Pomoce katechetyczneNIE PIJĘ, A RADOŚNIE ŻYJĘ! - Katecheza dla klas szkół ponadgimnazjalnych Drukuj

Cel ogólny:

Jest to katecheza okolicznościowa, do wykorzystania  w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu. Ukazuje możliwość przeżywania okresu młodzieńczego w radości, a także kształtuje umiejętności asertywnego mówienia „nie" w sytuacji presji środowiska rówieśniczego.

Cele operacyjne:

Uczeń:

- wylicza skutki wynikające z picia alkoholu;

- zna teksty biblijne zachęcające do życia w trzeźwości;

- widzi możliwość przeżycia dobrej zabawy na imprezie bez alkoholu;

- umie powiedzieć „nie" w sytuacjach sprzyjających piciu alkoholu;

- zachęca młodych ludzi do życia w trzeźwości.

 

Więcej…
 
TRZEŹWY OJCIEC WZOREM WIARY - Katecheza dla klas szkół gimnazjalnych Drukuj

Cel katechezy:

- Wyjaśnienie rozumienia pojęcia „ojciec wzorem wiary".

- Kształtowanie osobistego wychowania do odpowiedzialnego ojcostwa.

Metody i środki dydaktyczne:

- Wyjaśnienie słowa „Ojciec".

- Zapoznanie z opowiadaniem.

- Pogadanka.

- Praca w grupach.

Więcej…
 
W CHRYSTUSOWEJ SZKOLE - Katecheza dla klas szkół podstawowych Drukuj

Cel dydaktyczny:

Wskazanie na podstawowe wartości chrześcijańskie, jakimi są: modlitwa i ofiara.

- Zapoznanie z fragmentami Pisma św., które dotyczą modlitwy i ofiary;

- Ukazanie Matki Bożej jako zatroskanej o zbawienie ludzi, poprzez przypomnienie Jej próśb, jakie skierowała w Lourdes i w Fatimie;

- Ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako „Wyższej Szkoły Chrystusowej".

Cel wychowawczy:

Zachęcenie uczestników katechezy, aby stali się prawdziwymi uczniami w Szkole Chrystusowej i odpowiedzieli na prośby Matki Bożej. Propozycja włączenia się do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, która jest konkretną odpowiedzią na wezwanie Niepokalanej do modlitwy i ofiary.

 

Więcej…
 
Katecheza dla klas V-VI - Miłość jest trzeźwa Drukuj
Cel dydaktyczny:
  • pogłębienie zrozumienia pojęcia „trzeźwość" i powiązanie go ze słowem „miłość";
  • uświadomienie zagrożenia uzależnienia od alkoholu i innych środków toksycznych, a także od rzeczy materialnych.

Cel wychowawczy:

  • wzbudzenie pragnienia bycia trzeźwym i czujnym;
  • osobiste przyjęcie prawdy o Bożej Miłości, która jako jedyna może dać człowiekowi prawdziwe szczęście.
Więcej…
 
Katecheza dla klas III–IV - Troska o trzeźwość Drukuj
Cel dydaktyczny:
  • przybliżenie pojęcia „trzeźwość" poprzez określenie cech człowieka trzeźwego;
  • uświadomienie dzieciom, że problem troski o trzeźwość jest bardzo ważnym dla nich samych, dla bliskich i wszystkich ludzi.

Cel wychowawczy:

  • zmotywowanie do pracy nad sobą w rozwijaniu cnoty trzeźwości;
  • zachęcenie do podjęcia codziennej modlitwy w intencji trzeźwości swojej i bliźnich.

 

Więcej…