ADORACJA NA 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO W TYGODNIU MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

s. M. Justyna Papież BDNP

Pieśń eucharystyczna:  Zbliżam się w pokorze...

Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który najpełniej objawiasz się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Twoja Obecność w Hostii żywej wypełnia tę świątynię i przenika nasze serca. Wierzymy, że żyjesz pośród nas, że jesteś tu i teraz. Wierzymy, Panie, ale przymnóż nam wiary, abyśmy mocą tej wiary otwarci na Twoją Miłość uznali Ciebie jako jedynego Zbawiciela oraz źródło naszej wolności.

Włączając się we wspólnocie parafialnej w 40-godzinne nabożeństwo ekspiacyjno-błagalne w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, pragniemy przepraszać Cię, Panie, za nałogowe grzechy pijaństwa, które wypływają przeważnie z kryzysu wiary. W Roku Wiary módlmy się wzajemnie za siebie o taką wiarę, która będzie fundamentem naszego chrześcijańskiego życia w trzeźwości. Módlmy się zwłaszcza za ojców, aby byli świadkami wiary i trzeźwości.

Pieśń:  Ja wiem, w Kogo ja wierzę...

Wiara w dzisiejszym świecie jest zagrożona. Wiele osób, rodzin, matek i ojców osłabiło w sobie lub nawet utraciło ten dar. Istnieje zatem pilna potrzeba, byśmy na nowo wszyscy odkryli nowość swojej wiary.

Dlatego wzywajmy Ducha Świętego, aby w nas obudził i umocnił wiarę, która jest tarczą w walce ze złem, z nałogami.

Pieśń: Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości...

W trwającym Roku Wiary w Kościele doświadczamy powiewu Ducha Świętego. On otwiera nasze serca i umysły na Prawdę, która wyzwala. Ożywieni Duchem Świętym ufamy, że jest to czas szczególnej łaski, czas wyzwolenia oraz szansa dla otrzeźwienia naszego Narodu. Jest to czas zbawienia, bo spełniają się prorockie słowa Izajasza o Tobie, Panie Jezu:

Duch Pański spoczywa na Mnie,

Ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

Abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;

Abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

Abym obwoływał  rok łaski od Pana. (Łk 4,18-19)

Pieśń:  Jezus daje nam zbawienie...

Panie, dziękujemy Ci za to, że podwoje wiary zostały nam otwarte w sakramencie chrztu świętego. Na tej drodze Kościół wciąż nas umacnia poprzez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów świętych.

Wszyscy mamy dostęp do tego skarbca hojnych darów. Jednak nie wszyscy i nie zawsze z tego bogactwa darów korzystamy. Często marnujemy skarb wiary przekazany nam przez Kościół i naszych rodziców.

Dlatego też potrzebujemy autentycznego i nowego nawrócenia, także w dziedzinie trzeźwości.

W klimacie przeżywanego Roku Wiary, stając u progu Wielkiego Postu, pragniemy otworzyć nasze serca i umysły na dar duchowej przemiany.

W obliczu wielu zagrożeń w dziedzinie uzależnień i zniewoleń nie możemy biernie godzić się „aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem (Mt 5,13-16).

Pieśń:  Wierzę, lecz moja wiara...

W modlitewnym rozważaniu zatrzymajmy się przez chwilę nad tym, jak ważna jest rodzina w wychowaniu do trzeźwości, a zwłaszcza jak wielka jest rola ojca w wychowaniu i kształtowaniu trzeźwości. Kochający, odpowiedzialny i trzeźwy ojciec jest jasnym wzorem dla rodziny, jest zdolny do poświęcenia i ofiary. I za takich ojców dziękujemy Tobie, Panie Boże.

Jednak coraz więcej jest takich ojców, którzy z powodu swojego duchowego zagubienia i różnorakich uzależnień, zamiast miłości i bezpieczeństwa, dają swoim dzieciom strach i ból. I za takich ojców podczas tego nabożeństwa przepraszamy Cię, Panie.

- za grzechy nałogowe pijaństwa nasze i naszych przodków,                            przepraszamy Cię, Panie;

- za zgorszenia dawane dzieciom przez pijanych ojców i matki, przepraszamy Cię, Panie;

- za nietrzeźwych ojców, którzy zamiast dobrego przykładu i zapewnienia bezpieczeństwa przynoszą rodzinie strach i cierpienie, przepraszamy Cię, Panie;

- za złorzeczenia i przekleństwa wypowiadane po pijanemu przez rodziców, przepraszamy Cię, Panie;

- za tych, którzy podają alkohol dzieciom i młodzieży, przepraszamy Cię, Panie;

- za nietrzeźwych i nieodpowiedzialnych rodziców, z powodu których dzieci zmuszone są przebywać w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych, przepraszamy Cię, Panie;

- za nałogowe obciążenia dziedziczne dzieci alkoholików, przepraszamy Cię, Panie.

Pieśń: Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu swoim... (w śpiewniku „Jezu ufam Tobie")

Koronka do Bożego Miłosierdzia (odmawiana z wzniesionymi rękami w geście pokuty)

Pieśń: Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest...

W obliczu tak wielkich nieszczęść w Narodzie, jakie niesie pijaństwo, trzeba usilnie modlić się wzajemnie za siebie o łaskę opamiętania. Szczególnie tej modlitwy potrzebują rodzice, którzy przez pijackie postawy gotują swoim dzieciom tak gorzki los. Podczas tego nabożeństwa ekspiacyjno-błagalnego trzeba nam w pokorze przyjąć słowa Pisma świętego, które karcą, napominają i ostrzegają: „Nie łudźmy się! ... pijacy ... nie odziedziczą królestwa Bożego" (Kor 6, 9-10).

Pieśń:  Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca...

W modlitewnej refleksji przywołajmy słowa naszego wielkiego Rodaka - bł. Jana Pawła II, który na polskiej ziemi wielokrotnie apelował o trzeźwość i ład moralny: „...Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele nam zaszkodził, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię do każdego i każdej: nie niszcz siebie! Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom. Osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy...".

Pieśń:  Przyjdźcie do Mnie wszyscy...

Wszechmogący Boże, wejrzyj na moją rodzinę, która cierpi z powodu choroby alkoholowej mojego ojca....

Proszę Cię, Panie, o uzdrowienie mojej rodziny. Proszę o wyleczenie mojego taty z tego strasznego nałogu. Gdy choruje jeden członek rodziny, choruje cała rodzina. Daj mi, Panie Boże, siły i pokorę, abym umiał cierpliwie przyjmować to, co przynosi mi każdy dzień.

Chcę szanować mojego ojca, chociaż nie jest to łatwe, gdy widzę go nietrzeźwego i agresywnego.

Duchu Święty, umacniaj mnie i moją mamę oraz moje rodzeństwo, abyśmy udźwignęli ten nasz krzyż...

(fragmenty modlitwy z „Księgi Modlitw", eSPe)

Pieśń:  O usłysz mój głos...

- Módlmy się o ducha trzeźwego myślenia i zdrowych obyczajów w naszym Narodzie - Panie, prosimy, umocnij naszą wiarę i trzeźwość;

- Módlmy się za ojców rodzin, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla swoich dzieci wzorem silnej wiary i trzeźwości - Panie, prosimy, umocnij naszą wiarę i trzeźwość;

- Módlmy się, aby świadectwo radosnej abstynencji ojców i matek, oparte na życiu sakramentalnym i wspólnej modlitwie rodzinnej, zaowocowało darem wolności od nałogów ich dzieci - Panie, prosimy, umocnij naszą wiarę i trzeźwość;

- Módlmy się, aby trzeźwość ojców i matek była najpiękniejszą lekcją trzeźwości dla ich dzieci i chroniła je skutecznie przed współczesnymi zagrożeniami - Panie, prosimy, umocnij naszą wiarę i trzeźwość;

- Módlmy się o łaskę wyzwolenia dla osób uzależnionych oraz o mądrość i nadzieję dla ich rodzin - Panie, prosimy, umocnij naszą wiarę i trzeźwość;

- Módlmy się za kapłanów, aby poprzez osobiste świadectwo trzeźwości nieśli duchowe wsparcie dla rodzin przeżywających kryzys wiary i dotkniętych problemem uzależnienia - Panie, prosimy, umocnij naszą wiarę i trzeźwość;

- Módlmy się wzajemnie za siebie, abyśmy wsparci łaską Bożą umieli na co dzień dawać świadectwo wiary przez szlachetny przykład osobistej trzeźwości i abstynencji - Panie, prosimy, umocnij naszą wiarę i trzeźwość.

Pieśń:  O wysłuchać chciej modlitwy tej...

Panie Jezu, pochyl się nad naszą Ojczyzną, nad naszymi rodzinami i nad każdym z osobna. Uzdolnij każdego ojca rodziny, aby był świadkiem niezachwianej wiary i trzeźwości. Pokornie prosimy, umacniaj nas w walce ze złem. Pobłogosław nasz trud i spraw, aby nasza modlitwa i wspólne wysiłki zaowocowały pięknem trzeźwego życia w naszych rodzinach i w naszym Narodzie. Niech moc Twojego błogosławieństwa spocznie na nas i pozostanie na zawsze. Amen.

Pieśń eucharystyczna:  Pobłogosław Jezu drogi...

Pieśń na zakończenie:  Musimy siać...