Informacja prasowa dla Radia Watykańskiego o sierpniowym apelu Lipiec 2009 Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Informacja prasowa dla Radia Watykańskiego o sierpniowym apelu

Lipiec 2009

W roku 2009, pośród znaczących narodowych jubileuszy przypada również 50. rocznica ogłoszenia Wytycznych Episkopatu Polski  dla kościelnej działalności trzeźwościowej . Mimo upływu lat wciąż niezwykle aktualna i słuszna jest dewiza Apostolstwa Trzeźwości zawarta w tym dokumencie - przez całkowitą dobrowolną abstynencję wielu, do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich. Dlatego podtrzymując wieloletnia tradycje, na progu sierpnia Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości ponawia  apel i prośbę o złożenie osobistego daru abstynencji, jako cennego wkładu w budowanie trzeźwego społeczeństwa.
Tegoroczny apel jest ściśle związany z treścią programu duszpasterskiego realizowanego w Polsce Otoczmy troska życie. Dzięki temu kontekstowi Apel udowadnia, jak wielką wagę ma troska o trzeźwość. Kolejne akapity przypominają nam o znaczeniu trzeźwości dla życia duchowego, psychicznego i fizycznego, dla życia rodzin oraz całego społeczeństwa.

Niezwykle ważne miejsce zajmują kwestie związane z życiem młodzieży. To zatroskanie wynika z niepokojących statystyk, które odkrywają wiele problemów związanych ze spożywaniem alkoholu przez najmłodszych Polaków. O zaangażowanie w tej dziedzinie prosimy zatem rodziców, nauczycieli, wychowawców i wykładowców akademickich, którzy maja wpływ na życie młodych. Oby nie zabrakło odpowiedzialnej troski o tych, którzy są przyszłością naszego narodu.

Przypominamy również, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na ludziach mających wpływ na nasze życie społeczne. Mamy nadzieję, iż ten apel obudzi sumienia tych, którzy maja możliwość tworzenia lepszego prawa, ograniczenia reklamy i promocji alkoholu oraz prowadzenia akcji promujących trzeźwość.
Mamy nadzieje, ze nasz apel otworzy serca i rozjaśni wiele umysłów, które do tej pory były zamknięte na głosy wzywające do troski o trzeźwość. Ufamy, ze wielu Polaków zrozumie, iż troska o trzeźwość jest w rzeczywistości troska o życie.