Zaproszenie pielgrzymka 16-17 czerwca 2012 Drukuj

Pielgrz2012_small

Serdecznie zapraszam na Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin, która odbędzie się 16-17 czerwca 2012 r. To już 31 pielgrzymka, podczas której modlimy się, wymieniamy doświadczenia, a także podejmujemy nowe inicjatywy w celu ochrony trzeźwości w Polsce.

 

Bł. Jan Paweł II na Jasnej Górze wypowiedział niezapomniane słowa: „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie, niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce."

Jednocześnie można dostrzec wzmożony wysiłek dużej liczby osób, różnych organizacji, samorządów, podejmujących wysiłki w obronie godności człowieka i rodziny. Nie jesteśmy bezradni. Wspólnoty lokalne mają wielkie możliwości działania na rzecz wolności człowieka. Mogą przyczynić się do zmiany złych obyczajów i wskazać właściwe drogi rozwoju rodzin w lokalnym środowisku. Władze samorządowe, zatroskane o trzeźwość rodzin, potrafią skutecznie chronić dzieci i młodzież.

Kościół zawsze podejmował i podejmuje działania, które służą dobru rodziny i ojczyzny. W tym roku działalności Apostolstwa Trzeźwości przyświeca hasło „Rodzina szkołą trzeźwości". Hasło to uzupełniają słowa: „Miłość jest trzeźwa". Musimy zdać sobie sprawę, że same ludzkie środki nie wystarczą, aby świat stał się lepszy, a ludzie zachowywali trzeźwość i cieszyli się godnością dzieci Bożych. Alkoholicy podejmujący drogę ku trzeźwości uświadamiają sobie, że polegając jedynie na ludzkich możliwościach, nie byliby w stanie ocalić swojego życia. Podobnie jest ze wszystkimi wysiłkami zmierzającymi ku wyzwalaniu człowieka od licznych zniewoleń. Potrzebujemy łaski Miłosiernego Ojca, o którą będziemy się modlić podczas najbliższej pielgrzymki.

Dlatego jeszcze raz najserdeczniej zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się w tę modlitwę, aby podczas tego jasnogórskiego spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami, wiedzą i świadectwem. Tylko zjednoczeni i ufni w Bożą miłość możemy odmieniać nasz świat.

Oczekując na spotkanie, z serca błogosławię

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący  Zespołu Konferencji Episkopatu Polski

ds.. Apostolstwa Trzeźwości