Grupy robocze Drukuj
1. Grupa ds. współpracy z ruchami, instytucjami i organizacjami, rządowymi i pozarządowymi, świeckimi i kościelnymi, które zajmują się kształtowaniem trzeźwego stylu życia, wychowaniem do trzeźwości, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków alkoholizmu.
Przewodniczący Grupy: ks. dr Piotr Kulbacki.
Członkowie: O. Krzysztof Kościelecki OFM Cap, dr Krzysztof Wojcieszek.

2. Grupa prawna, której zadaniem jest uczestnictwo w procedurze legislacyjnej, a dotyczącej wychowania do trzeźwości, zwalczania skutków alkoholizmu, tak w płaszczyźnie parlamentarnej, jak i samorządowej.
Przewodniczący grupy: Senator Kazimierz Jaworski.
Członkowie: adwokat Ludwik Skurzak, ks. prałat km dr Leon Szot.

3. Grupa ds. współpracy ze środkami komunikacji społecznej celem promowania trzeźwości i pomniejszania skutków alkoholizmu.
Przewodniczący: ks. dr Piotr Kulbacki.
Członkowie: dr Krzysztof Wojcieszek.

4. Grupa ds. programów nauczania szkolnego wszystkich stopni, aby w nich trzeźwość znajdowała należne miejsce.
Przewodniczący: dr Krzysztof Wojcieszek.
Członkowie: O. Oskar Puszkiewicz OFM.

5. Grupa ds. zatwierdzania i podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, promujących trzeźwość w ramach stałej pracy pastoralnej Kościoła w Polsce.
Przewodniczący: ks. kan. Henryk Grządko.
Członkowie: ks. prałat Władysław Zązel.

6. Grupa ds. kapłanów uzależnionych oraz kapłanów w kryzysie życiowym.
Przewodniczący: ks. kan. Wiesław Kondratowicz.
Członkowie: ks. prałat Henryk Korża.

7. Grupa ds. przygotowania duszpasterskiego w zakresie apostolstwa trzeźwości kleryków.
Przewodniczący: O. Jan Karczewski OFM Cap.
Członkowie: ks. kan. Wiesław Kondratwicz.

8. Grupa ds. Organizacji Pielgrzymek Apostolstwa Trzeźwości.
Przewodniczący: O. Oskar Puszkiewicz OFM.
Członkowie: ks. prałat Henryk Korża, ks. Tomasz Wilga, ks. prałat Władysław Zązel.

9. Grupa ds. apostolstwa trzeźwości wśród dzieci.
Przewodniczący: O. Oskar Puszkiewicz OFM.
Członkowie: Małgorzata Sojka, Wanda Śniegocka.

10. Grupa ds. apostolstwa trzeźwości wśród młodzieży.
Przewodniczący: ks. dr Piotr Kulbacki.