Audycja w Radiu Maryja Drukuj

Audycja w Radiu Maryja w dniu

Czcigodni Bracia Kapłani i Ojcowie!

Drodzy Przyjaciele Radia Maryja z całej Polski!

Najserdeczniej witam i pozdrawiam wszystkich z serca Diecezji Łomżyńskiej, która z radością przeżywa Rok Jubileuszowy poświęcony swojemu patronowi św. Brunonowi z Kwerfurtu. Gorąco witam Czcigodnych Ojców będących gospodarzami audycji oraz Księdza Jacka i Pana Pawła.  Witam wszystkich, którzy łączą się z nami dzięki Radiu Maryja.

Z wielką radością przysłuchuję się dzisiejszej audycji, która jest tak wyjątkowa na tle tego, co mówi się w innych mediach. Dziękuję za to, że rozmawiacie o zagadnieniach tak ważnych dla życia każdego człowieka i całej naszej ojczyzny. Wasza odpowiedzialność budzi moją najgłębszą wdzięczność. Jest również wyrazistym znakiem sprzeciwu wobec szkodliwej obyczajowości, która z alkoholu czyni niezbędny warunek dobrej zabawy i spędzania wolnego czasu. Oby dzisiejsza audycja budziła sumienia i motywowała do walki z zagrożeniami, które ukazują badania społeczne.

Moi Drodzy!

Do pozdrowień i podziękowań dołączam najserdeczniejsze zaproszenie na spotkanie rodzin z całej Polski, które miały wesela bezalkoholowe. Cieszymy się, że jubileuszowe 15. Wesele Wesel odbędzie się od 30 lipca do 2 sierpnia w Diecezji Łomżyńskiej. Wspólnie będziemy rozważać tegoroczne hasło: „Troska o trzeźwość jest troską o życie." Obok Eucharystii, modlitwy i refleksji nie zabraknie radosnego świętowania w gronie przyjaciół i zwiedzania naszej pięknej nadnarwiańskiej ziemi. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli nam wszystkim spotkać się podczas tego niezwykłego wydarzenia. Jeszcze raz najserdeczniej zapraszam.

Dzisiaj zaś dziękuję i wszystkim obrońcom trzeźwości i życia. Wszystkim z serca błogosławię i obiecuję modlitwę.


 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.