PRZEBACZENIE UZDRAWIA Drukuj

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Mam na imię Barbara. Jestem żoną alkoholika. Mój mąż był dobrym człowiekiem, dobrym mężem i ojcem. W pewnym momencie życia zagubił się, a nie chciał od nikogo pomocy. Wódka odebrała mi męża a dzieciom ojca, wyzwalała w nim najgorsze instynkty. Dzieci i ja nie rozumieliśmy, dlaczego tyle złego nam wyrządza. Ten ból i żal powodował, że zaczęłam bardzo chorować. Miałam pięć operacji, dzieci zaczęły opuszczać się w nauce. Czuliśmy ogromny żal, dlaczego on nam to robi?! Przecież go kochamy, staramy się mu pomóc .W naszym życiu był chaos, nic nie można było zaplanować, ciągłe awantury i piekło. Jak modliłam się z dziećmi, to było jeszcze gorzej. Trafiłam na rekolekcje ks. Macieja Figury. Jego słowa były bardzo stanowcze; mamy się modlić mimo wszystko. Modliłam się, ale jak zaczął wyżywać się na dzieciach, to prosiłam: Panie Boże, jeżeli mam się za niego modlić, to mi pomóż, bo sama już nie mogę... Wtedy, usłyszałam w sercu słowa: Popatrz w jego oczy.

Gdy to zrobiłam, zobaczyłam jego przerażenie, ból. On krzyczał ze strachu, był taki biedny. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć jego nędzę. Wtedy zrozumiałam, że to alkohol powodował jego zachowanie, że sobie z tym nie daje rady. Dopiero wtedy mogłam mu naprawdę wybaczyć i szczerze się modlić za niego.

Pan Bóg pozwolił, że w sierpniu pojechaliśmy razem na rekolekcje. Tam byliśmy znów jednością. Dzieci bardzo się cieszyły. Po powrocie dostałam piękny bukiet kwiatów, a 28 września, w dzień urodzin, Pan powołał go do siebie. Teraz pomaga mi stamtąd. Mówię mu o problemach dzieci, proszę o wstawiennictwo. Mój syn, jak mu się synek urodził, z ogromną radością oznajmił, że idzie do ojca na cmentarz powiedzieć mu, że został dziadkiem. Kiedyś za życia nie mógł z nim rozmawiać, bo ojciec go nie słuchał. Teraz dobrze im się rozmawia. Minęło osiem lat od jego śmierci, a ja czuję, że jest z nami. Jeżeli wybaczamy sercem, to Pan napełnia nasze serca łaskami - wlewa w nie pokój, miłość, radość. Zostałam uzdrowiona na duszy i ciele. Bogu niech będą dzięki!

Barbara - szczęśliwa mama

i babcia czworga wnucząt

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.