Informacja prasowa dla Radia Watykańskiego o sierpniowym apelu Lipiec 2009 Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Informacja prasowa dla Radia Watykańskiego o sierpniowym apelu

Lipiec 2009

W roku 2009, pośród znaczących narodowych jubileuszy przypada również 50. rocznica ogłoszenia Wytycznych Episkopatu Polski  dla kościelnej działalności trzeźwościowej . Mimo upływu lat wciąż niezwykle aktualna i słuszna jest dewiza Apostolstwa Trzeźwości zawarta w tym dokumencie - przez całkowitą dobrowolną abstynencję wielu, do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich. Dlatego podtrzymując wieloletnia tradycje, na progu sierpnia Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości ponawia  apel i prośbę o złożenie osobistego daru abstynencji, jako cennego wkładu w budowanie trzeźwego społeczeństwa.
Tegoroczny apel jest ściśle związany z treścią programu duszpasterskiego realizowanego w Polsce Otoczmy troska życie. Dzięki temu kontekstowi Apel udowadnia, jak wielką wagę ma troska o trzeźwość. Kolejne akapity przypominają nam o znaczeniu trzeźwości dla życia duchowego, psychicznego i fizycznego, dla życia rodzin oraz całego społeczeństwa.

Niezwykle ważne miejsce zajmują kwestie związane z życiem młodzieży. To zatroskanie wynika z niepokojących statystyk, które odkrywają wiele problemów związanych ze spożywaniem alkoholu przez najmłodszych Polaków. O zaangażowanie w tej dziedzinie prosimy zatem rodziców, nauczycieli, wychowawców i wykładowców akademickich, którzy maja wpływ na życie młodych. Oby nie zabrakło odpowiedzialnej troski o tych, którzy są przyszłością naszego narodu.

Przypominamy również, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na ludziach mających wpływ na nasze życie społeczne. Mamy nadzieję, iż ten apel obudzi sumienia tych, którzy maja możliwość tworzenia lepszego prawa, ograniczenia reklamy i promocji alkoholu oraz prowadzenia akcji promujących trzeźwość.
Mamy nadzieje, ze nasz apel otworzy serca i rozjaśni wiele umysłów, które do tej pory były zamknięte na głosy wzywające do troski o trzeźwość. Ufamy, ze wielu Polaków zrozumie, iż troska o trzeźwość jest w rzeczywistości troska o życie.

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.