Wykłady
Formacja dzieci i rodziców w Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej Drukuj

Wykład wygłoszony podczas Forum nauczycieli i wychowawców w Siedlcach 26 września 2009 r.

 Wstęp

 Formacja jest kształtowaniem osoby ludzkiej według jakiegoś wzoru, formy lub ideału. Proces ten powinien przebiegać w pełnym poszanowaniu wszystkich jej praw. Skoro człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, to właściwą formą i ideałem, do którego powinien dążyć i dopasować się, jest sam Bóg. Jedynym doskonałym wzorem podobieństwa Bożego jest Jezus Chrystus i Jego Niepokalana Matka.

Więcej…
 
Synteza orędzia fatimskiego Drukuj
W orędziu fatimskim można wyodrębnić trzy podstawowe elementy: pokuta(umartwienie, ofiara), modlitwa i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Te trzy najistotniejsze elementy orędzia fatimskiego powiązane są ściśle z wezwaniem do codziennego odmawiania różańca. Orędzie fatimskie zawiera wiele treści, niektóre są symboliczne lub prorocze.
Więcej…