Pomoce katechetyczne
NIE PIJĘ, A RADOŚNIE ŻYJĘ! - Katecheza dla klas szkół ponadgimnazjalnych Drukuj

Cel ogólny:

Jest to katecheza okolicznościowa, do wykorzystania  w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu. Ukazuje możliwość przeżywania okresu młodzieńczego w radości, a także kształtuje umiejętności asertywnego mówienia „nie" w sytuacji presji środowiska rówieśniczego.

Cele operacyjne:

Uczeń:

- wylicza skutki wynikające z picia alkoholu;

- zna teksty biblijne zachęcające do życia w trzeźwości;

- widzi możliwość przeżycia dobrej zabawy na imprezie bez alkoholu;

- umie powiedzieć „nie" w sytuacjach sprzyjających piciu alkoholu;

- zachęca młodych ludzi do życia w trzeźwości.

 

Więcej…
 
W CHRYSTUSOWEJ SZKOLE - Katecheza dla klas szkół podstawowych Drukuj

Cel dydaktyczny:

Wskazanie na podstawowe wartości chrześcijańskie, jakimi są: modlitwa i ofiara.

- Zapoznanie z fragmentami Pisma św., które dotyczą modlitwy i ofiary;

- Ukazanie Matki Bożej jako zatroskanej o zbawienie ludzi, poprzez przypomnienie Jej próśb, jakie skierowała w Lourdes i w Fatimie;

- Ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako „Wyższej Szkoły Chrystusowej".

Cel wychowawczy:

Zachęcenie uczestników katechezy, aby stali się prawdziwymi uczniami w Szkole Chrystusowej i odpowiedzieli na prośby Matki Bożej. Propozycja włączenia się do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, która jest konkretną odpowiedzią na wezwanie Niepokalanej do modlitwy i ofiary.

 

Więcej…
 
TRZEŹWY OJCIEC WZOREM WIARY - Katecheza dla klas szkół gimnazjalnych Drukuj

Cel katechezy:

- Wyjaśnienie rozumienia pojęcia „ojciec wzorem wiary".

- Kształtowanie osobistego wychowania do odpowiedzialnego ojcostwa.

Metody i środki dydaktyczne:

- Wyjaśnienie słowa „Ojciec".

- Zapoznanie z opowiadaniem.

- Pogadanka.

- Praca w grupach.

Więcej…
 
Katecheza dla klas od 0 do I - Jestem trzeźwy, bo kocham Jezusa Drukuj
Cel dydaktyczny:
  • ukazanie cnoty trzeźwości jako odpowiedzi na dar miłości Jezusa, który pragnie szczęścia każdego człowieka;
  • pogłębienie zrozumienia pojęcia „trzeźwość".

Cel wychowawczy:

  • wzbudzenie pragnienia odpowiedzenia miłością na miłość Jezusa;
  • zachęta do naśladowania św. Dominika Savio;
  • zachęta do praktykowania cnoty trzeźwości.
Więcej…
 
Katecheza dla klas II - Przyrzeczenie pierwszokomunijne Drukuj
Cel dydaktyczny:
  • przygotowanie dzieci do złożenia przyrzeczenia abstynenckiego z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii świętej poprzez analizę treści przyrzeczenia;
  • zrozumienie wartości aktu składania Bogu przyrzeczeń poprzez odniesienie do Jasnogórskich Ślubów Narodu;
  • pogłębienie zrozumienia konieczności praktykowania cnoty trzeźwości w codziennym życiu.

Cel wychowawczy:

  • rozbudzenie pragnienia złożenia Jezusowi konkretnego daru w postaci przyrzeczenia abstynenckiego - za Jego dar Eucharystii;
  • wobec lęków i niepewności, jakie mogą powstać w sercach dzieci, wskazanie na Maryję jako na kochającą każdego człowieka Matkę, u Której w każdej chwili można uzyskać skuteczną pomoc.

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2