Czasopisma

„Eleuteria"

„Eleuteria" to pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ułatwia krążenie informacji i podtrzymywanie więzi między członkami i wspólnotami KWC, służy pomocą w edukacji, organizowaniu akcji, inspirowaniu modlitwy i ciągłemu ożywianiu zapału do niesienia „Ewangelii Wyzwolenia". Eleuteria to słowo greckie oznaczające „wyzwolenie" streszcza program pisma i wyraża sprawę, której ono służy. „Nie ma ono być pismem naukowym, specjalistycznym, informującym dla zaspokojenia ciekawości; ma być listem, kierowanym do konkretnej wspólnoty ludzi złączonych tym samym ideałem i celem, dla przynoszenia zachęty, dawania świadectwa, inspirowania działań - ma być pismem podtrzymującym i „zagrzewającym" ruch KWC. Ma wśród jego członków rozbudzić poczucie jedności i wspólnoty, ma być umocnieniem we wspólnej pracy, zmaganiach i walkach" - tak pisał w pierwszym numerze „Eleuterii" założyciel pisma, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Pismo ukazywało się od 1980 roku z różną częstotliwością. Od 1999 roku (Eleuteria 37) ukazują się rocznie cztery zeszyty. Zawierają one artykuły popularnonaukowe, informacje, listy, świadectwa, propozycje nabożeństw, homilie, reportaże. Jest ono pismem bardzo pomocnym w parafii do pracy trzeźwościowej, szczególnie profilaktycznej wśród młodych i dorosłych. Pismo można otrzymać pisząc na adres redakcji:

„Eleuteria", 34-450 Krościenko,
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2,
tel. 18 262 32 35, fax 262 56 41,
e-mail: eleuteria@oaza.pl
strona internetowa: www.eleuteria.oaza.pl