Modlitwy i nabożeństwa


ADORACJA NA 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO W TYGODNIU MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

s. M. Justyna Papież BDNP

Pieśń eucharystyczna:  Zbliżam się w pokorze...

Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który najpełniej objawiasz się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Twoja Obecność w Hostii żywej wypełnia tę świątynię i przenika nasze serca. Wierzymy, że żyjesz pośród nas, że jesteś tu i teraz. Wierzymy, Panie, ale przymnóż nam wiary, abyśmy mocą tej wiary otwarci na Twoją Miłość uznali Ciebie jako jedynego Zbawiciela oraz źródło naszej wolności.

Włączając się we wspólnocie parafialnej w 40-godzinne nabożeństwo ekspiacyjno-błagalne w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, pragniemy przepraszać Cię, Panie, za nałogowe grzechy pijaństwa, które wypływają przeważnie z kryzysu wiary. W Roku Wiary módlmy się wzajemnie za siebie o taką wiarę, która będzie fundamentem naszego chrześcijańskiego życia w trzeźwości. Módlmy się zwłaszcza za ojców, aby byli świadkami wiary i trzeźwości.

Więcej…
 
RÓŻANIEC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN Drukuj

ks. Marek Dziewiecki

Część I - Tajemnice radosne

Tajemnica pierwsza - Zwiastowanie

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida». Na to rzekła Maryja: «Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa»". (Łk 1, 26-32; 38)

Biblijny opis Zwiastowania ukazuje niezwykłą prawdę o tym, że oto Bóg decyduje się przyjść do człowieka, aby nas szukać i zbawiać. Rozmowa Maryi z wysłannikiem Boga to najbardziej niezwykły dialog w historii ludzkości. Maryja uwierzyła w coś niewiarygodnego. Uwierzyła, że naprawdę dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zaufała Bogu bardziej niż samej sobie. Zrezygnowała z własnych, szlachetnych planów na życie małżeńskie i rodzinne. Stała się nową Ewą. Nie powtórzyła dramatu grzechu pierworodnego. Nie skupiła się na swoich wątpliwościach i lękach. Oddała siebie i swoje życie do wyłącznej dyspozycji Boga.

Każdy z nas codziennie mierzy się z życiem, z wątpliwościami, z pytaniami o przyszłość, z niepokojami i obawami o to, co przyniesie kolejny dzień. Czasem nasze rozterki są tak wielkie, że chcemy ukryć się przed życiem, przed Bogiem, przed samym sobą. I wtedy pojawia się wysłannik zła: alkohol, narkotyk, hazard czy jeszcze coś innego, co nam zwiastuje fałszywą dobrą nowinę: napij się mnie, sięgnij po mnie, a będziesz szczęśliwy. Kto ulega temu fałszywemu podszeptowi, ten zaczyna wchodzić na drogę uzależnień. Jezu, chroń nas przed taką naiwnością, a tym, którzy jej ulegli, otwieraj oczy i serca, by się opamiętali i szybko zawrócili z drogi, która prowadzi do nikąd.

Więcej…
 
Testy przyrzeczeń Drukuj

Tekst przyrzeczenia pierwszokomunijnego

Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski!

Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie, Matko, dla dobra wszystkich ludzi, przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie.

Dobra Matko, pomóż mi zachować moje przyrzeczenie.

 

Więcej…
 
POSTANOWIENIE DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ Drukuj

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie.

Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę:

- odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca,

Więcej…
 
Modlitwy Drukuj

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela - Patrona Trzeźwości

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe

swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których

alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas

przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich,

którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych

i narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich rodaków

pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli

trzeźwość całego narodu.

Więcej…
 
Więcej artykułów…