Artykuły
OJCIEC ŚWIADEK WIARY I TRZEŹWOŚCI Drukuj

ks. Marek Dziewiecki

Dojrzały mężczyzna daje swoim bliskim wiarę w sens istnienia i przykład życia w trzeźwości.

Przeżywamy ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI Rok Wiary. Jednocześnie inspiracją dla pracy formacyjnej w naszej Ojczyźnie jest wieloletni program duszpasterski pod hasłem: Rodzina szkołą trzeźwości. W tym kontekście warto przyjrzeć się roli męża i ojca w promowaniu życia zgodnego z zasadami wiary i w duchu dojrzałej trzeźwości. Szczególna odpowiedzialność w tym względzie spoczywa na mężczyźnie jako na ojcu, gdyż to głównie od wychowania, w którym ojciec pełni podstawową rolę, zależy postawa dzieci i młodzieży wobec życia. To głównie od postawy ojca zależy to, czy potomstwo, któremu przekazał życie, pójdzie w dorosłość drogą wiary i trzeźwości, czyli drogą błogosławieństwa i życia. Przypatrzmy się głównym zadaniom chrześcijańskiego ojca w tym względzie.

 

Więcej…
 
Wino w Biblii Drukuj

Co prawda „biblijne podstawy" Krucjaty Wyzwolenia Człowieka sformułował dwadzieścia kilka lat temu jej Założyciel ks. Franciszek Blachnicki (chyba wszystkim znane są piękne homilie o Nehemiaszu i wojsku Gedeona), jednak wydaje się, że temat „alkoholu w Biblii" wciąż dla większości z nas pozostaje wielką tajemnicą. Zatrzymujemy się na jednym czy dwóch przykładach - choćby opowiadanie o cudzie w Kanie Galilejskiej - i szermujemy nimi we wszystkich rozmowach, dyskusjach i argumentacjach. Tymczasem warto może przyjrzeć się bliżej również innym tekstom, które o tym traktują, żeby przynajmniej trochę zrozumieć całościową ich wymowę, poznać znaczenie, wczuć się w semicki sposób obrazowania - i nie krzywić się z niesmakiem, nie stawać bezradnie wobec pewnych wątpliwości ani nie zbywać wyniosłym milczeniem pytań dotyczących - na przykład - kwestii użycia wina w liturgii (czy dozwolone dobrowolnym abstynentom...?) albo sensowności wesel bezalkoholowych (bo przecież ta Kana...!).

Więcej…
 
Pięćdziesiąt lat Wytycznych Episkopatu dla Kościelnej Akcji Trzeźwości Drukuj

Przed II wojną światową apostolstwo trzeźwości było prężne. Istniało wiele stowarzyszeń abstynenckich. Zaangażowani w tym apostolstwie byli świeccy oraz duchowni. W roku 1937 odbył się w Warszawie I Międzynarodowy Katolicki Kongres Przeciwalkoholowy pod patronatem kardynałów Aleksandra Kakowskiego i Augusta Hlonda.

Więcej…
 
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot Drukuj

Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot (1856 - 1925)

alkoholik, abstynent, apostoł trzeźwości

Mateusz Talbot urodził się w Dublinie 2 maja 1856 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Był drugim z dwanaściorga dzieci Charlesa i Elizabeth Talbotów. Do ósmego roku życia był dzieckiem wesołym i psotnym. W 1864 roku państwo Talbot postanowili posłać swojego syna do szkoły. Ponieważ nie było wówczas obowiązku powszechnego nauczania, a w szkołach państwowych usiłowano często odsuwać dzieci od wiary katolickiej, wierzący rodzice oddawali swoje dzieci do prywatnych szkół katolickich. Do jednej z nich trafił Mateusz. Spędził w szkole tylko dwa lata - od czerwca 1864 do czerwca 1865 i od maja 1867 do maja 1868. W tym czasie nauczył się czytać, pisać i liczyć.

Więcej…
 


Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.