Obrady w Zakroczymiu - jesienna sesja Drukuj

W dniach 17 i 18 września 2012 w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyła się Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości. Sesję poprzedziło spotkanie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Uczestnikami sesji byli diecezjalni duszpasterze trzeźwości oraz zakonni referenci trzeźwości.

Sesję rozpoczął biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu, przedstawiając działalność trzeźwościową w Kościele polskim.(czytaj tekst)

Po nim prelekcję wygłosił P. Senator Kazimierz Jaworski. Zachęcił on uczestników Sesji do organizowania zbiórki podpisów pod obywatelską inicjatywą zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast Pan Krzysztof  Brzózka -Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, omówił  aktualną sytuację dotyczącą rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawił działania PARPA podejmowane w celu ograniczenia spożycia alkoholu w Polsce.

Podczas sesji podzielono się doświadczeniami z mijającego roku duszpasterskiego. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu, Pielgrzymką Trzeźwości na Jasną Górę, Sierpniem - miesiącem abstynencji. Zgromadzeni wyrazili wdzięczność pasterzom Kościoła w Polsce za List pasterski zawierający wezwanie do świadectwa abstynencji i troski o trzeźwość narodu. Podkreślili także wielką wartość miesiąca abstynencji, który od lat przyczynia się do ochrony trzeźwości w Polsce.

obrady_Sesja2012Uczestnicy sesji podjęli także dyskusję o aktualnych problemach. Przypomniano, że rządzący dysponują trzema prostymi, skutecznymi i bezkosztowymi metodami ograniczenia spożycia alkoholu i związanych z tym problemów - trzeba maksymalnie zredukować możliwość reklamy, a także ograniczyć ekonomiczną i fizyczną dostępność alkoholu. Dlatego też zdecydowanie poparto obywatelską inicjatywę zmiany Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zawierającą takie postulaty. Wyrażono także ubolewanie nad tym, że media w Polsce milczą o wielkich zagrożeniach związanych z rosnącym spożyciem alkoholu.

Podczas sesji rozmawiano także o zadaniach stojących przed duszpasterstwem trzeźwości w przyszłym roku. Planowanym działaniom przyświecać będzie hasło: Ojciec -   świadek wiary i trzeźwości. Hasło to nawiązuje do rozpoczynającego się  w październiku Roku Wiary, a także do wieloletniego programu duszpasterskiego Rodzina szkołą trzeźwości.

W poniedziałek wieczorem w czasie Eucharystii Bp Tadeusz Bronakowski nawiązał do listu Papieża Benedykta XVI "Porta Fidei", zachęcając uczestników do gorliwego apostolstwa trzeźwości, które jest formą ewangelizacji. Mówił: Wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni, aby prowadzić ich do Chrystusa - te piękne słowa odnoszące się do roku wiary, mogą stanowić także dobry opis duszpasterstwa i apostolstwa trzeźwości. To właśnie na duchowej pustyni, na której brakuje podstawowych wartości życia religijnego, rodzinnego i społecznego, ludzie zaczynają szukać oazy fałszywego szczęścia. (czytaj cały tekst)

We wtorek podczas porannej Mszy św. Bp Tadeusz Bronakowski, nawiązując do patrona dnia, powiedział: W życiu św. Stanisława Kostki niezwykle istotną rolę odegrał ojciec, który przez źle pojmowaną troskę o przyszłość syna, sprzeciwiał się drodze jego powołania. Brak zgody ojca wpłynął na dalsze losy patrona dzisiejszego dnia.

Również my podejmujemy dzisiaj temat wpływu ojca na życie rodzinne. Nasze rozmowy podczas dzisiejszego spotkania dotyczyć będą tematu roku duszpasterskiego, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli adwentu. Ten temat będzie brzmiał: „Ojciec - świadek wiary i trzeźwości." Przypomina nam ono, jak wielka jest rola ojca w wychowaniu, ale także kształtowaniu trzeźwości. Ten temat stanowi nie tylko logiczne rozwinięcie wieloletniego programu duszpasterskiego. Jest także odpowiedzią na bardzo aktualne wyzwania i zadania. (czytaj cały tekst)