Testy przyrzeczeń Drukuj

Tekst przyrzeczenia pierwszokomunijnego

Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski!

Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie, Matko, dla dobra wszystkich ludzi, przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie.

Dobra Matko, pomóż mi zachować moje przyrzeczenie.

 

Odnowienie przyrzeczeń pierwszokomunijnych

Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski!

Odnawiam dziś przyrzeczenia wypowiedziane przy okazji Pierwszej Komunii świętej. Dlatego oddaję się Tobie, Matko Boga i ludzi, abyś nieustannie prowadziła mnie do Jezusa, który jest jedynym Panem i Zbawicielem. Pomóż mi, Najświętsza Pani, z miłości do Jezusa i Ciebie, dla dobra wszystkich ludzi, wytrwać w postanowieniu, aby przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie.

Dobra Matko, pomóż mi zachować moje przyrzeczenie.

 

Teksty przyrzeczenia z okazji bierzmowania

(do wyboru)

W sakramencie bierzmowania Jezus Chrystus umacnia mnie Duchem Świętym, abym stawał się dojrzałym i świadomym chrześcijaninem. Pragnę wiernie kierować się Duchem Mądrości i Rozumu, Duchem Rady i Męstwa, Duchem Umiejętności, Pobożności i Posłuszeństwa wobec Boga. Chcę słowem i czynem być wiernym i odważnym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii.

Chcę też mądrze i odpowiedzialnie kierować własnym życiem, wybierając to co wartościowe, a nie to co łatwe. Pragnę szanować życie i zdrowie, które Bóg mi powierzył. Dlatego postanawiam trwać w abstynencji od alkoholu, nikotyny i innych substancji, które szkodzą zdrowiu oraz oszukują, bo wypaczają ludzką świadomość i uczucia. Chcę roztropnie unikać środowisk i okoliczności, które sprzyjają sięganiu po alkohol oraz będę usilnie modlił się o łaskę wytrwania w tym postanowieniu. Proszę o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(do wyboru)

Jezu, który wspierasz mnie mocą Ducha Świętego i posyłasz, abym w dzisiejszym świecie głosił Ciebie swoim życiem i budował Królestwo Twoje, przyjmij moje odnowione przyrzeczenie złożone w dniu pierwszej Komunii świętej.

Zobowiązuję się na nowo, przynajmniej do 18 roku życia, nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie. Wiem, że moja trzeźwość konieczna jest dla mnie, dla mojej rodziny i mojej Ojczyzny.

Duchu Święty, spraw, abym dochował moich zobowiązań i był apostołem trzeźwości.

Niepokalana Matko Boga, Królowo Polski, wyproś mi u Synu Twego łaskę wierności moim przyrzeczeniom. Amen.

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.