Strony internetowe

● Ośrodek Trzeźwości Diecezji Płockiej: http://www.duszp.trzezwosci.plock.opoka.org.pl

● Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym: http://www.pomoclichen.home.pl

● Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: http://www.parpa.pl

● Piesza Pielgrzymka Młodzieży z Warszawy-Strugi do Miejsca Piastowego: http://www.pielgmp.prv.pl

● Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia": http://www.metanoia.plock.opoka.org.pl

● dr Bohdan Woronowicz: http://www.lekarz.net/bworonowicz/

● http://www.uzależnienia.eu ; www.akmedcentrum.eu

● Centrum Akmed: http://www.akmed.waw.pl

● Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O. Benignusa Sosnowskiego: http://www.oat.com.pl

● Duszp. trzeźwości diecezji opolskiej: http://www.duszpasterstwo-trzezwosci.opole.opoka.

● Krucjata Wyzwolenia Człowieka: http://www.oaza.org.pl/osrodek-kwc

● Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe: http://www.weselewesel.pl

● Wodzirej: http://www.wodzirej.pl/

● prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - Zakład Socjologii Wsi i Miasta: http://socjologiawsiimiasta.umcs.lublin.pl/

● „Eleuteria" - Pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: http://www.eleuteria.oaza.org.pl/

● Sejmowa Komisja Zdrowia: http://www.sejm.gov.pl

● Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej: http://www.gietrzwald.at.pl

● Oficjalną strona Wspólnoty AA w Polsce: http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl/

● Profesjonalny Portal Psychologiczny: http://www.psychologia.edu.pl/

● Alkoholizm: http://www.alkoholizm.akcjasos.pl/

● Rozwój osobisty w duchu... http://www.persona.olsztyn.opoka.org.pl/

● Naturalne planowanie rodziny - Liga Małżeństwo Małżeństwu: http://www.lmm.pl/

● Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji: http://www.kulty.info/

● Grupa AA „Bez dymka": http://bez-dymka.fm.interia.pl/

● Rudzkie Stow. Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie": http://logokrokus1994.w.interia.pl/

● Klub Abstynenta ARKA w Lubinie: http://arkalubi.w.interia.pl/

● Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Nowe Życie" w Zabrzu: http://www.nowezycie.prv.pl/

● KWC w diec. sandomierskiej: http://www.sandomierz.oaza.pl/diakonie/d_wyzwolenia/

● http://www.alokholizm.eu

● http://www.alokholizm.pl

● http://www.aa.org.pl

● http://www.al-anon.org.pl

● http://dda.pl

● http://www.trzezwosciowa.michalici.pl/

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.