„Trzeźwość egzaminem z wolności” Drukuj

logo_tmt2018W niedzielę 11 lutego rozpoczynamy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem:„Trzeźwość egzaminem z wolności”. Takie też hasło przyświeca wszelkim działaniompodejmowanym w 2018 roku w Apostolstwie Trzeźwości. Nawiązuje ono do słów św. Jana PawłaII: „Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba jąstale, stale, stale zdobywać”. Te słowa mają szczególne znaczenie w roku wyjątkowego jubileuszustulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Na świętowanie odzyskania wolnościzewnętrznej po długim okresie zniewolenia przez zaborców, kładzie się cieniem problemzniewolenia tak ogromnej liczby Polaków przez nałogi, zwłaszcza przez pijaństwo i alkoholizm.Warto wiedzieć, że sto lat temu spożycie alkoholu przez Polaków wynosiło od 1 do maksymalnie 3litrów na osobę. Współczesne wskaźniki mówią o spożyciu 10 litrów czystego spirytusu przezstatystycznego Polaka rocznie. Aż około miliona osób jest uzależnionych od alkoholu i na to, żejest dwa do trzech milionów osób, które regularnie się upijają. Jeśli nasz naród pragnie byćprawdziwie wolny, musi porzucić drogę pijaństwa i wejść na drogą trzeźwości. Trzeźwość bowiemjest fundamentem prawdziwej wolności naszej Ojczyzny.Prawda ta jasno i głośno wybrzmiała w czasie ubiegłorocznego Narodowego KongresuTrzeźwości. Wśród licznych owoców tego wielkiego dzieła jest powstanie Narodowego ProgramuTrzeźwości. Zostanie on ogłoszony 13 lutego, w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, przezbpa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Tendokument może być cennym drogowskazem dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osóbwierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed zniewoleniemi cierpieniem tak wielu rodaków. Od naszej otwartości i odpowiedzialności zależy, jak przyjmiemyNarodowy Program Trzeźwości i jak będziemy go realizować. Nie jest to łatwe zadanie, stądpotrzeba gorącej, ofiarnej modlitwy w tej intencji.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest okazją do pogłębionej refleksji nad tym, czy dobrzeprzygotowujemy się do naszego egzaminu z wolności jako naród, ale także w wymiarzeindywidualnym. W parafiach wystawione są księgi trzeźwości, do których można wpisać swój darabstynencji, zwłaszcza podjętej z miłości do bliźnich pogrążonych w nałogach. To piękneświadectwo dla innych i duchowa pomoc potrzebującym wsparcia na drodze trzeźwienia. Każdydzień Tygodnia Modlitw ma szczególną intencję, a także swojego patrona, którego życie może byćwzorem dla nas współczesnych ludzi. Kapłani wszystkich polskich parafii, jak co roku otrzymalipomoc w przeprowadzeniu Tygodnia Modlitw w postaci materiałów duszpasterskich wVademecum Apostoła Trzeźwości na 2018 rok.

JG_plakat

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.