Wywiad dla TV Trwam 31 lipca 2009 r. Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Wywiad dla TV Trwam

31 lipca 2009 r.

W apelu Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu
Polski zawarta jest troska o młodzież. Warunki społeczne i kulturowe sprzyjają raczej propagowaniu spożywania alkoholu. Jaki wpływ na najmłodszych mają wszechobecne reklamy napojów alkoholowych?

Warto zacząć od stwierdzenia, że obecnie producenci alkoholu stosują bardzo rozbudowane narzędzia komunikacji marketingowej. Dlatego też tradycyjna reklama jest już tylko częścią większej całości. Obecnie popularne metody promowania np. piwa to również sponsoring sportu, organizacja koncertów i imprez masowych czy też formy reklamy interaktywnej, która angażuje potencjalnych klientów w naturalnych miejscach codziennego życia. Wszystkie te kanały komunikacji wykorzystywane są do budowania obrazu świata, w którym alkohol powiązany jest z pozytywnymi wartościami, takimi jak przyjaźń, dobry gust, tradycja i klasa, dobra zabawa i ekscytująca rozrywka czy też wspaniałe emocje sportowe. To wszystko sprawia,  że młodzi ludzie nie dostrzegają w alkoholu zagrożenia i wielkiego niebezpieczeństwa, ale widzą w nim jedynie ścieżkę do lepszego, bardziej ciekawego życia.

Czy zauważalny jest wzrost spożycia alkoholu u młodzieży, a nawet
dzieci?

Niestety statystyki są w tym przypadku niezwykle niepokojące. Dane przywołane podczas tegorocznej senackiej konferencji na temat ochrony dzieci przed uzależnieniami wskazują, że około 90% polskich gimnazjalistów próbowało alkoholu, w tym 60% - w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Rozumiemy zatem, że skala problemu jest ogromna. Trzeba także wsłuchać się w pełne niepokoju głosy ludzi odpowiedzialnych za wychowanie i edukację dzieci i młodzieży. Dostrzegają oni coraz więcej niebezpiecznych zjawisk. Niestety te problemy są niemal przemilczane w debacie publicznej. Pojawiają się tylko wtedy, gdy dojdzie do jakiejś tragedii z udziałem pijanego nastolatka. Tymczasem społeczna odpowiedzialność mediów powinna mobilizować do podejmowania tych zagadnień w aspekcie profilaktycznym, a nie jako źródło sensacyjnych informacji. Dlatego też uważamy, że państwo powinno podjąć prace nad regulacjami prawnymi wspierającymi ochronę obywateli, zwłaszcza najmłodszych przed tą szkodliwą propagandą.

Co mogą zrobić rodzice aby uchronić swoje dzieci przed zagrożeniem
alkoholem podczas gdy przedstawia się go jako źródło dobrej zabawy,
sukcesu?

W apelu podkreślamy bardzo wyraźnie, że rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowywania do trzeźwości. Dlatego rola rodziców jest fundamentalna. Przede wszystkim powinni oni dawać osobisty przykład trzeźwego życia. Wystarczy chociażby organizowanie bezalkoholowych przyjęć z okazji najważniejszych rodzinnych świąt i uroczystości. Wystarczy konkretne świadectwo tego, że można się spotykać i dobrze bawić z przyjaciółmi i znajomymi bez alkoholu. Poza tym trzeba bardzo stanowczo powiedzieć, że rodzice w żadnym wypadku nie mogą podawać alkoholu swoim dzieciom, tłumacząc np., że to tylko okolicznościowy lub symboliczny kieliszek.

Ważne jest także głębokie zaangażowanie rodziców w życie ich dzieci. Potrzeba silnej i trwałej więzi, aby wspólnie rozwiązywać problemy, które w bezpośredni sposób mogą prowadzić do sięgania po alkohol. Rodzice powinni także dobrze znać znajomych swoich córek i synów. Często bowiem to społeczna i towarzyska presja jest pierwszą przyczyną sięgania po alkohol przez nastolatków. Świadomość tego z kim, gdzie i jak spędzają wolny czas dzieci, może pomóc rodzicom w zapobieganiu wielu problemom. Potrzeba również wyrazistych zasad wychowawczych. Rodzice nie mogą lekceważyć najmniejszych nawet objawów tego, że ich dzieci sięgają po alkohol. Źle pojmowana tolerancja może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Dojrzała i odpowiedzialna miłość potrafi stawiać kategoryczne wymagania. Nie zapominajmy o tym.