Archiwum
Msza poranna, Jesienna Sesja 2012 Drukuj

Czcigodni Kapłani i Ojcowie! Drogie Siostry!

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Przed miesiącem zakończyły się igrzyska olimpijskie w Londynie. Podczas ich trwania media nieustannie pokazywały gwiazdy sportu, czyniąc z nich współczesnych herosów. Dzisiaj to właśnie sportowcy, aktorzy, muzycy traktowani są jak wzory do naśladowania. Przed kilkoma laty psycholodzy zdiagnozowali nawet nową formę obsesji, którą określono mianem „syndromu uwielbienia sławnych osobistości". Wielu ludzi nieustannie śledzi w Internecie losy bohaterów świata mediów, wyszukuje informacje o ich życiu, ogląda filmy i zdjęcia im poświęcone. Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, chciałoby żyć tak, jak bohaterowie mediów.

Więcej…
 
Msza wieczorna, Jesienna Sesja 2012 Drukuj

Czcigodni Kapłani i Ojcowie! Drogie Siostry!

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Już za kilka tygodni rozpoczniemy Rok Wiary, który zgodnie z wolą ojca świętego Benedykta XVI, „jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata."

Papież ogłosił ten rok jako szczególną odpowiedź na głęboki kryzys duchowy, który trwa we współczesnym świecie. Czytamy o opustoszałych świątyniach w Zachodniej Europie, ale z niepokojem wpatrujemy się także w dane dotyczące praktyk niedzielnych w polskich diecezjach. Każdego dnia widzimy nowe przejawy wrogości wobec religii. W Krakowie odbywa się marsz ateistów, a lubelska fundacja zaczyna w całej Polsce rozwieszać ateistyczne bilbordy.

 

Więcej…
 
Rozpoczęcie Sesji Jesiennej, Zakroczym 17.09.2012 Drukuj

Czcigodni Bracia Kapłani i Ojcowie! Drogie Siostry Zakonne!

Drodzy Uczestnicy Sesji!

Najserdeczniej witam wszystkich uczestników Jesiennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości. Nasze spotkanie ma na celu podsumowanie prac podjętych w kończącym się roku duszpasterskim i zastanowienie nad wyzwaniami przyszłości.

W tym roku rozpoczęliśmy realizację wieloletniego programu duszpasterskiego, którego hasłem są słowa: „Rodzina szkołą trzeźwości".

Taki tytuł nosi też wydane na początku 2012 r. Vademecum Apostolstwa Trzeźwości. Radością napawa nas fakt, że Vademecum cieszy się coraz większym zainteresowaniem grup abstynenckich i trzeźwościowych, wykorzystujących  zawarty w nim materiał w podejmowanych działaniach.

Więcej…
 
Obrady w Zakroczymiu - jesienna sesja Drukuj

W dniach 17 i 18 września 2012 w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyła się Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości. Sesję poprzedziło spotkanie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Uczestnikami sesji byli diecezjalni duszpasterze trzeźwości oraz zakonni referenci trzeźwości.

Sesję rozpoczął biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu, przedstawiając działalność trzeźwościową w Kościele polskim.(czytaj tekst)

Po nim prelekcję wygłosił P. Senator Kazimierz Jaworski. Zachęcił on uczestników Sesji do organizowania zbiórki podpisów pod obywatelską inicjatywą zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast Pan Krzysztof  Brzózka -Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, omówił  aktualną sytuację dotyczącą rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawił działania PARPA podejmowane w celu ograniczenia spożycia alkoholu w Polsce.

Podczas sesji podzielono się doświadczeniami z mijającego roku duszpasterskiego. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu, Pielgrzymką Trzeźwości na Jasną Górę, Sierpniem - miesiącem abstynencji. Zgromadzeni wyrazili wdzięczność pasterzom Kościoła w Polsce za List pasterski zawierający wezwanie do świadectwa abstynencji i troski o trzeźwość narodu. Podkreślili także wielką wartość miesiąca abstynencji, który od lat przyczynia się do ochrony trzeźwości w Polsce.

obrady_Sesja2012Uczestnicy sesji podjęli także dyskusję o aktualnych problemach. Przypomniano, że rządzący dysponują trzema prostymi, skutecznymi i bezkosztowymi metodami ograniczenia spożycia alkoholu i związanych z tym problemów - trzeba maksymalnie zredukować możliwość reklamy, a także ograniczyć ekonomiczną i fizyczną dostępność alkoholu. Dlatego też zdecydowanie poparto obywatelską inicjatywę zmiany Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zawierającą takie postulaty. Wyrażono także ubolewanie nad tym, że media w Polsce milczą o wielkich zagrożeniach związanych z rosnącym spożyciem alkoholu.

Podczas sesji rozmawiano także o zadaniach stojących przed duszpasterstwem trzeźwości w przyszłym roku. Planowanym działaniom przyświecać będzie hasło: Ojciec -   świadek wiary i trzeźwości. Hasło to nawiązuje do rozpoczynającego się  w październiku Roku Wiary, a także do wieloletniego programu duszpasterskiego Rodzina szkołą trzeźwości.

W poniedziałek wieczorem w czasie Eucharystii Bp Tadeusz Bronakowski nawiązał do listu Papieża Benedykta XVI "Porta Fidei", zachęcając uczestników do gorliwego apostolstwa trzeźwości, które jest formą ewangelizacji. Mówił: Wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni, aby prowadzić ich do Chrystusa - te piękne słowa odnoszące się do roku wiary, mogą stanowić także dobry opis duszpasterstwa i apostolstwa trzeźwości. To właśnie na duchowej pustyni, na której brakuje podstawowych wartości życia religijnego, rodzinnego i społecznego, ludzie zaczynają szukać oazy fałszywego szczęścia. (czytaj cały tekst)

We wtorek podczas porannej Mszy św. Bp Tadeusz Bronakowski, nawiązując do patrona dnia, powiedział: W życiu św. Stanisława Kostki niezwykle istotną rolę odegrał ojciec, który przez źle pojmowaną troskę o przyszłość syna, sprzeciwiał się drodze jego powołania. Brak zgody ojca wpłynął na dalsze losy patrona dzisiejszego dnia.

Również my podejmujemy dzisiaj temat wpływu ojca na życie rodzinne. Nasze rozmowy podczas dzisiejszego spotkania dotyczyć będą tematu roku duszpasterskiego, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli adwentu. Ten temat będzie brzmiał: „Ojciec - świadek wiary i trzeźwości." Przypomina nam ono, jak wielka jest rola ojca w wychowaniu, ale także kształtowaniu trzeźwości. Ten temat stanowi nie tylko logiczne rozwinięcie wieloletniego programu duszpasterskiego. Jest także odpowiedzią na bardzo aktualne wyzwania i zadania. (czytaj cały tekst)


 
RODZINA SZKOŁĄ TRZEŹWOŚCI Drukuj

List Pasterski Episkopatu Polski na sierpień - miesiąc abstynencji

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Każdego dnia słyszymy o kryzysie ekonomicznym, którego konsekwencje odczuwają całe społeczeństwa. Rzadko mówi się jednak, że aktualne problemy wynikają z głębokiego kryzysu moralnego. Człowiek staje się więźniem cywilizacji chciwości i rywalizacji, a narastający w nim stres sprawia, że ucieka w świat konsumpcji, rozrywki i przyjemności. Coraz więcej osób jest uzależnionych od narkotyków, leków antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych czy Internetu. Mówi się dziś wręcz o „epoce uzależnień" oraz „nałogowej osobowości naszych czasów."

1. Szkodliwość nadużywania alkoholu

W Polsce wciąż najpoważniejszym zagrożeniem jest fakt nadmiernego spożywania alkoholu. Alkohol zawarty w piwie, winie czy wódce jest substancją niebezpieczną, która może uzależniać, niszczyć zdrowie i życie. Według danych statystycznych aż 14 % dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Ponad milion Polaków jest uzależnionych. Co najmniej dwa miliony dzieci żyje w rodzinach obarczonych dramatem uzależnienia. Każdy polski podatnik przeznacza co roku ok. 800 zł na pokrycie strat wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu. Jak wynika z dostępnych danych dzisiejsza sytuacja jest alarmująca, a spożycie alkoholu ciągle wzrasta, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Nadużywanie alkoholu, oprócz skutków społecznych i ekonomicznych, powoduje również osłabienie lub utratę wiary i trwanie w grzechu. Dlatego stanowi zagrożenie dla zbawienia człowieka. Duszpasterstwo i apostolstwo trzeźwości są odpowiedzią Kościoła na wyzwania, jakie płyną z nadużywania alkoholu. Kościół przypomina o wartości cnoty trzeźwości i wzywają do jej ochrony. Trzeźwość wyraża się w odpowiedzialnej postawie wobec napojów alkoholowych i korzystaniu z nich z umiarem i roztropnością. Istotą cnoty trzeźwości jest nie tyle właściwa miara w spożyciu, ile łatwość życia w abstynencji. Tego musimy się ciągle uczyć, przezwyciężając nasze słabości. Postawa wobec napojów alkoholowych ujawnia istotną prawdę o każdym człowieku. Jest odwzorowaniem osobistej hierarchii wartości, stopnia wewnętrznej wolności i panowania nad sobą. Uciekanie się do alkoholu w trudnych sytuacjach życiowych, czy też traktowanie go jako sposobu na ukrycie własnych słabości, to wyraźny sygnał wkraczania na drogę uzależnienia. Ryzyko jest tym większe, im częściej człowiek szuka w alkoholu remedium na problemy.

2. W rodzinie uczymy się trzeźwości

Najważniejszą rolę w kształtowaniu właściwych postaw wobec alkoholu odgrywa rodzina. Bł. Jan Paweł II nazwał rodzinę „szkołą bogatszego człowieczeństwa", a papież Benedykt XVI podczas Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie mówił o „życiu rodzinnym jako szkole cnót społecznych". To w domach rodzinnych powinna kształtować się trzeźwość indywidualna i społeczna. Rodziny od samego początku swojego istnienia muszą pielęgnować łatwość życia bez alkoholu. Jest to niezwykle ważne w wychowywaniu dzieci, które od najmłodszych lat niczym zwierciadła odbijają zachowania swoich rodziców. Gesty, czyny i słowa rodziców są dla nich najbardziej sugestywną lekcją. Gdy więc dzieci będą widzieć, że ich matki i ojcowie potrafią żyć bez alkoholu, będą ich naśladować. Jeżeli zaś będą obserwować rodziców upijających się, topiących w alkoholu problemy, jedynie w nim szukających odpoczynku i relaksu, to również w świadomości dzieci alkohol stanie się głównym sposobem radzenia sobie z trudami życia. Dlatego matki i ojcowie powinni często zadawać sobie pytanie: czy to, co robię, jest dobrym przykładem dla moich dzieci?

Wszystkim rodzinom, które każdego dnia są szkołami trzeźwości, wyrażamy naszą głęboką wdzięczność i uznanie. One są nadzieją społeczeństwa i Kościoła. Niestety są wśród nas rodziny, które nie podejmują tej ważnej misji. W zbyt wielu domach alkohol jest nieodłącznym elementem codziennego życia. Szczególnie bolesnym jest fakt, że mimo cennych inicjatyw społecznych, wciąż wiele kobiet w ciąży spożywa alkohol. Wpływa na to również egoistyczna postawa współmałżonków, którzy nie wspierają swoich żon w tym ważnym czasie, a często wręcz namawiają je do picia. Chociaż rosnące ceny zmuszają do coraz większych wyrzeczeń, to w wielu skromnych domowych budżetach zawsze znajdą się pieniądze na alkohol. Zasmucające jest, że Polacy wydają rocznie na alkohol ponad 35 miliardów złotych. Problemem jest także pobłażliwy stosunek rodziców do spożywania alkoholu przez dzieci. Usprawiedliwianie synów i córek, przyzwalanie na weekendowe upijanie się, to otwieranie drzwi przed przyszłymi dramatami, które nie pojawiają się nagle, lecz narastają powoli kumulując wiele pozornie nieistotnych wydarzeń. Odpowiedzią na problemy powinna być troska o to, by wszystkie rodziny były miejscem kształtowania dojrzałych postaw.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości tworząc wspólnoty głębokiej wiary. Szczera więź z Bogiem i życie według Ewangelii chronią przed zagubieniem i szukaniem pocieszenia w alkoholu. Rodziny, otwórzcie się na Boga i Jego przykazania. Budujcie domowe Kościoły, w których nie zabraknie miejsca dla Eucharystii, modlitwy i rozmowy o sprawach wiary. Pielęgnujcie kulturę rodzinnego przeżywania niedzieli oraz świąt i uroczystości.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości troszcząc się o autentyczne i głębokie więzi rodzinne. Chrońcie i umacniajcie miłość, która jest największym darem Boga dla człowieka, a jednocześnie wielkim zabezpieczeniem przed nałogami. Pamiętajcie, że świat nie kończy się na ekranach komputerów i telewizorów, na indywidualnych potrzebach i zachciankach. Wasi bliscy potrzebują zrozumienia i uwagi, dobrego słowa, wspólnie spędzanego czasu.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości ofiarując młodzieży pozytywne wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy przez odmowę spożywania alkoholu, spotka się z odrzuceniem ze strony rówieśników. Nie wychowujcie oportunistów, nie przyuczajcie do picia, ale bądźcie oparciem dla odważnych, poszukujących trzeźwości!

Wy zaś, drodzy młodzi, chrońcie i umacniajcie swoją trzeźwość. Cieszcie się pięknem życia, które daje wam Bóg. Nie szukajcie wrażeń tam, gdzie możecie znaleźć jedynie rozczarowanie i dramaty. Nie ryzykujcie zdrowia i marzeń, które alkohol może wam odebrać.

3. Rodzina potrzebuje społecznego wsparcia

Na drodze do wychowania w trzeźwości rodziny potrzebują bezpiecznego i przyjaznego środowiska. Potrzebują społeczeństwa, w którym nie ma przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim. Rodzice mają prawo oczekiwać, że ich dzieci nie otrzymają alkoholu na spotkaniu towarzyskim, w mieszkaniu przyjaciół czy na dyskotece. Mają też  prawo wymagać od szkoły i nauczycieli jednoznacznego stosunku wobec picia alkoholu. Abstynencja dzieci i młodzieży nie jest dobrowolnym wyborem, lecz koniecznością.

Aby budować trzeźwe społeczeństwo potrzeba także odwagi i odpowiedzialności wszystkich, a więc również parlamentu, rządu i samorządów. Trzeba postawić tamę zalewaniu Polski punktami sprzedaży alkoholu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jeden taki punkt przypada na mniej niż 200 mieszkańców. Nie możemy milczeć, gdy masowo liberalizuje się prawo dotyczące liczby tych miejsc i odległości od szkół, świątyń czy ośrodków zdrowia. Nie możemy się zgodzić na to, że na stacjach paliw masowo sprzedaje się napoje alkoholowe, gdy - jak wiadomo - co czwarty śmiertelny wypadek spowodowany jest przez nietrzeźwego kierowcę.

Potrzeba odwagi i determinacji we wprowadzaniu przepisów, które pozwolą zapobiegać problemom niszczącym tak wiele dobra w naszych rodzinach i ojczyźnie. Ponieważ często reklamy pokazują napoje alkoholowe jako wybawienie od zmartwień i źródło szczęśliwego życia, trzeba dążyć do całkowitego zakazu takich reklam i innych form promocji alkoholu. Szczególnie niepokojący jest fakt, że na przykład do promocji piwa wykorzystuje się symbole narodowe, takie jak polska flaga i hymn. Łączenie najważniejszych dla Polaków wartości z alkoholem jest niedopuszczalne. Z całą mocą przypominamy, że ochrona trzeźwości narodu, to nie tylko sprawa rodziny, ale całej społeczności, władz rządowych i samorządowych, to polska racja stanu.

4. Świadectwo abstynencji

Sierpniowe wołanie o dobrowolną abstynencję to jedno z wielu działań, które podejmuje Kościół. Dziękujemy kapłanom, osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim za  zaangażowanie w budowanie kultury trzeźwości. Zachęcamy do rozszerzania działalności istniejących i zakładania nowych stowarzyszeń, grup, fundacji, które będą promować trzeźwość w codziennym życiu. Wciąż potrzeba takich inicjatyw, jak Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia działalności.

Jak co roku prosimy o wspaniałe świadectwo abstynencji, która  jest darem miłości. Prosimy o abstynencję przeżywaną w sposób radosny i odważny. Zdolność rezygnacji z alkoholu z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i  patriotycznych oraz umiejętność zabawy i wypoczynku bez alkoholu nie są powodem do wstydu. Są znakiem mądrości i odpowiedzialności.

Takiego świadectwa potrzebują dzisiaj rodziny, potrzebuje cała nasza ojczyzna. W tym roku przypada stulecie śmierci wybitnego apostoła trzeźwości, bł. Bronisława Markiewicza. Ten wielki kapłan i patriota mówił, że „zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku.[...] Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale."

Drodzy Bracia i Siostry! Nie pozwólmy, aby brak trzeźwości osłabiał nasze życie rodzinne i narodowe. Pamiętajmy, że trzeźwa i silna Bogiem rodzina jest fundamentem narodu. Dlatego przyzywając wstawiennictwa Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski, najgoręcej prosimy: Rodziny, bądźcie szkołami abstynencji, która prowadzi do trzeźwości całego narodu.

Na sierpień, miesiąc abstynencji, czas pielgrzymek, uroczystości Maryjnych i narodowych rocznic, udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 358. Zebraniu Plenarnym                    Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

List należy odczytać w niedzielę 29 lipca 2012 r.

Za zgodność:

+Wojciech Polak

Sekretarz Generalny KEP
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 10