Deklaracja Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej Drukuj

POSTANOWIENIE DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie. Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę: - odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca,

  • podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników,
  • ze wszystkich swoich sił dbać o czystość serca,
  • nie używać alkoholu, papierosów i innych środków, które zniewalają i poniżają człowieka,
  • swoim przykładem zachęcać innych do wstrzemięźliwości i skromności. Pragnę również, w miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać zniewagi wyrządzone Twemu Niepokalanemu Sercu. Ponadto pragnę obecnie i w przyszłości należeć do jakieś wspólnoty, która pod opieką Kościoła będzie szerzyć cześć Niepokalanej. Matko Najświętsza, przyjmij te moje postanowienia i dopomóż mi zawsze prowadzić piękne i czyste życie Dziecka Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Zgłoszenie przystąpienia do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej

Zgłaszam, że pragnę należeć do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i postanawiam, że będę codziennie odmawiać przynajmniej jedną dziesiątkę różańca, podejmować ofiarę w intencji nawrócenia grzeszników, a także zachowywać wstrzemięźliwość i skromność. W miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca pragnę wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Imię i nazwisko: ................................................... Rok urodzenia: ............ Klasa/szkoła ................... Adres: .......................................................................... ......................................................................................... Parafia: ..................................................................... Diecezja: ....................................................................

Data: .................. Podpis: ................................

Zgłoszenie oddajemy osobom odpowiedzialnym za szerzenie Dziecięcej Krucjaty, np. w czasie rekolekcji Ruchu Światło-Życie; w parafiach, w sanktuariach albo przesyłamy na adres: Sekretariat Krucjaty Niepokalanej, ul. Dworek 12, 44-200 Rybnik.

Prośba do rodziców

Z radością pragnę poinformować Mamę i Tatę, że należę do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, której członkowie zobowiązują się do: - odmawiania codziennie przynajmniej jednej dziesiątki różańca,

  • podejmowania codziennej ofiary w intencji nawrócenia grzeszników,
  • zachowywania wstrzemięźliwości i skromności w swoim życiu,
  • uczęszczania, w miarę możliwości, w pierwsze soboty miesiąca na Msze św., aby przyjąć Komunię św. jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Kochani Rodzice! Proszę Was, pomóżcie mi w wypełnianiu moich zobowiązań. Pragnę wzrastać duchowo pod opieką Matki Bożej oraz być Jej i Waszą radością.
........................................... (Prośbę należy podpisać i oddać rodzicom)

Pobierz druk Deklaracji

Ceremonioał przyjęcia

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.