Podsumowanie Jesiennej Sesji Duszpasterstwa Trzeźwości Zakroczym, 22 września 2009 r Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Podsumowanie Jesiennej Sesji Duszpasterstwa Trzeźwości

Zakroczym, 22 września 2009 r.

Czcigodni Bracia Kapłani i Ojcowie!

Drodzy Uczestnicy Jesiennej Sesji!

Dobiega końca nasze spotkanie w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. To zakończenie jest jednocześnie początkiem nowego etapu naszej posługi. Wspólnie nakreśliliśmy cel, który będzie nam przyświecał w kolejnych miesiącach. Warto zatem w tym momencie przypomnieć słowa Cypriana Norwida: „Żeby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło."

Dlatego też pierwszy dzień naszych obrad poświęciliśmy refleksjom nad „Wytycznymi Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej." Z naszego spotkania wynika, iż wciąż jest to dokument bardzo ważny i potrzebny, którego przydatność mogą zwiększyć pewne uaktualniające poprawki, które po przygotowaniu, przedstawimy do zatwierdzenia Konferencji Episkopatu Polski.

Postanowiliśmy także zreformować kalendarz spotkań duszpasterstwa trzeźwości. Jesienna sesja pozostanie okazją do omówienia i przygotowania form pracy na kolejny rok duszpasterski, zaś sesja wiosenna przyjmie formę sympozjum naukowego odbywającego się w różnych stronach Polski.  W dniu 24 kwietnia 2010 r. zaprasza nas Archidiecezja Przemyska do Jarosławia na sympozjum „Dziecięca krucjata Niepokalanej - drogą miłości."

Patrząc w przyszłość, dostrzegamy również potrzebę rozwoju strony internetowej naszego duszpasterstwa. Jest już dostępna pod adresem www.duszpasterstwotrzezwosci.pl Wciąż jednak trwają prace i gromadzenie materiałów. Dlatego serdecznie proszę o przesyłanie własnych tekstów, opracowań i analiz, świadectw i relacji z działalności, tak aby strona mogła być platformą wymiany myśli i doświadczeń, niezbędną w rozwijaniu naszej posługi. Proszę także o rozpowszechnianie wiedzy o tej stronie w swoich środowiskach.

 

Umiłowani!

Podsumowanie Sesji jest skłania również do podziękowania za wspaniałą pracę w duszpasterstwie trzeźwości, która odbywała się w minionych miesiącach. W sposób szczególny dziękuję czcigodnym Księżom Diecezjalnym Duszpasterzom Trzeźwości. Nie zapominajcie, że to od waszej gorliwości i poświęcenia zależy zawsze najwięcej. Nie lękajcie się zatem podejmować nowych wyzwań na ścieżkach duszpasterskiej posługi. Moje podziękowania zanieście tym, którzy we wszystkich diecezjach wspierają Waszą posługę.

We wdzięcznej pamięci zachowuję te inicjatywy, w których mogłem uczestniczyć osobiście. Dziękuję za organizację Jubileuszowego XV spotkania Wesele Wesel w Łomży oraz Narodowej Modlitwy o Trzeźwość, która odbyła się w Miejscu Piastowym. Najserdeczniejsze podziękowania kieruję do organizatorów Marszu „Rodziny dla Trzeźwości", który odbył się w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję także za wspaniałe liturgie w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz  Jubileusz 60 lecia święceń kapłańskich ks. prałata Stanisława Zarycha i 50 lecie jego pracy w duszpasterstwie trzeźwości w Przemyślu.

Z radością i wdzięcznością wspominam wspólną modlitwę z pielgrzymami, którzy z Diecezji Radomskiej, Płockiej oraz Łomżyńskiej przybyli do Niepokalanowa, aby przed obliczem Matki Bożej zanosić do Boga prośby w intencji trzeźwości narodu. Dziękuję organizatorom tych pielgrzymek oraz wszystkich innych dzieł pielgrzymkowych odbywających się w ramach naszego duszpasterstwa. Szczególną wdzięczność wyrażam organizatorom i uczestnikom Ogólnopolskiej Pielgrzymki Duszpasterstwa Trzeźwości na Jasną Górę. Mam nadzieję, że szczególnie ta inicjatywa w nowej formie  będzie się rozwijać, stanowiąc niejako pozytywny manifest i świadectwo jedności naszego duszpasterstwa. Proszę Ojca Oskara Puszkiewicza i ks. prałata H. Korżę o przygotowanie programu.

W moim sercu wciąż trwają także serdeczne wspomnienia obecności na jubileuszowej Konferencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Niepokalanowie. Również za to wspaniałe dzieło składam wielkie podziękowania. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w uroczystości poświęcenia pomnika Sługi Bożego Mateusza  Talbota w Płocku-Trzepowie.

W łańcuchu podziękowań nie może zabraknąć miejsca dla naszych drogich gospodarzy, którzy tradycyjnie przyjmują nas z wielką gościnnością. Dziękuję zatem Ośrodkowi Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu oraz całej wspólnocie Zakonnej za wielkie dobro, które dokonuje się w tych murach w ciągu całego roku. Dziękuję także za przeprowadzony 3 serii kursu dla alumnów, w którym miałem również radość uczestniczyć.

 

Drodzy moi!

W przyszłym roku duszpasterskim naszej pracy przyświecać będzie hasło: „Abstynencja jest darem miłości." Bądźmy świadomi, że chociaż dla nas to hasło jest oczywiste, to w szerokim społecznym odbiorze już tak nie jest. Nie wolno nam zatem lekceważyć potrzeby wyjaśniania tych słów. Musimy więc dołożyć wszelkich starań, aby spokojnie i jak najlepiej tłumaczyć ludziom głęboką prawdę, która kryje się w tym haśle. Dlatego trzeba nam wielkiej cierpliwości i zdolności do poszukiwania takich słów i form przekazu, które przebiją się przez współczesny szum informacyjny i zapadną w pamięci wielu ludzi.

Jak zwykle nasza praca musi rozpoczynać się od nas samych. Od naszego świadectwa abstynencji, od naszego poświęcenia, trudu i zaangażowania, od naszej uwagi i czasu ofiarowanego na pomoc drugiemu człowiekowi. Tylko w pełni autentyczni i oddani duszpasterze i apostołowie trzeźwości mogą inspirować innych do angażowania się w to dzieło i umacnianie trzeźwości w narodzie polskim. Tylko takie świadectwo ma moc odmiany ludzkich serc. Już dzisiaj za taką postawę najserdeczniej dziękuję.

Pamiętajmy, że wytrwałością, nadzieją i osobistym zaangażowaniem można osiągać cele, które często wydają się niedostępne. Niech ta nadzieja i świadomość, że z Bożą pomocą naprawdę możemy zmieniać naszą rzeczywistość towarzyszy nam w przyszłym roku duszpasterskim.

Dziękuję wszystkim drogim prelegentom za cenne myśli.

Umiłowani!

Psalm dzisiejszej liturgii zawiera szczególne wezwanie: „Idźmy z radością na spotkanie Pana!" Te słowa powierzam nam wszystkim na zakończenie naszej sesji. Idźmy z radością na spotkanie Pana, który obdarza nas wielkim powołaniem do służby w dziedzinie apostolstwa trzeźwości. Idźmy na spotkanie Pana, który kryje się w każdym człowieku, szczególnie zaś potrzebującym, zagubionym i bezradnym wobec własnej słabości. Idźmy na spotkanie Pana, który powierzając nam wielkie obowiązki, zawsze ofiaruje nam wielki dar łaski. Niech ten nadchodzący czas przyniesie nam wiele dobra, radości i sukcesów, które pozwolą nieustannie rozwijać w naszej ojczyźnie „wyobraźnię abstynencji" i duszpasterstwo trzeźwości.

Szczęść Boże.

 

 

 

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.