Testy przyrzeczeń Drukuj

Tekst przyrzeczenia pierwszokomunijnego

Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski!

Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie, Matko, dla dobra wszystkich ludzi, przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie.

Dobra Matko, pomóż mi zachować moje przyrzeczenie.

 

Odnowienie przyrzeczeń pierwszokomunijnych

Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski!

Odnawiam dziś przyrzeczenia wypowiedziane przy okazji Pierwszej Komunii świętej. Dlatego oddaję się Tobie, Matko Boga i ludzi, abyś nieustannie prowadziła mnie do Jezusa, który jest jedynym Panem i Zbawicielem. Pomóż mi, Najświętsza Pani, z miłości do Jezusa i Ciebie, dla dobra wszystkich ludzi, wytrwać w postanowieniu, aby przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie.

Dobra Matko, pomóż mi zachować moje przyrzeczenie.

 

Teksty przyrzeczenia z okazji bierzmowania

(do wyboru)

W sakramencie bierzmowania Jezus Chrystus umacnia mnie Duchem Świętym, abym stawał się dojrzałym i świadomym chrześcijaninem. Pragnę wiernie kierować się Duchem Mądrości i Rozumu, Duchem Rady i Męstwa, Duchem Umiejętności, Pobożności i Posłuszeństwa wobec Boga. Chcę słowem i czynem być wiernym i odważnym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii.

Chcę też mądrze i odpowiedzialnie kierować własnym życiem, wybierając to co wartościowe, a nie to co łatwe. Pragnę szanować życie i zdrowie, które Bóg mi powierzył. Dlatego postanawiam trwać w abstynencji od alkoholu, nikotyny i innych substancji, które szkodzą zdrowiu oraz oszukują, bo wypaczają ludzką świadomość i uczucia. Chcę roztropnie unikać środowisk i okoliczności, które sprzyjają sięganiu po alkohol oraz będę usilnie modlił się o łaskę wytrwania w tym postanowieniu. Proszę o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(do wyboru)

Jezu, który wspierasz mnie mocą Ducha Świętego i posyłasz, abym w dzisiejszym świecie głosił Ciebie swoim życiem i budował Królestwo Twoje, przyjmij moje odnowione przyrzeczenie złożone w dniu pierwszej Komunii świętej.

Zobowiązuję się na nowo, przynajmniej do 18 roku życia, nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie. Wiem, że moja trzeźwość konieczna jest dla mnie, dla mojej rodziny i mojej Ojczyzny.

Duchu Święty, spraw, abym dochował moich zobowiązań i był apostołem trzeźwości.

Niepokalana Matko Boga, Królowo Polski, wyproś mi u Synu Twego łaskę wierności moim przyrzeczeniom. Amen.