Przemówienie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Łomża na inaugurację XV spotkania „Wesele Wesel" 30 lipca 2009 r. Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Przemówienie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Łomża

na inaugurację XV spotkania „Wesele Wesel"

30 lipca 2009 r.

Szanowny Panie Prezydencie i Panie Przewodniczący!

Zacni Radni Miasta Łomża!

Drodzy Goście!

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Dzisiejsze spotkanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Łomża kieruje nasze myśli ku niezwykłemu wręcz łańcuchowi rocznic i jubileuszy, które w tym roku przeżywamy. W całej naszej ojczyźnie z wdzięcznością wspominamy pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, która przed 30 laty odmieniła oblicze tej ziemi. Dzięki niej możliwe było inne wielkie wydarzenie, czyli obalenie komunizmu, którego 20. rocznica przypada w tym roku. Na tle tych radosnych i dostojnych jubileuszy bolesną linią rysują się myśli o tragicznych wydarzeniach sprzed 70 lat, gdy Polska została napadnięta przez wrogie armie.

Pośród wielkich ogólnonarodowych rocznic Kościół Łomżyński wyśpiewuje z radością pieśń dziękczynienia za tysiąc lat chrześcijaństwa na naszej ziemi. Jedną z najpiękniejszych odsłon roku jubileuszowego św. Brunona z Kwerfurtu jest rozpoczynające się dzisiaj ogólnopolskie spotkanie Wesele Wesel. To również okazja do świętowania rocznicy, bowiem już po raz piętnasty spotykają się małżeństwa i rodziny, które przeżywały swoje wesela bez alkoholu.

Z niewypowiedzianą radością nasz piękny nadnarwiański gród przyjmuje wszystkich drogich gości. Jako Biskup Pomocniczy Łomżyński, a jednocześnie Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości każdego najserdeczniej witam w sercu. Ufam, że te nadchodzące dni będą wypełnione ważnymi refleksjami, pięknymi świadectwami i radosnymi spotkaniami w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

Z największą wdzięcznością przyjmuję to ważne wydarzenie, które może posłużyć zmianie tak powszechnej w Polsce mentalności spędzania uroczystości i wolnego czasu przy alkoholu. Oby coraz więcej małżeństw i rodzin brało przykład z uczestników Wesela Wesel, którzy postanowili najpiękniejsze i najważniejsze chwile swojego życia przeżywać w wolności od alkoholu. To piękne osobiste i rodzinne świadectwo zasługuje na rozpowszechnianie i naśladowanie. Nieustannie przypomina o tym dewiza apostolstwa trzeźwości w Polsce, która sformułowana została przed 50 laty w Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej: „Przez całkowitą dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich."

 

Umiłowani w Chrystusie!

Z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XV Wesela Wesel. Trudno byłoby wymienić wszystkich osobiście, dlatego każdemu z osobna w sercu dziękuję. Wszystkim przekazuję również wyrazy głębokiego szacunku za zaangażowanie w troskę o trzeźwość, która jak przypomina nasze tegoroczne hasło, jest troską o życie. Oby to spotkanie pozwoliło dostrzec i lepiej zrozumieć tę ważną prawdę jak największemu gronu mieszkańców naszego miasta i naszej Ojczyzny.

Szczęść Boże.

 

 

 

 

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.