TRZEŹWY OJCIEC WZOREM WIARY - Katecheza dla klas szkół gimnazjalnych Drukuj

Cel katechezy:

- Wyjaśnienie rozumienia pojęcia „ojciec wzorem wiary".

- Kształtowanie osobistego wychowania do odpowiedzialnego ojcostwa.

Metody i środki dydaktyczne:

- Wyjaśnienie słowa „Ojciec".

- Zapoznanie z opowiadaniem.

- Pogadanka.

- Praca w grupach.

1. Plan Katechezy

A. Wstęp

Wyjaśniamy pojęcie „Ojciec" w odniesieniu do Boga Ojca i ojca ziemskiego.

B. Rozwinięcie

Poznajemy w świetle wiary rolę ojca w rodzinie w odniesieniu do Boga - Najlepszego Ojca.

C. Zakończenie

Zastanawiamy się, co zrobić, by ojcowie byli świadkami wiary.

 

2. Katecheza

 

A. Wstęp

Na tablicy piszemy pionowo dwa razy słowo „Ojciec". Wyjaśniamy, że tego tytułu używamy w odniesieniu do Boga Ojca i do ojca rodziny. Prosimy, by uczniowie do każdej literki ułożyli słowo określające Boga Ojca i ojca.  Stawiamy problem katechezy: „Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec wasz Niebieski" (Mt 5, 48). Jak ojciec rodziny może czerpać  wzór swojego ojcostwa z naszego Ojca Niebieskiego?

 

B. Rozwinięcie

Wojtek - uczeń gimnazjum, pochodził z dobrej rodziny. Miał dwie siostry i dobrych, kochanych rodziców. Może nie byli najbogatsi, ale byli szczęśliwi. Tata Wojtka był szanowanym inżynierem w dużej firmie. Cała rodzina w każdą niedzielę chodziła na Mszę święta, wspólne spacery, razem zasiadali do posiłków, a wieczorem klękali do wspólnej modlitwy.

Pewnego razu tata Wojtka wrócił do domu smutny i powiedział, że firma zbankrutowała i on stracił pracę. Wszyscy starali się go pocieszać. Mieli nadzieję, że jakoś przyzwyczają się do życia z jednej pensji, dopóki tata nie znajdzie nowej pracy. Jednak to nie było proste. Trudno było przy tak wielkim bezrobociu znaleźć pracę. Coś pękło w tym dobrym człowieku, sięgnął po kieliszek i czynił to coraz częściej. Do domu wracał coraz później, przestał się modlić z rodziną, przestał chodzić do kościoła...

Mama Wojtka nie poddawała się - wierzyła, że jej mąż znów stanie na nogi i wróci do rodziny... Pewnego dnia zaszyła mężowi w bocznej kieszeni marynarki medalik Matki Bożej i zarządziła, że od tej pory codziennie wieczorem będą odmawiać różaniec w intencji taty. Tak się stało - każdego dnia była wspólna modlitwa. Nie brakło też łez i tęsknoty za dawnym życiem, kiedy to tata przewodniczył modlitwie, a w sobotę czyścił wszystkim buty, bo w niedzielę do kościoła trzeba porządnie wyglądać...

Zdarzyło się, że któregoś wieczoru wrócił do domu wcześniej i bardziej trzeźwy. Usłyszał modlitwę, płacz żony i dzieci... Wiedział dobrze, że te łzy to z jego powodu, a modlitwa w jego intencji. Coś w nim pękło... Postanowił zmienić swoje życie, nie ranić więcej najbliższych. Nieśmiało uklęknął  do modlitwy. Znowu powoli wszystko wracało do normy. Wkrótce dostał pracę - wprawdzie mniej płatną - ale znów poczuł się kimś potrzebnym. W podzięce za odzyskaną wiarę zaproponował rodzinie pielgrzymkę na Jasną Górę.

 

„Twoja wiara cię ocaliła" (Mt 9, 22) . Spróbujmy powiedzieć, jak te słowa Pisma św. odnoszą się do sytuacji taty Wojtka. Co mu pomogło wrócić do rodziny i do Boga?

Za pomocą poniższych, przeciwstawnych pytań spróbujmy określić ideał ojca ziemskiego:

- Jak jest?

- Jak być powinno?

- Dlaczego tak nie jest?

- Co zrobić, żeby było dobrze?

Dzielimy kartkę na cztery części i wpisujemy wymienione pytania.

 

C. Zakończenie

Każdy człowiek może upaść, nawet najmocniejszy... Aby ojciec był wzorem wiary i trzeźwości, musimy mu w tym pomagać. Największym wsparciem jest modlitwa. To właśnie ona pomoże naszemu tacie stawać się coraz bardziej podobnym do Ojca Niebieskiego. Dlatego dziś na koniec naszej katechezy odmówimy wspólnie modlitwę „Ojcze nasz" w intencji naszych ojców.

 

Praca domowa

Napisz, jaki jest twój ideał ojca.

 

s. Witolda Radzięciak


 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.