Apel o sierpniowy dar abstynencji wygłoszony na antenie TV Trwam 31 lipca 2009 r. Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Apel o sierpniowy dar abstynencji wygłoszony na antenie TV Trwam

31 lipca 2009 r.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Umiłowani w Chrystusie Panu!

W pięćdziesiąt lat po opublikowaniu „Wytycznych Episkopatu Polski dla Kościelnej działalności trzeźwościowej" na progu sierpnia ponawiamy z ufnością gorący apel o dar abstynencji. Najgoręcej apelujemy o osobisty wkład w umacnianie trzeźwości Polaków, trzeźwości polskich rodzin i całego narodu.

Wiele poruszających zjawisk i coraz bardziej niepokojących statystyk stanowi dla nas naglące wezwanie do podejmowania zdecydowanych działań. Umiejmy więc podejmować abstynencję, która jest wyrazistym znakiem sprzeciwu wobec szkodliwej mentalności związanej ze spożywaniem alkoholu. Niech rodzinne spotkania, najważniejsze uroczystości i święta będą wolne od alkoholu. W ten wspaniały sposób przeżywajmy również czas wakacyjnego odpoczynku i letnich urlopów. W sposób szczególny zatroszczmy się o to, by wakacje dzieci, młodzieży i studentów upływały bez alkoholu.

Jesteśmy świadomi, że abstynencja będąca tak wyjątkową postawą, wymaga szczególnej odwagi. Jest ona jednak podyktowana odpowiedzialną i dojrzałą miłością, która uzdalnia nas do czynienia rzeczy niezwykłych. Dlatego w pokornej modlitwie prosimy Ducha Świętego o obfitość darów niezbędnych do wejścia na tę szlachetną, chociaż trudną drogę.

Niech nas wszystkich połączy wielkie dzieło troski o trzeźwość, która jest troską o życie we wszystkich jego wymiarach. Włączajmy się z otwartością w wielkie dzieło odnowy naszej ojczyzny, która bez trzeźwości nie będzie się mogła rozwijać. Na drodze szlachetnych postanowień niech nas wspiera i prowadzi Najświętsza Maryja Panna, nasza Matka i Królowa.