Wywiad dla TV Trwam 31 lipca 2009 r. Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Wywiad dla TV Trwam

31 lipca 2009 r.

W apelu Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu
Polski zawarta jest troska o młodzież. Warunki społeczne i kulturowe sprzyjają raczej propagowaniu spożywania alkoholu. Jaki wpływ na najmłodszych mają wszechobecne reklamy napojów alkoholowych?

Warto zacząć od stwierdzenia, że obecnie producenci alkoholu stosują bardzo rozbudowane narzędzia komunikacji marketingowej. Dlatego też tradycyjna reklama jest już tylko częścią większej całości. Obecnie popularne metody promowania np. piwa to również sponsoring sportu, organizacja koncertów i imprez masowych czy też formy reklamy interaktywnej, która angażuje potencjalnych klientów w naturalnych miejscach codziennego życia. Wszystkie te kanały komunikacji wykorzystywane są do budowania obrazu świata, w którym alkohol powiązany jest z pozytywnymi wartościami, takimi jak przyjaźń, dobry gust, tradycja i klasa, dobra zabawa i ekscytująca rozrywka czy też wspaniałe emocje sportowe. To wszystko sprawia,  że młodzi ludzie nie dostrzegają w alkoholu zagrożenia i wielkiego niebezpieczeństwa, ale widzą w nim jedynie ścieżkę do lepszego, bardziej ciekawego życia.

Czy zauważalny jest wzrost spożycia alkoholu u młodzieży, a nawet
dzieci?

Niestety statystyki są w tym przypadku niezwykle niepokojące. Dane przywołane podczas tegorocznej senackiej konferencji na temat ochrony dzieci przed uzależnieniami wskazują, że około 90% polskich gimnazjalistów próbowało alkoholu, w tym 60% - w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Rozumiemy zatem, że skala problemu jest ogromna. Trzeba także wsłuchać się w pełne niepokoju głosy ludzi odpowiedzialnych za wychowanie i edukację dzieci i młodzieży. Dostrzegają oni coraz więcej niebezpiecznych zjawisk. Niestety te problemy są niemal przemilczane w debacie publicznej. Pojawiają się tylko wtedy, gdy dojdzie do jakiejś tragedii z udziałem pijanego nastolatka. Tymczasem społeczna odpowiedzialność mediów powinna mobilizować do podejmowania tych zagadnień w aspekcie profilaktycznym, a nie jako źródło sensacyjnych informacji. Dlatego też uważamy, że państwo powinno podjąć prace nad regulacjami prawnymi wspierającymi ochronę obywateli, zwłaszcza najmłodszych przed tą szkodliwą propagandą.

Co mogą zrobić rodzice aby uchronić swoje dzieci przed zagrożeniem
alkoholem podczas gdy przedstawia się go jako źródło dobrej zabawy,
sukcesu?

W apelu podkreślamy bardzo wyraźnie, że rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowywania do trzeźwości. Dlatego rola rodziców jest fundamentalna. Przede wszystkim powinni oni dawać osobisty przykład trzeźwego życia. Wystarczy chociażby organizowanie bezalkoholowych przyjęć z okazji najważniejszych rodzinnych świąt i uroczystości. Wystarczy konkretne świadectwo tego, że można się spotykać i dobrze bawić z przyjaciółmi i znajomymi bez alkoholu. Poza tym trzeba bardzo stanowczo powiedzieć, że rodzice w żadnym wypadku nie mogą podawać alkoholu swoim dzieciom, tłumacząc np., że to tylko okolicznościowy lub symboliczny kieliszek.

Ważne jest także głębokie zaangażowanie rodziców w życie ich dzieci. Potrzeba silnej i trwałej więzi, aby wspólnie rozwiązywać problemy, które w bezpośredni sposób mogą prowadzić do sięgania po alkohol. Rodzice powinni także dobrze znać znajomych swoich córek i synów. Często bowiem to społeczna i towarzyska presja jest pierwszą przyczyną sięgania po alkohol przez nastolatków. Świadomość tego z kim, gdzie i jak spędzają wolny czas dzieci, może pomóc rodzicom w zapobieganiu wielu problemom. Potrzeba również wyrazistych zasad wychowawczych. Rodzice nie mogą lekceważyć najmniejszych nawet objawów tego, że ich dzieci sięgają po alkohol. Źle pojmowana tolerancja może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Dojrzała i odpowiedzialna miłość potrafi stawiać kategoryczne wymagania. Nie zapominajmy o tym.

 

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.