Katecheza dla klas III–IV - Troska o trzeźwość Drukuj
Cel dydaktyczny:
  • przybliżenie pojęcia „trzeźwość" poprzez określenie cech człowieka trzeźwego;
  • uświadomienie dzieciom, że problem troski o trzeźwość jest bardzo ważnym dla nich samych, dla bliskich i wszystkich ludzi.

Cel wychowawczy:

  • zmotywowanie do pracy nad sobą w rozwijaniu cnoty trzeźwości;
  • zachęcenie do podjęcia codziennej modlitwy w intencji trzeźwości swojej i bliźnich.

 

Pomoce:

  • świeca, figurka Matki Bożej, Pismo Święte (tyle egzemplarzy, na ile grup zostanie podzielona klasa), krzyżówka.

Przebieg katechezy:

Przywitanie dzieci, modlitwa:

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

- Na wieki wieków. Amen!

- Moi Drodzy, za chwilę zapalimy świecę na znak obecności wśród nas Pana Jezusa. Pragniemy, aby On czuł się dobrze wśród nas.

Katecheta zapala świecę i mówi:

- Panie Jezu, witamy Cię wśród nas. Dobrze, że jesteś!

Dzieci powtarzają:

- Dobrze, że jesteś!

Katecheta:

- Poprośmy też Mamę Jezusa, aby pomogła nam dobrze przeżyć tę katechezę i jak najwięcej z niej skorzystać. Zdrowaś Maryjo...

Wprowadzenie do katechezy:

Moi Drodzy, dzisiaj omówimy ważną sprawę w życiu chrześcijanina. Jest nią bycie trzeźwym. Może któreś z was od razu pomyślało: „ten temat to nie dla mnie, bo w mojej rodzinie nikt nie pije". To bardzo dobrze, że w twojej rodzinie nikt nie pije, ale trzeźwość to sprawa każdego człowieka, zwłaszcza chrześcijanina, a więc także ciebie i mnie.

Stworzenie listy cech trzeźwego człowieka:

Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, jak można opisać trzeźwego człowieka?

Katecheta prowadzi dialog z dziećmi, którego wynikiem jest lista cech człowieka trzeźwego, np.:

- poprawnie, jasno, dobrze myśli;

- zrozumiale mówi;

- wie, co robi (ma tego świadomość);

- dobrze wygląda; jest zadbany;

- nie krzywdzi drugich;

- zachowuje Boże przykazania;

- potrafi sobie odmówić niektórych rzeczy - zarówno dobrych, ale niekoniecznych do życia, jak i złych, które szkodzą zdrowiu, które niosą w sobie niebezpieczeństwo śmierci.

Cechy te katecheta lub wybrane dziecko zapisuje na tablicy.

Katecheta dzieli klasę na grupy. Każda grupa otrzymuje Pismo Święte i krzyżówkę do rozwiązania (załącznik nr 1). Hasłem krzyżówki są słowa z Pierwszego listu św. Piotra 5, 8. Kolejnym zadaniem dla grup, jest znalezienie w Pismie świętym tych słów (katecheta naprowadza uczniów) i odczytanie całego fragmentu 1P 5, 7-11.

Katecheta zadaje pytania pomocnicze, aby dzieci lepiej zrozumiały Słowo Boże:

- Komu zależy na dobru człowieka?

- Kogo św. Piotr wzywa do trzeźwości i czuwania?

- Kto jest wrogiem człowieka, jego przeciwnikiem?

- Co chce diabeł uczynić z człowiekiem?

- Kto może ocalić człowieka?

Katecheta podsumowuje pracę dzieci i wskazuje na rolę cnoty trzeźwości w życiu każdego człowieka, rodzin, społeczeństw i narodów. Może w tym miejscu posłużyć się dostępnymi statystykami na temat uzależnień w Polsce. Jednak najważniejsze jest podkreślenie, że trzeźwość jest czymś dobrym, radosnym, przynoszącym szczęście danemu człowiekowi i wszystkim, którzy się z nim spotykają. Obowiązkiem chrześcijanina jest modlitwa o trzeźwość swoją i bliźnich. Dlatego katecheta zachęca do codziennej modlitwy w intencji trzeźwości.

Katecheta dyktuje krótką notatkę i zadaje zadanie domowe:

Bóg mnie kocha i pragnie, abym był szczęśliwy. Jemu na mnie zależy. Szatan - mój wróg chce mnie zniszczyć i doprowadzić do wiecznej śmierci. Jeśli będę trzeźwy, tzn. w pełnej wolności wybiorę to, co jest dla mnie dobre i co zbliża mnie to Boga, a zrezygnuję z tego, co może mnie zniewolić (np. alkohol, narkotyki, papierosy, pornografia), wtedy Bóg mnie umocni i udoskonali. Muszę być czujnym i prosić Boga w modlitwie za siebie, za swoich bliskich i za wszystkich ludzi.

Zadanie domowe: Narysuję plakat do słów św. Piotra: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!"

Katechezę kończy wspólna modlitwa, np. dziesiątek różańca św. w intencji trzeźwości. Przed modlitwą dzieci mogą wymieniać imiona osób, za które chciałyby się szczególnie pomodlić.

Załącznik:

Krzyżówka (w PDF)

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.