Grupy robocze Drukuj
1. Grupa ds. współpracy z ruchami, instytucjami i organizacjami, rządowymi i pozarządowymi, świeckimi i kościelnymi, które zajmują się kształtowaniem trzeźwego stylu życia, wychowaniem do trzeźwości, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków alkoholizmu.
Przewodniczący Grupy: ks. dr Piotr Kulbacki.
Członkowie: O. Krzysztof Kościelecki OFM Cap, dr Krzysztof Wojcieszek.

2. Grupa prawna, której zadaniem jest uczestnictwo w procedurze legislacyjnej, a dotyczącej wychowania do trzeźwości, zwalczania skutków alkoholizmu, tak w płaszczyźnie parlamentarnej, jak i samorządowej.
Przewodniczący grupy: Senator Kazimierz Jaworski.
Członkowie: adwokat Ludwik Skurzak, ks. prałat km dr Leon Szot.

3. Grupa ds. współpracy ze środkami komunikacji społecznej celem promowania trzeźwości i pomniejszania skutków alkoholizmu.
Przewodniczący: ks. dr Piotr Kulbacki.
Członkowie: dr Krzysztof Wojcieszek.

4. Grupa ds. programów nauczania szkolnego wszystkich stopni, aby w nich trzeźwość znajdowała należne miejsce.
Przewodniczący: dr Krzysztof Wojcieszek.
Członkowie: O. Oskar Puszkiewicz OFM.

5. Grupa ds. zatwierdzania i podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, promujących trzeźwość w ramach stałej pracy pastoralnej Kościoła w Polsce.
Przewodniczący: ks. kan. Henryk Grządko.
Członkowie: ks. prałat Władysław Zązel.

6. Grupa ds. kapłanów uzależnionych oraz kapłanów w kryzysie życiowym.
Przewodniczący: ks. kan. Wiesław Kondratowicz.
Członkowie: ks. prałat Henryk Korża.

7. Grupa ds. przygotowania duszpasterskiego w zakresie apostolstwa trzeźwości kleryków.
Przewodniczący: O. Jan Karczewski OFM Cap.
Członkowie: ks. kan. Wiesław Kondratwicz.

8. Grupa ds. Organizacji Pielgrzymek Apostolstwa Trzeźwości.
Przewodniczący: O. Oskar Puszkiewicz OFM.
Członkowie: ks. prałat Henryk Korża, ks. Tomasz Wilga, ks. prałat Władysław Zązel.

9. Grupa ds. apostolstwa trzeźwości wśród dzieci.
Przewodniczący: O. Oskar Puszkiewicz OFM.
Członkowie: Małgorzata Sojka, Wanda Śniegocka.

10. Grupa ds. apostolstwa trzeźwości wśród młodzieży.
Przewodniczący: ks. dr Piotr Kulbacki.
 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.