Corocznie Apostołowie Trzeźwości spotykają się na Jesiennej Sesji Drukuj

Corocznie Apostołowie Trzeźwości spotykają się na Jesiennej Sesji, aby omówić sprawy bieżącej działalności. W tym roku głównym tematem będzie Krajowy Kongres Apostolstwa Trzeźwości, którego hasło brzmi: Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu.

Program Jesiennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości

Kołobrzeg, 19-20 września 2016 r.

 


 

Poniedziałek, 19.09.2016 r.

godz. 15.00 – rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego – kaplica w Ośrodku pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu

godz. 15.15 – Słowo wprowadzające – bp dr Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

godz. 15.30 – Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości ulicami Kołobrzegu – zakończenie przy Pomniku Tysiąclecia koło bazyliki

godz. 16.15 – konferencja I (miejsce: Muzeum Diecezjalne)

godz. 16.45 ­– przerwa na kawę, herbatę (miejsce: północny taras widokowy)

godz. 17.15 – konferencja II (miejsce: Muzeum Diecezjalne)

Bezpośrednio po konferencji: Omówienie bieżących spraw.
  • Materiały do Vademecum Apostolstwa Trzeźwości
  • 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
  • 36. Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę
  • Sierpień miesiąc abstynencji – doświadczenia i ważne akcje trzeźwościowe.
  • Materiały do witryny internetowej.

godz. 19.00 Msza Święta w kołobrzeskiej Bazylice Mariackiej (po Mszy Świętej przejście do Ośrodka pw. Aniołów Stróżów i kolacja)

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski, spacer nad morze

 

Wtorek, 20.09.2016 r.

(cały dzień w Domu Aniołów Stróżów)

godz. 07.15 – Msza św. z Jutrznią w kaplicy pw. Aniołów Stróżów. Przewodniczy i homilię głosi bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

godz. 08.00 – śniadanie

godz. 09.00 – konferencja I

godz. 09.45 ­– dyskusja

godz. 10.00 – przerwa na kawę

godz. 10.30 – konferencja II

godz. 11.00 – konferencja III

godz. 11.45 – podsumowanie Jesiennej Sesji i zatwierdzenie notatki prasowej – bp dr Tadeusz Bronakowski

godz. 12.00 – Zakończenie Sesji i obiad

Miejsca spotkań:

Rejestracja, nocleg i 2. dzień obrad – Ośrodek pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu, ul. Aniołów Stróżów 1 (dawniej Kasprowicza 3). Ośrodek znajduje się w części uzdrowiskowej Kołobrzegu. Szczegóły lokalizacji:http://kolobrzeg.caritas.pl/kontakt-i-dojazd/

Zapisy przyjmuje dyrektor ośrodka – ks. Marcin Wolanin (w dni powszednie do godz. 15.30 – o godz. 16.00 sprawuje Eucharystię)

  • Telefon stacjonarny: 94 354 22 77
  • Telefon komórkowy: 791 310 277

Spotkania 1. dnia będą miały miejsce w gotyckiej przestrzeni tworzącego się Muzeum Diecezjalnego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 25 (wieża Bazyliki Mariackiej z tarasem widokowym na panoramę Kołobrzegu i Bałtyk).

Miasto Kołobrzeg wiąże się z doniosłymi wydarzeniami roku tysięcznego. Bolesław Chrobry, syn i następca Mieszka - obrysowując kształt piastowskiego państwa, uwydatnił tę ziemię i ten gród: Kołobrzeg. Stało się to na przedłużeniu Chrztu, jaki Polska przyjęła w 966 r. Metropolia gnieźnieńska stała się fundamentem organizacji - nie tylko Kościoła, ale i piastowskiego państwa. Fundament ten przetrwał dotąd: z górą tysiąc lat. Obok Krakowa i Wrocławia (i obok Poznania, gdzie biskupstwo istniało od czasów Chrztu) do tej fundamentalnej struktury wszedł wówczas - w roku 1000 - również Kołobrzeg.

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.