Apel o sierpniowy dar abstynencji wygłoszony na antenie TV Trwam 31 lipca 2009 r. Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Apel o sierpniowy dar abstynencji wygłoszony na antenie TV Trwam

31 lipca 2009 r.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Umiłowani w Chrystusie Panu!

W pięćdziesiąt lat po opublikowaniu „Wytycznych Episkopatu Polski dla Kościelnej działalności trzeźwościowej" na progu sierpnia ponawiamy z ufnością gorący apel o dar abstynencji. Najgoręcej apelujemy o osobisty wkład w umacnianie trzeźwości Polaków, trzeźwości polskich rodzin i całego narodu.

Wiele poruszających zjawisk i coraz bardziej niepokojących statystyk stanowi dla nas naglące wezwanie do podejmowania zdecydowanych działań. Umiejmy więc podejmować abstynencję, która jest wyrazistym znakiem sprzeciwu wobec szkodliwej mentalności związanej ze spożywaniem alkoholu. Niech rodzinne spotkania, najważniejsze uroczystości i święta będą wolne od alkoholu. W ten wspaniały sposób przeżywajmy również czas wakacyjnego odpoczynku i letnich urlopów. W sposób szczególny zatroszczmy się o to, by wakacje dzieci, młodzieży i studentów upływały bez alkoholu.

Jesteśmy świadomi, że abstynencja będąca tak wyjątkową postawą, wymaga szczególnej odwagi. Jest ona jednak podyktowana odpowiedzialną i dojrzałą miłością, która uzdalnia nas do czynienia rzeczy niezwykłych. Dlatego w pokornej modlitwie prosimy Ducha Świętego o obfitość darów niezbędnych do wejścia na tę szlachetną, chociaż trudną drogę.

Niech nas wszystkich połączy wielkie dzieło troski o trzeźwość, która jest troską o życie we wszystkich jego wymiarach. Włączajmy się z otwartością w wielkie dzieło odnowy naszej ojczyzny, która bez trzeźwości nie będzie się mogła rozwijać. Na drodze szlachetnych postanowień niech nas wspiera i prowadzi Najświętsza Maryja Panna, nasza Matka i Królowa.

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.