INTENCJE 43. TYGODNIA MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 14 – 20 LUTEGO 2010 ROKU Drukuj

Niedziela 14 lutego 2010 r. - VI NIEDZIELA ZWYKŁA

● Modlimy się za tych, którzy podjęli decyzję rezygnacji z używania napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi.

Poniedziałek 15 lutego 2010 r.

● Modlimy się za rodziców, którzy z miłości do swoich dzieci zrezygnowali z używania napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi.

Wtorek 16 lutego 2010 r.

● Modlimy się za nauczycieli i wychowawców, którzy z miłości do swoich uczniów i wychowanków zrezygnowali z używania napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi.

Środa 17 lutego 2010 r. (Popielec)

● Modlimy się za uzależnionych od alkoholu, którzy nie spożywają napojów alkoholowych, nie kupują ich i nie częstują nimi.

Czwartek 18 lutego 2010 r.

● Modlimy się za kapłanów, którzy z miłości do ludzi zrezygnowali z używania napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi.

Piątek 19 lutego 2010 r.

● Modlimy się za dzieci, aby pośród licznych niebezpieczeństw i pokus współczesnego świata, wytrwały w całkowitej abstynencji, a przez to wypełniły przyrzeczenia z I Komunii Świętej.

Sobota 20 lutego 2010 r.

● Modlimy się za młodzież, która w czasach coraz powszechniejszej akceptacji zła i presji na spożywanie alkoholu, zachowuje abstynencję, dając tym samym wspaniałe świadectwo swoim rówieśnikom.

Pomoce do Mszy św. znajdują się w dziale „Pomoce liturgiczne"

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.