Nabożeństwa
Niepokalane Serce Maryi schronieniem, Rozważania, Różaniec Drukuj
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Witam Cię, witam

„Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą. Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują". Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za grzechy, które Go obrażają. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego, i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników."

(modlitwa Anioła - Fatima)

Więcej…
 
Droga Krzyżowa Drukuj
Temat: Dziecięca Krucjata Niepokalanej

Przygotowanie

Z miłości do Ciebie, Panie Jezu, pragnę odprawić tę Drogę Krzyżową. Żałuję za wszystkie moje grzechy, które tak boleśnie zraniły Twoje Serce i były przyczyną cierpienia Niepokalanego Serca Twojej Matki. Dziękuję Ci za Twoją Miłość i Miłosierdzie, których nieustannie doświadczam w życiu. Ufam, że dzięki Twej męce i śmierci na krzyżu osiągnę zbawienie. Chcę też modlić się w intencji nawrócenia wszystkich grzeszników, a zwłaszcza tych, którzy znajdują się w niewoli różnych uzależnień.

Więcej…
 
Rozważania - Niepokalana wzywa Drukuj
NIEPOKALANA WZYWA

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Kłaniam się Tobie

MODLITWA WPROWADZAJĄCA

Panie Jezu Chryste, witamy Cię, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Witamy Ciebie, naszego Pana i Odkupiciela. Ty, Panie, znasz każdego z nas po imieniu i nas kochasz. Pragniesz, aby nikt nie zginąłi żył w obfitości Twoim życiem. W Swej nieskończonej miłości dałeś nam swoją Matkę, aby była naszą Matką. Klękamy przed Tobą wraz z Nią, Niewiastą Eucharystii. Pragniemy w schronieniu Jej Matczynego, Niepokalanego Serca, trwać przed Tobą Panie. Prosimy Cię, nasz Zbawicielu, za wszystkie dzieła Niepokalanej, które powstały w Kościele. W czasie tej modlitwy powierzamy Ci szczególnie Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej.

Pieśń: Chrystus Pan, karmi nas

Więcej…