Katechezy
Katecheza 1 - W Chrystusowej szkole Drukuj
Cel dydaktyczny: Wskazanie na podstawie Pisma św. na podstawowe wartości chrześcijańskie, jakimi są: modlitwa i ofiara.
 • Zapoznanie z fragmentami Pisma św., które dotyczą modlitwy i ofiary;
 • Ukazanie Matki Bożej jako zatroskanej o zbawienie ludzi, poprzez przypomnienie Jej próśb, jakie skierowała w Lourdes i w Fatimie.
 • Ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako „Wyższej Szkoły Chrystusowej".

Cel wychowawczy: Zachęcenie uczestników katechezy, aby stali się prawdziwymi uczniami w Szkole Chrystusowej i odpowiedzieli na prośby Matki Bożej. Propozycja włączenia się do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, która jest konkretną odpowiedzią na wezwanie Niepokalanej do modlitwy i ofiary.

Więcej…
 
Katecheza 2 - Z krzyżem i różańcem w rękach Drukuj
Cel dydaktyczny: zapoznanie się z deklaracją Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, w której znajduje się „modlitwa - postanowienie", „zgłoszenie" oraz „prośba do rodziców".
 • Analiza tekstu „modlitwy - postanowienia" Dziecięcej Krucjaty, „zgłoszenia" oraz „prośby do rodziców";
 • Zwrócenie uwagi na występujący w tekstach związek z prośbami Matki Bożej, zawartymi szczególnie w wezwaniach z Lourdes i Fatimy;
 • Nawiązanie do poprzednich katechezy, w celu podkreślenia biblijnych podstaw ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Cel wychowawczy: Zachęta do realizacji postanowień, które występują w „modlitwie - postanowieniu" Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i propozycja włączenia się do tego ruchu, aby stać się pomocnikiem i narzędziem Niepokalanej.

Więcej…
 
Katecheza 3 - Wstrzemięźliwość i skromność Drukuj

Cel dydaktyczny: Ukazanie wstrzemięźliwości i skromności jako wartości - cnót koniecznych w życiu chrześcijanina.

 • Wykorzystanie wiedzy zdobytej na poprzedniej katechezie;
 • Zapoznanie z fragmentami Pisma św. mówiącymi o grzechach, wstrzemięźliwości i czystości serca.
 • Zapoznanie z terminami - wstrzemięźliwość i skromność; uzasadnienie konieczności praktykowania ich w życiu chrześcijanina.

Cel wychowawczy: Zachęta do praktykowania wstrzemięźliwości i skromności, szczególnie poprzez uczestnictwo w ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Więcej…
 
Katecheza 4 - Nie lękajcie się! Niepokalana zwycięża! Drukuj

Cel dydaktyczny: ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako ruchu realizującego wezwanie Matki Bożej do naśladowania Pana Jezusa.

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie poprzednich katechez, dotyczącej Matki Bożej zatroskanej o ludzi, wzywającej ich do poprawy, poświęcenia się swemu Niepokalanemu Sercu i do naśladowania Pana Jezusa.
 • Przypomnienie wybranych fragmentów Pisma św., dobieranych do słów - kluczy w czasie katechezy omawiającej deklarację Dziecięcej Krucjaty.
 • Nauka hymnu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Cel wychowawczy: Zachęta do wypełniania próśb Matki Bożej, głównie przez odmawianie różańca i składanie codziennych ofiar oraz poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zmotywowanie dzieci do realizacji postanowień Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i do włączenia się do tego ruchu, aby we wspólnocie realizować wezwanie Niepokalanej.

Więcej…