczył środków społecznego przekazu, których nieodpowiedzialne używanie może prowadzić do zniewolenia. Współczesne media mogą jednak być szansą dla ewangelizacji, w tym dla apostolstwa trzeźwości. Kolejny wykład był wprowadzeniem do hasła przyszłorocznej pracy trzeźwościowej w Kościele polskim, które brzmi: Rodzina szkołą trzeźwości. Oba wykłady przeprowadził prof. dr hab. Andrzej Urbaniak z Politechniki w Poznaniu.

Więcej…
 
Komunikat z Ogólnopolskiej Sesji Duszpasterstwa Trzeźwości w Rokitnie, 13 września 2011 r. Drukuj

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, diecezjalni i zakonni duszpasterze trzeźwości, a także wierni świeccy zgromadzeni na Ogólnopolskiej Sesji Duszpasterstwa Trzeźwości w Rokitnie, wyrażają sprzeciw wobec przyjętych przez Sejm RP zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, które umożliwiają handel alkoholem na stadionach piłkarskich.

Przyjęte regulacje zwiększają fizyczną dostępność alkoholu, negatywnie wpływając na bezpieczeństwo kibiców i zdrowie młodego pokolenia.  Umożliwiają także zintensyfikowaną i skuteczniejszą akcję promocyjną browarów, łącząc piwo z pozytywnymi emocjami przeżywania widowiska sportowego.

Wynik sejmowego głosowania skłania nas do postawienia pytania o motywacje, które stały za przyjęciem tych regulacji. Ich konsekwencje będą wyjątkowo tragiczne. Wpiszą się bowiem w negatywne procesy zachodzące w polskim społeczeństwie. Już dzisiaj ponad milion Polaków boryka się z uzależnieniem, a cztery miliony piją szkodliwie i ryzykownie. W całej Polsce alkohol jest niemal powszechnie dostępny przez 24 godziny na dobę. Coraz bardziej niepokojące są również statystyki dotyczące spożywania alkoholu przez młodych Polaków.

Wszyscy zebrani zaapelowali do Prezydenta Rzeczpospolitej, Pana Bronisława Komorowskiego, który w przeszłości dawał świadectwo swojej troski o trzeźwość młodych Polaków, o zawetowane wprowadzonych zmian do ustawy.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi otwartych serc - podejmijmy wspólną troskę o trzeźwość narodu. Wszyscy musimy troszczyć się o trzeźwość. To sprawa naszej bezpiecznej przyszłości.


 
Kapłan ma przemieniać serca Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski

Msza św. poranna,Wspomnienie św. Chryzostom, Rokitno, 13.09.11

Czcigodni Kapłani i Ojcowie!

Czcigodne Siostry!

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Drugi dzień naszej jesiennej sesji rozpoczynamy od wspólnej Eucharystii, podczas której rozważamy wielki wzór św. Jana Chryzostoma - biskupa i doktora Kościoła.

Historia jego życia stanowi uniwersalną opowieść o wyzwaniach stojących przed kapłanem w każdym miejscu i czasie. Te wyzwania mają w pierwszym rzędzie charakter duchowy i religijny. Jednak każdy kapłan posługuje w konkretnych warunkach społecznych i religijnych, które kształtują wiernych. Posługa kapłana jest więc również odpowiedzią na współczesne mu wyzwania świata doczesnego.

Aby dobrze wypełniać swoją misję, kapłan powinien przestrzegać kilku prostych zasad. Ich katalog przedstawia św.  Paweł w Liście do Tymoteusza. Zbiór tych prostych cech możemy nazwać etosem duchownego. Czytamy więc o trzeźwości i rozsądku, o przyzwoitości i gościnności, o entuzjazmie apostolstwa i umiarkowaniu, o opanowaniu i pokorze, o gorliwej trosce o Kościół Boga.

Jest to etos uniwersalny, zachowujący swoje znaczenie w każdej epoce i w każdym kontekście społecznym. Według tych zasad żył i posługiwał św. Jan Chryzostom. One były przyczyną szacunku, jakim darzyli go wierni. Były jednak również przyczyną niechęci, która zrodziła się w sercach występnych władców. Będąc dobrym patriarchą, patron dzisiejszego dnia stanowił niebezpieczeństwo dla zdeprawowanej władzy i zdemoralizowanych elit. Był głosem sumienia, którego nie chciano słuchać. Miał wielki talent oratorski i literacki, ale przemawiała przede wszystkim jego osobista postawa. Przemawiał czynami, a nie tylko słowami.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 10